Vedecká cukráreň: Sociálne siete, smartfóny a neobmedzené zdroje: Ako informačné technológie menia jazyk? – na YouTube

                                                       

Jazyk sa mení tak, ako sa menia jeho používatelia. A na tých mali posledné desaťročia veľký vplyv nové technológie. Ako sa teda jazyk zmenil za posledných tridsať rokov? Čo zaujíma používateľov jazyka v súvislosti so slovenčinou a prečo? Aký vplyv majú sociálne siete a zahraničný obsah, s ktorým sa dennodenne stretávame?

Ak ste nestihli prednášku, videozáznam z podujatia je zverejnený na YouTube CVTI SR.

Prednášajúca:
PhDr. Sibyla Mislovičová je pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., v Bratislave. Venuje sa výskumu súčasného slovenského jazyka, najmä v oblasti jazykovej kultúry, terminológie, jazykového poradenstva, ako aj sledovaniu problémových pravopisných a gramatických javov z hľadiska profesionálnych i bežných používateľov súčasnej slovenčiny.

Zdroj: NCPVaT

Posledný update stránky: 2024-02-01 13:19