Prijímacie konanie na fakulty v roku 2021

na akademický rok 2020/2021 

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |  Školy  |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |

V tabuľke sú fakulty vysokých škôl zotriedené zostupne podľa počtu zapísaných prijatých uchádzačov (stĺpec "zápis") do prvého ročníka na prvý a na spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia spolu v dennej a externej forme štúdia. V stĺpci "Pgm" sú v pdf súboroch rebríčky študijných programov fakulty v prijímacom konaní osobitne na dennú (stĺpec d) a externú (e) formu štúdia. Výsledky za oblasť štatistiky prijatých prihlášok od uchádzačov sa zverejňujú po koncoročnom zbere údajov za ukončené prijímacie konanie na akademický rok v druhom štvrťroku nasledujúceho kalendárneho roka.

Stupeň štúdia: 1., spojený 1. a 2.

<

P. č. t 20 Názov fakulty, skratka a sídlo vysokej školy Počet Pgm
zápis prijatie prihlaš % d e
1. v 1. Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE Košice 1 086 1 798 1 800 99,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
2. v 14. Stavebná fakulta STU Bratislava 766 928 1 210 76,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
3. v 3. Právnická fakulta UK Bratislava 754 1 179 1 310 90,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
4. v 8. Pedagogická fakulta TTU Trnava 665 1 059 1 253 84,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
5. v 9. Lekárska fakulta UPJŠ Košice 662 914 2 375 38,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
6. v 4. Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina 639 1 062 1 113 95,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
7. v 11. Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 604 1 325 1 832 72,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
8. v 5. Lekárska fakulta UK Bratislava 603 817 2 886 28,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
9. v 10. Pedagogická fakulta UKF Nitra 589 1 133 1 227 92,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
10. v 7. Filozofická fakulta UK Bratislava 569 760 2 480 30,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
11. v 2. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava 564 772 1 453 53,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
12. v 18. Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica 549 829 991 83,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
13. v 6. F. prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU Žilina 546 928 1 018 91,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
14. v 15. Fakulta managementu UK Bratislava 543 837 1 255 66,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
15. v 19. Filozofická fakulta UKF Nitra 522 1 063 1 208 88,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
16. v 16. Pedagogická fakulta UK Bratislava 514 831 1 574 52,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
17. v 20. Pedagogická fakulta KU Ružomberok 514 764 874 87,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
18. v 23. Fakulta zdravotníckych odborov PU Prešov 500 847 1 442 58,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
19. v 28. Filozofická fakulta PU Prešov 491 897 1 057 84,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
20. v 13. Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica 484 818 982 83,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
21. v 21. Filozofická fakulta UPJŠ Košice 461 722 1 618 44,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
22. v 17. Fakulta manažmentu PU Prešov 449 847 847 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
23. v 26. Pedagogická fakulta PU Prešov 448 712 712 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
24. v 33. F. baníctva, ekológie, riadenia a geotech. TUKE Košice 431 625 625 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
25. v 22. Materiálovotechnologická fakulta Trnava STU Bratislava 416 586 733 79,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
26. v 24. Fakulta podnikového manažmentu EU Bratislava 398 437 1 136 38,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
27. v 25. Národohospodárska fakulta EU Bratislava 379 645 852 75,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
28. v 34. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava 366 490 1 599 30,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
29. v 27. F. elektrotechniky a informačných technológií ŽU Žilina 363 586 691 84,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
30. v 39. Fakulta prírodných vied UKF Nitra 344 749 749 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
31. v 36. Filozofická fakulta TTU Trnava 341 550 869 63,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
32. v 37. Strojnícka fakulta TUKE Košice 340 536 536 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
33. v 42. F. chemickej a potravinár. technológie STU Bratislava 334 828 828 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
34. v 63. Ekonomická fakulta TUKE Košice 333 621 674 92,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
35. v 52. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava 327 363 909 39,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
36. v 32. Jesseniova lekárska fakulta Martin UK Bratislava 325 513 2 025 25,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
37. v 30. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU Nitra 317 517 523 98,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
38. v 41. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU Nitra 312 403 455 88,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
39. v 56. Právnická fakulta UMB Banská Bystrica 306 463 579 80,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
40. v 51. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra 299 573 876 65,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
41. v 66. Fakulta zdravotníctva KU Ružomberok 293 501 709 70,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
42. v 45. Filozofická fakulta UCM Trnava 293 418 778 53,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
43. v 29. Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava 289 309 756 40,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
44. v 40. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU Trnava 281 497 560 88,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
45. v 58. F. informatiky a informačných technológií STU Bratislava 279 346 802 43,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
46. k 79. Fakulta psychológie PEVŠ 272 579 585 99,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
47. v 54. F. sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD Trenčín 268 310 474 65,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
48. v 35. Obchodná fakulta EU Bratislava 265 291 656 44,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
49. v 43. Drevárska fakulta TUZ Zvolen 261 395 412 95,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
50. v 68. Farmaceutická fakulta UK Bratislava 261 341 538 63,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
51. v 47. Pedagogická fakulta UJS Komárno 260 306 379 80,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
52. v 48. Ekonomická fakulta UJS Komárno 259 296 399 74,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
53. v 44. Právnická fakulta UPJŠ Košice 250 373 496 75,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
54. š 49. F. ošetrovateľstva a zdravot. odbor. štúdií SZU Bratislava 249 327 898 36,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
55. v 31. Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica 241 370 794 46,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
