Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Generálny riaditeľ CVTI SR na čínskom fóre o formáte Virtuálneho centra transferu technológií. Spôsob ako uľahčiť spoluprácu strednej a východnej Európy s Čínou.

18.10.2018

Dňa 12. októbra 2018 sa v čínskom Pekingu uskutočnilo Fórum Číny (ČĽR) a 16 krajín strednej a východnej Európy (SVE) o školskej, vedeckej a kultúrnej spolupráci.mPodujatia sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí ČĽR, čínskej akademickej obce, delegáti z krajín strednej a východnej Európy, ako aj predstavitelia veľvyslanectiev európskych krajín v Pekingu. Za Slovensko na podujatí vystúpil prof. RNDr. Ján Turňa CSc., generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR

Národný workshop OpenAIRE

15.10.2018

V stredu, 24. 10. 2018 organizuje CVTI SR Národný workshop OpenAIRE. Ústrednou témou bude Otvorený prístup v európskom kontexte.

Vyšehradská štvorka podporuje európsky záväzok byť v popredí technologickej revolúcie

12.10.2018

Umelá inteligencia je známy pojem. No aktuálne je nutné, aby sme sa jej začali i naplno venovať. Ak chceme byť v popredí technologickej revolúcie, profitovať z umelej inteligencie a naplno využiť jej potenciál, musíme aktívne vnímať jej trendy. Zhodujú sa európski odborníci a zástupcovia V4 v diskusiách na odbornom podujatí k tejto problematike.   

V Zážitkovom centre vedy AURELIUM už aj o jadrovej energetike

11.10.2018

Všetci nadšenci sveta vedy, techniky, ale i prírodných vied tu spoznávajú prostredníctvom jedinečných exponátov, ako v praxi fungujú tie poučky, ktoré čítame v encyklopédiách a učebniciach. V Zážitkovom centre vedy Aurelium sa toho dá zažiť, ale hlavne sa populárno-náučnou formou naučiť veľa. Aktuálne aj niečo o svete jadrovej energetiky.  

Lepšia diagnostika a zdravšie životné prostredie zaujali prvé miesta tohtoročnej Ceny za transfer technológií na Slovensku

10.10.2018

Tohtoročná Cena za transfer technológií na Slovensku patrí inovácii ohľaduplnej k životnému prostrediu. Rovnako o ohľaduplnosti, ale smerom k pacientovi pri endoskopickom vyšetrení, hovorí víťaz kategórie Inovátor / Inovátorka. 

Výzva na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 cez Operačný program Výskum a inovácie

09.10.2018

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie (OPVaI) dňa 8.10.2018 vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020

Medzinárodný vyšehradský fond vyhlásil výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov. Ponúka im stáže v Izraeli

03.10.2018

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlásil 21. 9. 2018 výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov. Sedem vybraných záujemcov zo Slovenska sa môže v decembri 2018 zúčastniť stáže v Izraeli, počas ktorej im experti poradia, ako zhodnotiť a zvýšiť trhový potenciál. Žiadosti je možné podávať do 22. 10. 2018.

CVTI SR súčasťou International Innovation Ecosystem Forum 2019

21.9.2018

Cassovia Life Sciences (CLS) spoločne s Košickým samosprávnym krajom (KSK) pripravili medzinárodné inovačné fórum zamerané na výskumno-inovačné ekosystémy spojené s kooperačnými stretnutiami v oblasti Life Sciences. Podujatie sa koná v rámci projektu ELISE za účasti partnerov z Nemecka, Talianska, Francúzska, Poľska, Litvy ako aj zástupcov ministerstiev školstva a hospodárstva, CVTISR, SIEA atď.

Fórum sa bude konať dňa 14.11.2018 od 9:00 v Košiciach.

Prístup do časopisov BENTHAM SCIENCE

21.9.2018

Z oblasti vedy, techniky a medicíny. 

CVTI SR si svoje výročie pripomína aj v digitálnej knižnici

02.8.2018

Dnešné Centrum vedecko-technických informácií SR tento rok jubiluje. Pri príležitosti svojho 80. výročia pripravilo aj špecializovanú časť vlastnej digitálnej knižnice venovanú tejto významnej udalosti. Vznikla tak originálna digitálna zbierka so zaujímavými historickými dokumentmi či fotografiami.

Medzinárodná organizácia pre výskumné informácie euroCRIS rokovala na pôde CVTI SR

23.11.2017

Pravidelný strategický členský míting medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS  sa  túto jeseň konal  na Slovensku. Hostiteľom bolo Centrum vedecko-technických informácií SR.

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

09.10.2017

Z oblasti biomedicíny a vied o živote

Podujatia

všetky podujatia

Utorok s psychológiou na TVT 2018!

06.11.2018

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Vás pozýva na podujatie pod názvom Utorok s psychológiou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti, čo všetko psychológia skúma, a ako nám dokáže pomôcť v bežnom živote

Ako usvedčiť vírus

25.10.2018

Pozývame vás do októbrovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o tom, aké najnovšie metódy založené na genetických poznatkoch sa vyvíjajú pre odhaľovanie a identifikáciu nebezpečných vírusov u hospodárskych a voľne žijúcich zvieratách.

Vo štvrtok 25. 10. 2018 o 17.00 hod. bude našim hosťom významný vedec, molekulárny biológ a vedúci vedecký pracovník, prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., z Katedry epizootológie a parazitológie Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.