Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

SK4ERA: Výzva na prihlásenie sa za experta/mentora

18.1.2019

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvára v rámci projektu SK4ERA databázu expertov – nezávislých odborníkov, ktorí majú záujem asistovať žiadateľom o granty programu H2020. Úlohy zahŕňajú odborné rady a hodnotenie podávaných návrhov, mentorovanie žiadateľov a finálny skríning podávaných projektov.

Knihovnícke odborné minimum

17.1.2019

Rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania
Bratislava 1. - 12. 4. 2019

Pozývame vás do Múzea špeciálneho školstva v Levoči

14.1.2019

Plánujete návštevu múzea, v škole preberáte práve problematiku ľudských zmyslov, chcete vedieť, ako funguje kochleárny implantát? Čo tak navštíviť našu interaktívnu expozíciu, kde sa dozviete veľa zaujímavého, vyskúšate si repliky exponátov, dokonca prostredníctvom najnovšieho modelu zistíte, aké je vnímanie zvukov cez kochleárny implantát? Srdečne Vás pozývame na prehliadku a tešíme sa na Vás !

Podujatia

všetky podujatia

COST Infoday 2019

07.2.2019

Srdečne Vás pozývame na COST Infoday 2019 za účasti riaditeľa COST Association Dr Ronald de Bruina.

COST je najdlhšie trvajúci európsky program  na podporu nadnárodnej spolupráce medzi výskumníkmi z celej Európy i mimo nej.

Dátum: 07.02.2019 od 8:30 do 12:00
Miesto konania: konferenčná sála CVTI, 2.posch., Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Mraky nad jurským parkom - Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov

31.1.2019

Pozývame vás do januárovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o jurskom období vývoja našej Zeme, v ktorom ovládli takmer celú našu planétu najväčšie a najznámejšie tvory, aké kedy žili. Budeme hovoriť o vrcholoch a krízach života dinosaurov, ale aj o tom, prečo napriek mnohým novým faktom a poznatkom o tejto dobe, vieme stále málo o ich vtedajšom svete.

Vo štvrtok 31. 1. 2019 o 17.00 hod. bude našim hosťom významný slovenský vedec, geológ a paleontológ, doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. z Ústavu vied o Zemi SAV v Bratislave.

Vedecká cukráreň: Populácia asteroidov v Slnečnej sústave z hľadiska možných zrážok so Zemou

30.1.2019

V prednáške sa zameriame  na rozloženie asteroidov v Slnečnej sústave, povieme si, čo sú potenciálne nebezpečné asteroidy a ako prebieha ich výskum z kozmických sond. Zem má so stretnutiami s asteroidmi bohaté skúsenosti. ...

Prednášateľ: doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc., vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV

30. 1. 2019 o 9.00 hod, v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na Patrónke v Bratislave

 

Pozývame na seminár Ako pripraviť návrh projektu pre SME Instrument - 1.fáza

23.1.2019

Pozývame Vás 23.1. 2019 na seminár Ako pripraviť návrh projektu pre SME Instrument - 1.fáza  Cieľom je poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o najčastejších problémoch a nedostatkoch projektových návrhov v rámci schémy SME Instrument – 1. fáza.                                                         Cieľovou skupinou sú zástupcovia obchodných spoločností, ktorí už podávali návrh projektu alebo plánujú podať návrh projektu vo februári a v máji 2019.