Vedecká knižnica

 
 
Facebook - ITLib

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Informácie o školstve

 
 

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Jesenný kurz Knihovníckeho odborného minima 2017 je plne obsadený.

26.5.2017

KOM v termíne 25. 9. - 6. 10. 2017 je plne obsadený

CVTI SR vyraďuje zo svojich fondov

23.5.2017

Prehľad vyraďovaných kníh nájdete v priloženom pracovnom zozname

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2016

16.5.2017

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností tento rok vyhlásili jubilejný 20. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2016.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 16. 5. 2017 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Levočské múzeum špeciálneho školstva vie, ako prilákať moderného návštevníka

16.5.2017

V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči včera slávnostne otvorili novú stálu expozíciu. Po úspešnej reinštalizácii čaká na návštevníkov interakcia, hra aj experiment.

Výnimočnú expozíciu Múzea špeciálneho školstva v Levoči sprístupnili počas včerajšieho popolupdnia symbolickým prestrihnutím pásky Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií v Bratislave (CVTI SR), ktorého je múzeum organizačnou zložkou a Štefánia Petreková, vedúca múzea.

Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

12.5.2017

„4. ročník medzinárodnej školy ponúkol študentom, doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom možnosť vypočuť si prednášky popredných svetových odborníkov v oblasti využitia rtg žiarenia pri štúdiu štruktúry živej i neživej hmoty. Významným prínosom boli aj neformálne diskusie s vedeckými riaditeľmi XFEL a s odborníkmi spolupracujúcimi s výskumnými tímami v XFEL. Pevne verím, že väčšina zúčastnených SFEL2017  bude mať ambíciu podieľať sa na experimentoch plánovaných po 1. januári 2018,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach a predseda organizačného výboru SFEL2017 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých! - Zapoj sa aj Ty a vyhraj!

09.5.2017

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok témy dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.

Aktuálne k problematike otvoreného prístupu na novej webovej stránke

24.4.2017

Otvorený prístup sa prezentuje ako bezplatná a neobmedzená cesta k vedeckým informáciám. Centrum vedecko-technických informácií SR nedávno spustilo webovú stránku, na ktorej nájde odborná verejnosť potrebné informácie k tejto téme. 

CVTI SR ako úspešný vedúci partner projektu v Dunajskom nadnárodnom programe

27.2.2017

Dunajský nadnárodný program poskytuje príležitosť zapojiť sa do medzinárodnej spolupráce a využiť tak možnosť finančnej podpory na realizáciu projektov. CVTI SR je aktuálne riešiteľom a zároveň vedúcim partnerom jedného z takýchto projektov. O príprave projektu Eco Inn Danube informovalo i na Národnom informačnom dni. 

CVTI SR aktuálne ponúka k predaju vedecko - popularizačné publikácie

31.3.2017

Ponúkame Vám dve vedecko - popularizačné publikácie Nanosvet na dlani od prof. Štefana LubyhoNaša príroda v kocke od doc. Miroslava Sanigu.

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

16.3.2017

Vydavateľstva Springer

Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

23.1.2017

Z oblasti psychoterapie a poradenstva

Podujatia

všetky podujatia

seminár: Úvod do COMSOL Multiphysics

02.6.2017

Pozývame Vás na ďalší z pracovných seminárov k softvérovým systémom poskytovaným prostredníctvom Integrovaného systému služieb CVTI SR (ISS CVTI SR).

Festival vedeckých filmov priblíži vedu pre budúcnosť

29.5.2017

Veda pre budúcnosť je mottom tohtoročného Festivalu vedeckých filmov. Priaznivci vedy a vedecko-populárnych filmov sa tentokrát dozvedia, v čom nám veda môže zabezpečiť priaznivejšiu budúcnosť v jednotlivých oblastiach života. Aj na tomto, v poradí už štvrtom ročníku podujatia, bude v popredí práve slovenská veda.