Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Extrapolácie 2017 - História a budúcnosť IT na Slovensku

20.9.2017

Tohtoročné Extrapolácie 2017 sa uskutočnia 25. 9. 2017 – 31. 10. 2017. Hlavným mestom konania podujatia je Banská Bystrica. Ďalšie mestá, kde sa Extrapolácie 2017 uskutočnia sú Bratislava, Košice a Žilina.

Cieľom podujatia Extrapolácie 2017 je prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti. ...

Jubilejný Festival vedy a techniky AMAVET - Živná pôda na objavovanie talentov

19.9.2017

Festival vedy a techniky AMAVET 2017, ktorý sa uskutoční  v priestoroch INCHEBY od 9. do 11. novembra 2017, ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, má už 20 rokov.

Zapojte sa do súťaží na Európskej noci výskumníkov 2017

19.9.2017

Aj tento rok pre Vás organizátori v rámci Európskej noci výskumníkov 2017 pripravili niekoľko zaujímavých súťaží, v ktorých budete môcť naplno prejaviť Vašu fantáziu, kreativitu, vedomosti a najmä vášeň pre vedu a poznanie!

V piatok 22. septembra 2017 - prevádzka knižnično-informačných služieb zatvorená

18.9.2017

Oznámenie o zatvorení prevádzky knižnično-informačných služieb.

"Made by Science" hovorí tohtoročná Európska noc výskumníkov

23.8.2017

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2017  sa uskutoční 29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade.

Zapojte sa do súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017

11.8.2017

Zaujímate sa o vedu a techniku a zároveň radi kreslíte alebo fotíte? Pošlite svoje výkresy alebo fotografie do súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

13.6.2017

Pre registrovaných používateľov CVTI SR

Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých! - Zapoj sa aj Ty a vyhraj!

09.5.2017

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok témy dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

16.3.2017

Vydavateľstva Springer

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

23.1.2017

Z oblasti psychoterapie a poradenstva

Podujatia

všetky podujatia

Informačný deň o finančných a právnych aspektoch programu Horizont 2020

18.10.2017

Dňa 18.10.2017 sa v priestoroch CVTI SR uskutoční celodenný seminár EC Communication Campaign on H2020 Financial Rules. Táto akcia sa zameriava na výklad všeobecnej anotovanej modelovej grantovej dohody z pohľadu finančných pravidiel H2020, predovšetkým novo prijatých anotácií, ktoré sa viažu k odmeňovaniu zamestnancov.

Informačný deň iniciatívy EUREKA

05.10.2017

Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR pozýva 5. októbra 2017 na Informačný deň EUREKA.

Tatranské plesá – hrozí im postupný zánik?

28.9.2017

Pozývame vás do septembrovej  vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o minulom i súčasnom vývoji tatranských plies v kontexte morfodynamických procesov v ich povodiach. Téma septembrovej kaviarne sa viaže na Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj 2017, ktorý sa zameriava najmä na ochranu životného prostredia, na ochranu prirodzených procesov v prírode a na biodiverzitu s ohľadom na rozvoj tzv. mäkkej turistiky, ktorá nepoškodzuje prírodné prostredie.

Aktuálny Science Evening Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli

25.9.2017

25. septembra 2017 organizuje Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) podujatie Science Evening.  Hosťom bude  prof. Monika Ryhtáriková, PhD., "vedkyňa roka SR 2015."