56. v 61. Stavebná fakulta ŽU Žilina 236 364 365 99,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
57. v 57. Stavebná fakulta TUKE Košice 235 356 357 99,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
58. v Fakulta zdravotníckych vied Piešťany UCM Trnava 231 358 465 77,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
59. v 46. Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica 229 324 470 68,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
60. v 69. Strojnícka fakulta STU Bratislava 227 305 448 68,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
61. v 71. Fakulta výrobných technológií Prešov TUKE Košice 225 295 295 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
62. v 12. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava 224 666 1 009 66,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
63. v 38. Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava 222 393 488 80,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
64. v 74. Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 222 490 927 52,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
65. v 62. Fakulta zdravotníctva TnUAD Trenčín 220 318 490 64,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
66. v 70. Fakulta verejnej správy UPJŠ Košice 214 256 413 62,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
67. v 50. Fakulta športu PU Prešov 208 263 363 72,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
68. v 64. Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU Žilina 207 295 323 91,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
69. v 75. Fakulta sociálnych vied UCM Trnava 204 249 374 66,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
70. v 73. Letecká fakulta TUKE Košice 196 368 371 99,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
71. v 53. Strojnícka fakulta ŽU Žilina 196 316 357 88,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
72. v 76. F. politických vied a medzinár. vzťahov UMB B.Bystrica 191 262 379 69,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
73. v 60. Technická fakulta SPU Nitra 184 210 243 86,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
74. v 59. Právnická fakulta TTU Trnava 182 288 320 90,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
75. š 81. Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica SZU Bratislava 177 228 401 56,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
76. k 87. F. zdrav. a soc. práce Nové Zámky VŠZaSP Bratislava 171 251 255 98,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
77. v 78. Fakulta humanitných a prírodných vied PU Prešov 170 334 334 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
78. v 72. Lesnícka fakulta TUZ Zvolen 162 220 229 96,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
79. v 55. Podnikovohospodárska fakulta Košice EU Bratislava 159 180 360 50,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
80. v 65. Fakulta architektúry a dizajnu STU Bratislava 149 231 445 51,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
81. v 67. Fakulta humanitných vied ŽU Žilina 141 197 206 95,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
82. v 84. F. záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra 130 186 204 91,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
83. k 80. Fakulta práva PEVŠ 125 339 362 93,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
84. v 90. Fakulta prírodných vied UCM Trnava 116 164 273 60,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
85. v 88. Fakulta špeciálnej techniky TnUAD Trenčín 111 123 153 80,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
86. v 86. Filozofická fakulta KU Ružomberk 111 172 218 78,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
87. v 77. Fakulta medzinárodných vzťahov EU Bratislava 107 114 274 41,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
88. š 91. Lekárska fakulta SZU Bratislava 103 125 702 17,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
89. v 82. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra 96 142 183 77,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
90. v 92. Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZ Zvolen 95 151 156 96,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
91. v 85. Teologická fakulta Košice KU Ružomberk 95 105 110 95,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
92. v 83. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF Nitra 92 147 162 90,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
93. k 93. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ Bratislava 89 203 203 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
94. k 89. Fakulta masmédií PEVŠ 81 176 176 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
95. v 96. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU Prešov 76 96 105 91,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
96. v 94. Hudobná a tanečná fakulta VŠMU Bratislava 72 73 200 36,5 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
97. k 100. Fakulta informatiky PEVŠ 66 116 116 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
98. v 98. Filmová a televízna fakulta VŠMU Bratislava 66 72 216 33,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
99. v 99. F. priemyselných technológií Púchov TnUAD Trenčín 63 71 86 82,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
100. v 101. Fakulta umení TUKE Košice 59 79 191 41,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
101. v 102. Divadelná fakulta VŠMU Bratislava 58 64 279 22,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
102. k 103. Fakulta sociálnych štúdií VŠ Danubius 58 75 75 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
103. v 95. Gréckokatolícka teologická fakulta PU Prešov 56 72 73 98,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
104. v 104. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE Košice 47 67 67 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
105. v 105. Fakulta aplikovaných jazykov EU Bratislava 43 45 94 47,9 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
106. v 97. F. európskych štúdií a region. rozvoja SPU Nitra 43 72 72 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
107. k 108. Fakulta práva Janka Jesenského VŠ Danubius 41 65 65 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
108. v 106. Fakulta múzických umení AU Banská Bystrica 37 49 65 75,4 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
109. v 107. Fakulta výtvarných umení AU Banská Bystrica 36 43 124 34,7 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
110. v 109. Fakulta techniky TUZ Zvolen 34 54 54 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
111. k 113. F. verejnej politiky a verejnej správy VŠ Danubius 32 46 46 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
112. v 110. Fakulta dramatických umení AU Banská Bystrica 31 33 61 54,1 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
113. v 115. Rímskokatolícka cyrilometodská bohosl. f. UK Bratislava 20 21 21 100,0 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
114. v 116. Reformovaná teologická fakulta UJS Komárno 18 19 23 82,6 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
115. v 114. Teologická fakulta Bratislava TTU Trnava 18 25 26 96,2 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
116. v 111. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava 15 20 24 83,3 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát
117. š 112. Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava 10 26 33 78,8 Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Denná forma štúdia, PDF formát Rebríček študijnych programov fakulty podľa počtu prihlášok, Externá forma štúdia, PDF formát

