Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Pracovné ponuky

27.8.2018

Pozícia 1: administratívny pracovník na oddelení strediska stredoškolských štipendií
Pozícia 2: dátový kurátor v Odbore správy a prevádzky portálu výskumu a vývoja
Pozícia 3: Odborný pracovník v Zážitkovom centre vedy Aurelium
Pozícia 4: Pracovník v Zážitkovom centre Aurelium

Znenie inzerátov sa nachádza na podstránke Voľné pracovné miesta.

CVTI SR si svoje výročie pripomína aj v digitálnej knižnici

02.8.2018

Dnešné Centrum vedecko-technických informácií SR tento rok jubiluje. Pri príležitosti svojho 80. výročia pripravilo aj špecializovanú časť vlastnej digitálnej knižnice venovanú tejto významnej udalosti. Vznikla tak originálna digitálna zbierka so zaujímavými historickými dokumentmi či fotografiami.

Medzinárodná organizácia pre výskumné informácie euroCRIS rokovala na pôde CVTI SR

23.11.2017

Pravidelný strategický členský míting medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS  sa  túto jeseň konal  na Slovensku. Hostiteľom bolo Centrum vedecko-technických informácií SR.

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

09.10.2017

Z oblasti biomedicíny a vied o živote

Podujatia

všetky podujatia

Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

27.9.2018

Pozývame vás do septembrovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o súčasnom stave dôchodkového systému na Slovensku. Budeme ho analyzovať z hľadiska demografických prognóz, očakávanej výšky dôchodkov a spravodlivosti. Aké sú jeho problémy a čo by sa malo zmeniť, aby bol spravodlivý, udržateľný a poskytoval adekvátne dôchodky?

Vo štvrtok 27. 9. 2018 o 17.00 hod. bude našim hosťom matematik a uznávaný odborník na finančnú matematiku doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, informatiky a fyziky UK v Bratislave.