Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia „SFEL 2018“

23.5.2018

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, organizujú pre záujemcov z radov slovenskej vedeckej komunity 5. ročník  medzinárodnej „School of XFEL and Synchrotron Radiation Users - SFEL2018“ (Školy užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia).

Pri inováciách platí: nebáť sa nového a dôverovať novému

23.5.2018

Aktuálne sa dôležitou témou diskusie odborníkov z radov inovátorov, ako aj podnikateľov stali spoločenské a environmentálne výzvy spojené s realizáciou tak ekoinovácií, ako aj inovácií vo všeobecnosti. Spoločný priestor na diskusiu našli zúčastnené strany na podujatí Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií v Bratislave. 

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2017

15.5.2018

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 21. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2017.

Webináre Web of Science

14.5.2018

Využite možnosť zúčastniť sa webinárov k databázam rozhrania Web of Science 

CVTI SR vyraďuje zo svojich fondov

04.5.2018

Prehľad vyraďovaných kníh nájdete v priloženom pracovnom zozname

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči: Aký je svet ... maľovaný nohami?

04.5.2018

Aký je svet ... maľovaný nohami? Odpovedia vám v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči, ktoré aktuálne prináša výstavu hendikepovanej maliarky Pavlíny Csápaiovej – Triščovej, prostredníctvom ktorej zistíte, že aj ten Svet maľovaný nohami je nádherný. Zároveň si štvrtáci a piataci zo základných škôl budú môcť priamo s autorkou stvárniť svoje vysnívané letné prázdniny.    

Wolters Kluwer Health Library

03.5.2018

Pre registrovaných používateľov CVTI SR do 31. 5. 2018 

Inovátori a inovácie opäť môžu „zabodovať.“ Cena za transfer technológií na Slovensku čaká na nominácie

24.4.2018

Už šiesty rok sa Centrum vedecko-technických informácií SR prostredníctvom Ceny za transfer technológií na Slovensku snaží dať vedecko-výskumnej práci,  ochrane duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe ešte širší význam. Možno zdanlivo jednoduchší, ale o to dôležitejší – oceniť v tejto oblasti to najlepšie a tých najlepších.   

!! DO 31.5. 2018 !! - Poď zmeniť „zelenú“ myšlienku na „zelený“ biznis

24.4.2018

„Eko“ je IN! Všetci tí inovátori či startupisti, ktorí majú rozpracovanú zaujímavú ekoinováciu sa môžu aktuálne prihlásiť na bratislavskú Zelenú letnú školu. Spoločne s odborníkmi tu nájdu spôsob ako svoju myšlienku posunúť k reálnemu podnikateľskému plánu.

Blíži sa festival vedeckých filmov – FVF 2018!

10.4.2018

Nadšencov vedy a techniky isto poteší, že sa blíži 5. ročník Festivalu vedeckých filmov – FVF 2018, ktorý má podtitul VEDA JE POKROK. Podujatie sa uskutoční v dňoch 28. až 29. mája 2018 v Centre vedecko-technických informácií SR

Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2018 „SFEL2018“

04.4.2018

European XFEL, najvýkonnejší rtg. laser na svete, bol uvedený do činnosti v Hamburgu od 1.9.2017, pričom už boli zverejnené prvé dve výzvy na podávanie návrhov na realizáciu experimentov v r. 2017 a 2018. Slovenská republika má v spoločnosti European XFEL GmbH významné postavenie akcionára a aj preto je jedným zo zámerov školy SFEL2018 informovať slovenskú vedeckú komunitu nielen o najnovšom vývoji v XFEL, ale najmä o spôsobe prípravy na realizáciu experimentov za účasti pozvaných zahraničných odborníkov.

Medzinárodná organizácia pre výskumné informácie euroCRIS rokovala na pôde CVTI SR

23.11.2017

Pravidelný strategický členský míting medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS  sa  túto jeseň konal  na Slovensku. Hostiteľom bolo Centrum vedecko-technických informácií SR.

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

09.10.2017

Z oblasti biomedicíny a vied o živote

Podujatia

všetky podujatia

JUBILEJNÁ Veda v Centre: Ako ďalej bez antibiotík

31.5.2018

Pozývame vás do jubilejnej májovej vedeckej kaviarne, v ktorej si po desiatich rokoch úspešného fungovania cyklu vedeckých kaviarní pripomenieme prvú prednášku, ktorá sa konala v máji roku 2008 ... Vo štvrtok 31. 5. 2018 o 17.00 hod. bude našim hosťom, rovnako ako pred desiatimi rokmi, vedec, molekulárny biológ prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., vedúci Katedry molekulárnej biológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

H2020: Informačný deň k 1. otvorenej výzve projektu MIDIH

28.5.2018

POZVÁNKA na Informačný deň k 1. otvorenej výzve projektu MIDIH (H2020), ktorý sa uskutoční dňa 28.5. 2018 od 13.30h do 16.30 hod. Projekt je odborne  zabezpečený kolektívom riešiteľov  z Technickej univerzity v Košiciach a organizačne je garantovaný jej Univerzitným vedeckým parkom TECHNICOM.