Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

O trendovom vyučovaní matematiky či internetu vecí

18.6.2018

Vyučovacie predmety ako Informatika v prírodných vedách a matematike či Internet vecí. Špeciálne triedy zamerané na informatiku, ale aj ocenené talenty v oblasti sieťových technológií z radov slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov. O trendoch vo vzdelávaní informatiky a jej prepojení s ďalšími prírodnými a odbornými predmetmi, diskutovalo nedávno viac ako šesťdesiat učiteľov stredných škôl na konferencii NetAcad 2018.

Konferencia NetAcad 2018 bola organizovaná v rámci aktivít národného projektu IT AKADÉMIA– vzdelávanie pre 21. storočie.     

Zmena prevádzkovej doby počas leta 2018

14.6.2018

V letných mesiacoch bude upravená prevádzková doba knižnično-informačných služieb CVTI SR.

Medzinárodný projekt ResInfra@DR: Oznámenie o výzve na zapojenie sa do pilotných aktivít pre výskumné infraštruktúry

08.6.2018

V rámci projektu ResInfra@DR bola vyhlásená otvorená výzva na zapojenie výskumných infraštruktúr a expertov do procesu pilotných návštev výskumných infraštruktúr formou vzájomného učenia sa.

Mutual Learning Exercise (vzájomné vzdelávacie aktivity) v rámci projektu ResInfra@DR

Zelená inovačná a podnikateľská letná škola v Bratislave sa blíži. Aká bude ponuka workshopov?

12.6.2018

Zelená inovačná a podnikateľská letná škola sa uskutoční 25. až 28. júna 2018 v Bratislave. Počas podujatia bude prebiehať aj cyklus workshopov zameraných na ekológiu a podnikanie. 

Európska komisia predstavila legislatívny návrh nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe

12.6.2018

Európska komisia zverejnila 7. júna 2018 svoj legislatívny návrh nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie s názvom Horizon Europe. Navrhovaná rozpočtová alokácia vo výške 100 miliárd EUR na roky 2021 – 2027 zahŕňa 97,6 miliardy EUR v rámci programu Horizon Europe (z čoho 3,5 miliardy EUR sa alokuje cez fond InvestEU) a 2,4 miliardy EUR pre výskumný a vzdelávací program Euratom.

Pri inováciách platí: nebáť sa nového a dôverovať novému

23.5.2018

Aktuálne sa dôležitou témou diskusie odborníkov z radov inovátorov, ako aj podnikateľov stali spoločenské a environmentálne výzvy spojené s realizáciou tak ekoinovácií, ako aj inovácií vo všeobecnosti. Spoločný priestor na diskusiu našli zúčastnené strany na podujatí Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií v Bratislave. 

Webináre Web of Science

14.5.2018

Využite možnosť zúčastniť sa webinárov k databázam rozhrania Web of Science 

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči: Aký je svet ... maľovaný nohami?

04.5.2018

Aký je svet ... maľovaný nohami? Odpovedia vám v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči, ktoré aktuálne prináša výstavu hendikepovanej maliarky Pavlíny Csápaiovej – Triščovej, prostredníctvom ktorej zistíte, že aj ten Svet maľovaný nohami je nádherný. Zároveň si štvrtáci a piataci zo základných škôl budú môcť priamo s autorkou stvárniť svoje vysnívané letné prázdniny.    

Inovátori a inovácie opäť môžu „zabodovať.“ Cena za transfer technológií na Slovensku čaká na nominácie

24.4.2018

Už šiesty rok sa Centrum vedecko-technických informácií SR prostredníctvom Ceny za transfer technológií na Slovensku snaží dať vedecko-výskumnej práci,  ochrane duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe ešte širší význam. Možno zdanlivo jednoduchší, ale o to dôležitejší – oceniť v tejto oblasti to najlepšie a tých najlepších.   

Medzinárodná organizácia pre výskumné informácie euroCRIS rokovala na pôde CVTI SR

23.11.2017

Pravidelný strategický členský míting medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS  sa  túto jeseň konal  na Slovensku. Hostiteľom bolo Centrum vedecko-technických informácií SR.

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

09.10.2017

Z oblasti biomedicíny a vied o živote

Podujatia

všetky podujatia

Veda v Centre: Budovy s takmer nulovou potrebou energie

28.6.2018

Pozývame vás do júnovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o  znižovaní energetickej náročnosti budov a to od fázy tvorby koncepcie, projektovania, realizácie a v neposlednom rade prevádzky budov. Je skutočne možné stavať energeticky úsporné, ekologicky bezpečné a ekonomicky efektívne budovy aj u nás?

Vo štvrtok 28. 6. 2018 o 17.00 hod. bude našim hosťom prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.