Spolu: školy 33, fakulty 117, zápis 35 155, prijatie 53 967, prihlášky 79 674 (osôb 46 373)

Legenda :
P. č. = poradové číslo fakulty podľa počtu zapísaných uchádzačov do 1. ročníka
t = typ fakulty :v = verejná, š = štátna, k = súkromná, z = zahraničná
20 = poradové číslo fakulty v roku 2020
prijatie = počet kladne vybavených prihlášok, uchádzač je započítaný toľkokrát, koľkokrát bol prijatý
prihlaš = počet prijatých prihlášok od uchádzačov
% = percento kladne vybavených prihlášok = Počet prijatí x 100 / Počet prihlášok
* = boli prijatí aj uchádzači mimo fakulty
Pgm = počet prihlášok, prijatí a zápisov na jednotlivé študijné programy fakulty a formy štúdia
d = denná forma štúdia, e = externá forma štúdia

DETAILY roku :
výsledky za rok 2022 sa zverejnia v 2. štvrťroku 2023
ČASTO HĽADÁTE :
Termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy - v samostatnom okne termíny na podávanie prihlášok na vysoké školy
• zoznam vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku, PDF formát IČŠ, PDF formát s fakultami a detaš.prac.
• zoznam fakúlt vysokých škôl podľa : PDF formát názvu, PDF formát sídla, PDF formát dátumu vzniku (obnovenia činnosti), PDF formát IČŠ
• minuloročné prijímačky na vysoké školy :
- rebríček vysokých škôl
- rebríčky škôl, fakúlt, študijných odborov a veková štruktúra uchádzačov
- PDF formát denná, PDF formát externá forma štúdia za vysoké školy, fakulty, detašované pracoviska a Slovenskú rep.
¦ Ako na vysokú školu - informácie pre záujemcov o štúdium na vysokých školách

stefania.antalikova@cvtisr.sk tel.: 02.69295612

 
|   Zber   |   Štatistika   |   Fakulty   |  Školy  |   Rebríčky   |   Slovník   |   Otázky FAQ   |   Uchádzači  |

Posledný update stránky: 2022-07-11 13:59