Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Agropotravinárstvo a biohospodárstvo medzi témami národného informačného dňa programu Horizont 2020 SC2

18.10.2017

Ako posilniť európske agropotravinárstvo a biohospodárstvo je hlavná téma pripravovanej diskusie na pôde Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach.  

TASR (12.10.2017): "Budúcnosť energetického sektora a aktuálne trendy boli hlavné témy stredajšej konferencie na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ktorú pripravila Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)."

16.10.2017

"Budúcnosť energetického sektora a aktuálne trendy boli hlavné témy stredajšej konferencie na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ktorú pripravila Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)."

Cena za transfer technológií na Slovensku: Ocenenie, ktoré inovátorov motivuje aj poháňa vpred

11.10.2017

Výskum orientovaný na prax je trendom súčasnej vedy a zároveň jej  budúcnosťou. Dokazuje to neustále väčší záujem zo strany samotného podnikateľského prostredia, ale aj inovatívny a prakticky využiteľný potenciál konkrétnych výsledkov výskumu. Cena za transfer technológií na Slovensku 2017 aktuálne ocenila to najlepšie.  

O otvorenej vede otvorene

10.10.2017

Centrum vedecko-technických informácií SR je zástupcom za Slovensko v medzinárodnom projekte, ktorého cieľom je vybudovať infraštruktúru a podporiť otvorený prístup k výsledkom vedeckých projektov financovaných z prostriedkov EÚ.  Aktuálne sa chystá národný workshop tohto projektu, v ktorom sa bude o otvorenej vede a otvorenom prístupe diskutovať fundovane a skutočne otvorene.

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

09.10.2017

Z oblasti biomedicíny a vied o živote

FabLab Bratislava privítal partnerov medzinárodného projektu

04.10.2017

Centrum vedecko-technických informácií SR hostilo aktuálne druhý tematický míting medzinárodného projektu FabLabNet, do ktorého je aktívne zapojené. Partneri projektu sa stretli v bratislavskom Fablabe.

Hostíme medzinárodné podujatie o výskumných informáciách na Slovensku

03.10.2017

Pravidelný strategický členský míting medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS  sa  túto jeseň uskutoční v dňoch 20.-22.11. na Slovensku. Hostiteľom bude  CVTI SR.

Extrapolácie 2017 - História a budúcnosť IT na Slovensku

20.9.2017

Tohtoročné Extrapolácie 2017 sa uskutočnia 25. 9. 2017 – 31. 10. 2017. Hlavným mestom konania podujatia je Banská Bystrica. Ďalšie mestá, kde sa Extrapolácie 2017 uskutočnia sú Bratislava, Košice a Žilina.

Cieľom podujatia Extrapolácie 2017 je prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti. ...

Jubilejný Festival vedy a techniky AMAVET - Živná pôda na objavovanie talentov

19.9.2017

Festival vedy a techniky AMAVET 2017, ktorý sa uskutoční  v priestoroch INCHEBY od 9. do 11. novembra 2017, ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, má už 20 rokov.

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

13.6.2017

Pre registrovaných používateľov CVTI SR

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

16.3.2017

Vydavateľstva Springer

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

23.1.2017

Z oblasti psychoterapie a poradenstva

Podujatia

všetky podujatia

Potrebujeme vakcíny proti vírusom?

26.10.2017

Pozývame vás do októbrovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o  vírusoch a o potrebe očkovania proti nim, ale aj o tom, prečo sa nedajú vyrobiť univerzálne vakcíny.

Vo štvrtok 26. 10. 2017 o 17.00 hod. bude našim hosťom uznávaná vedkyňa, virologička RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., vedecká pracovníčka Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV, v Bratislave. Vo svojom výskume sa venuje hlavne vírusu chrípky.