Vedecká knižnica

 
 
Facebook - CVTI SR

Podpora vedy

 
 

Popularizácia vedy

 
 
Facebook - Popularizácia vedy

Projekty

 
 

Aktuality

všetky aktuality

Elektronické knihy z oblasti elektroniky a elektrotechniky

14.11.2014

Skúšobný prístup do 3. 12. 2014

Cena za vedu a techniku 2014

14.11.2014

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 13. 11. 2014 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

FabLab Bratislava je už otvorený

05.11.2014

FabLab bol slávnostne otvorený  4. novembra 2014, v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU (FIIT STU) za účasti zástupcov všetkých partnerských inštitúcií, predstaviteľov univerzít, ale i študentov, podnikateľov a širokej verejnosti.  

Platforma Life Sciene Room je spustená

17.10.2014

informačno-komunikačná platforma budovaná v rámci projektu Central Community

Voľne dostupné zdroje Royal Society of Chemistry

12.6.2014

Royal Society of Chemistry ponúka bezplatný prístup do vybraných zdrojov

Encyclopaedia Britannica Academic Edition

11.4.2014

Prístup do Encyklopédie Britannica

Návody na vyhľadávanie v databázach Web of Science

04.4.2014

Animované návody - videá na vyhľadávanie v databázach Web of Science

Rozšírenie ebrary o tituly z oblasti vied o živej prírode

06.2.2014

Dostupných viac ako 7000 titulov z oblasti vied o živej prírode

BioOne

29.10.2013

Plné texty časopisov a iných publikácií z oblasti biológie, ekológie a životného prostredia pre registrovaných používateľov CVTI SR

Informácie pre efektívnu prácu s databázami Web of Knowledge

02.9.2013

Webová stránka s informáciami k databázam Web of Knowledge

Podujatia

všetky podujatia

Si/Nie si zbehlý v MATLABe?

03.12.2014

Príďte na seminár, ktorého súčasťou je moderovaná inštruktáž v školiacom centre v CVTI SR a predstavenie portálu integrovaného systému služieb Centra vedecko-technických informácií SR (ISS CVTI SR).

Veda v Centre: Výbušnina ako liek, alebo ako (o)chrániť srdce

27.11.2014

Hosťom vedeckej kaviarne dňa 27. 11. 2014 o 17. 00 hod. v CVTI SR bude vedkyňa, biochemička RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave

Brána k vedeckému poznaniu otvorená V

25.11.2014

Výročná celoslovenská konferencia, 25.11.2014