Vedecká knižnica

 
 
Facebook - CVTI SR

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Prevádzková doba počas vianočných a novoročných sviatkov

02.12.2014

zmena prevádzkovej doby od 23. 12. 2014 do 6. 1. 2015

Cena za vedu a techniku 2014

14.11.2014

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 13. 11. 2014 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

FabLab Bratislava je už otvorený

05.11.2014

FabLab bol slávnostne otvorený  4. novembra 2014, v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) za účasti zástupcov všetkých partnerských inštitúcií, predstaviteľov univerzít, ale i študentov, podnikateľov a širokej verejnosti.  

Voľne dostupné zdroje Royal Society of Chemistry

12.6.2014

Royal Society of Chemistry ponúka bezplatný prístup do vybraných zdrojov

Encyclopaedia Britannica Academic Edition

11.4.2014

Prístup do Encyklopédie Britannica

Návody na vyhľadávanie v databázach Web of Science

04.4.2014

Animované návody - videá na vyhľadávanie v databázach Web of Science

Rozšírenie ebrary o tituly z oblasti vied o živej prírode

06.2.2014

Dostupných viac ako 7000 titulov z oblasti vied o živej prírode

BioOne

29.10.2013

Plné texty časopisov a iných publikácií z oblasti biológie, ekológie a životného prostredia pre registrovaných používateľov CVTI SR

Informácie pre efektívnu prácu s databázami Web of Knowledge

02.9.2013

Webová stránka s informáciami k databázam Web of Knowledge

Podujatia

všetky podujatia

Konferencia Slovenská republika v Horizonte 2020

16.1.2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskmu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Styčná kancelária  pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu Slovenská republika v Horizonte 2020, ktorá sa koná pri príležitosti prvého výročia otvorenia SLORD.