Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Aktuálne k problematike otvoreného prístupu na novej webovej stránke

24.4.2017

Otvorený prístup sa prezentuje ako bezplatná a neobmedzená cesta k vedeckým informáciám. Centrum vedecko-technických informácií SR nedávno spustilo webovú stránku, na ktorej nájde odborná verejnosť potrebné informácie k tejto téme. 

CVTI SR ako úspešný vedúci partner projektu v Dunajskom nadnárodnom programe

27.2.2017

Dunajský nadnárodný program poskytuje príležitosť zapojiť sa do medzinárodnej spolupráce a využiť tak možnosť finančnej podpory na realizáciu projektov. CVTI SR je aktuálne riešiteľom a zároveň vedúcim partnerom jedného z takýchto projektov. O príprave projektu Eco Inn Danube informovalo i na Národnom informačnom dni. 

CVTI SR v spolupráci s BIC Bratislava pripravuje workshop pre inovatívnych malých a stredných podnikateľov

03.4.2017

V rámci programu Horizont 2020 je pre malé a stredné podniky určený nástroj (SME Instrument), vďaka ktorému možno podporiť inovácie tých ambicióznych.  Aktuálne sa o tejto forme podpory, tvorbe návrhov projektov, ale i úspešných príbehoch bude diskutovať v CVTI SR, ktoré zastrešuje sieť národných kontaktných bodov H2020.


Prvé kroky k vybudovaniu Protónového terapeutického centra na Slovensku

31.3.2017

Cieľom pripravovanej spolupráce je vytvoriť spoločné pracovisko výskumu a vývoja v oblasti protónovej terapie na Slovensku. Ide tak o výnimočnú príležitosť, ako využiť už existujúcu a momentálne disponibilnú infraštruktúru s jej následnou potenciálnou prípravou za účelom  najmodernejšej a najmä šetrnej liečby onkologických ochorení, ktorá v súčasnosti u nás nie je k dispozícii.

CVTI SR aktuálne ponúka k predaju vedecko - popularizačné publikácie

31.3.2017

Ponúkame Vám dve vedecko - popularizačné publikácie Nanosvet na dlani od prof. Štefana LubyhoNaša príroda v kocke od doc. Miroslava Sanigu.

CVTI SR spolupracuje na vysokošpecializovanom podujatí

27.3.2017

 

Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017 „SFEL2017“

 

Najvýkonnejší rtg. laser E-XFEL v Hamburgu bude uvedený do činnosti v druhej polovici roku 2017, v ktorom má Slovenská republika významné postavenie akcionára. V tejto súvislosti bola už zverejnená prvá výzva na podávanie návrhov na realizáciu experimentov v rozsahu 800h meracieho času v roku 2017. Pri tejto príležitosti sa uskutoční 9. 5. – 12. 5. 2017Liptovskom Jáne Škola užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017 „SFEL2017“. Jedným zo zámerov školy SFEL2017 je informovať slovenskú vedeckú komunitu nielen o najnovšom vývoji v E-XFEL, ale najmä o spôsobe prípravy na realizáciu prvých experimentov za účasti pozvaných zahraničných odborníkov.

Aktuálne voľné pracovné pozície v CVTI SR

27.3.2017

CVTI SR aktuálne obsadzuje voľné pracovné miesta

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

16.3.2017

Vydavateľstva Springer

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

23.1.2017

Z oblasti psychoterapie a poradenstva

Podujatia

všetky podujatia

Seminár: Výsledok | Patent | Licencia

17.5.2017

Seminár pre vedeckých pracovníkov zameraný na nasledovné témy: význam a využitie priemyselno-právnej ochrany vo vede a výskume, rešerš ako nástroj na posúdenie novosti výsledkov výskumu a vývoja, služby Centra transferu technológií pri CVTI SR vo vedeckej praxi.

Národný deň a diskusia k Nástroju pre MSP v programe Horizont 2020

16.5.2017

Nástroj pre MSP, takzvaný SME Instrument, funguje ako súčasť programu Horizont 2020 od jeho začiatkov. Cieľom je podporiť malé a stredné podniky, ktoré majú inovačný potenciál. Pomôcť sa im má predovšetkým s finančne náročnými úvodnými výskumnými aktivitami a následnou komercializáciou ich výsledkov do súkromného sektora.