Z technických príčin sú dočasne nedostupné webové služby CVTI SR. Na odstránení poruchy sa pracuje.