Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Praktické informácie aj úspešné príklady ... aj taký bol COST InfoDay 2019

15.2.2019

Dňa 7. februára 2019 sa v zasadacích priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnilo podujatie COST Infoday 2019. Podujatie pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci so zástupcami programu COST, Centrom vedecko-technických informácií SR a Styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD). Na podujatí vystúpili zástupcovia COST, MŠVVaŠ SR, úspešní účastníci v programe COST zo Slovenska a riaditeľ COST Association Dr Ronald de Bruin.

Prečo a ako komercializovať výskum v Life Science

11.2.2019

V priestoroch Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského sa 28. februára 2019 o 17. hodine uskutoční prednáška PREČO A AKO KOMERCIALIZOVAŤ VÝSKUM V LIFE SCIENCE.  

Zapoj svoj tím do súťaže robotov!

04.2.2019

Srdečne Vás pozývame na Európsku konferenciu o vzdelávaní v robotike (ECER), ktorá sa bude konať v dňoch 8-12. apríla, 2019 vo Viedni. ECER je medzinárodná vedecká konferencia pre študentov, kde výskumníci prezentujú svoje výstupy a zároveň zapájajú študentov do interaktívnej debaty, súčasťou konferencie je aj ukážka a súťaž robotov vrátane oficiálnej európskej regionálnej súťaže Botball a PRIA Open. Do súťaže PRIA Open a PRIA Aerial je stále možné sa zapojiť!

Knihovnícke odborné minimum - kurz plne obsadený!

23.1.2019

Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania
Bratislava 1. - 12. 4. 2019
 - kurz plne obsadený!

SK4ERA: Výzva na prihlásenie sa za experta/mentora

18.1.2019

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvára v rámci projektu SK4ERA databázu expertov – nezávislých odborníkov, ktorí majú záujem asistovať žiadateľom o granty programu H2020. Úlohy zahŕňajú odborné rady a hodnotenie podávaných návrhov, mentorovanie žiadateľov a finálny skríning podávaných projektov.

Pozývame vás do Múzea špeciálneho školstva v Levoči

14.1.2019

Plánujete návštevu múzea, v škole preberáte práve problematiku ľudských zmyslov, chcete vedieť, ako funguje kochleárny implantát? Čo tak navštíviť našu interaktívnu expozíciu, kde sa dozviete veľa zaujímavého, vyskúšate si repliky exponátov, dokonca prostredníctvom najnovšieho modelu zistíte, aké je vnímanie zvukov cez kochleárny implantát? Srdečne Vás pozývame na prehliadku a tešíme sa na Vás !

Podujatia

všetky podujatia

Nový kurz „Úvod do otvoreného prístupu“

26.3.2019

Nový kurz „Úvod do otvoreného prístupu“ sa uskutoční 26-28/3/2019 so skúškou 12/4/2019 v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Autizmus / Výzva pre spoločnosť

28.2.2019

Pozývame vás do februárovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o autizme ako o vážnej neurovývinovej poruche, ktorej výskyt za posledné desaťročia celosvetovo dramaticky stúpa. Povieme si, aké sú možné faktory jej vzniku, čo sa deje počas kritického  obdobia vývinu mozgových štruktúr už v prenatálnom období a prečo sa autistická porucha v niektorých prípadoch nepovažuje za chorobu, ale za neurologickú odlišnosť.

Vo štvrtok 28. 2. 2019 o 17.00 hod. bude našim hosťom významná a medzinárodne uznávaná vedkyňa, lekárka a odborníčka v oblasti normálnej a patologickej fyziológie prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prednostka Fyziologického ústavu LF UK a zakladateľka Akademického centra výskumu autizmu na Slovensku