Vedecká knižnica

 
 
Facebook - CVTI SR

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

22. septembra 2014 - zatvorené

09.9.2014

Oznámenie o zmene prevádzky knižnično-informačných služieb

!!! Dôležité upozornenie pre školy !!!

04.9.2014

V súvislosti s informáciou, že mnohé školy sú oslovované s ponukou služieb registra za peňažnú úhradu, oznamujeme:

Voľné pracovné pozície v CVTI SR

02.7.2014

v  národnom projekte "Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie
pre všeobecno-vzdelávacie predmety"

Voľne dostupné zdroje Royal Society of Chemistry

12.6.2014

Royal Society of Chemistry ponúka bezplatný prístup do vybraných zdrojov

Encyclopaedia Britannica Academic Edition

11.4.2014

Prístup do Encyklopédie Britannica

Návody na vyhľadávanie v databázach Web of Science

04.4.2014

Animované návody - videá na vyhľadávanie v databázach Web of Science

Rozšírenie ebrary o tituly z oblasti vied o živej prírode

06.2.2014

Dostupných viac ako 7000 titulov z oblasti vied o živej prírode

BioOne

29.10.2013

Plné texty časopisov a iných publikácií z oblasti biológie, ekológie a životného prostredia pre registrovaných používateľov CVTI SR

Informácie pre efektívnu prácu s databázami Web of Knowledge

02.9.2013

Webová stránka s informáciami k databázam Web of Knowledge

Podujatia

všetky podujatia

Veda v CENTRE: Ako sa tvorí predpoveď počasia?

25.9.2014

Pozvánka na stretnutie vo vedeckej kaviarni v Centre VTI SR, 25. 9. 2014

Si/Nie si zbehlý v MATLABe?

24.9.2014

Príďte na seminár, ktorého súčasťou je moderovaná inštruktáž v školiacom centre v CVTI SR a predstavenie portálu Integrovaného systému služieb  Centra vedecko-technických informácií SR (ISS CVTI SR).