FabLab Bratislava

FabLab – FABRICATION (FABULOUS) LABORATORY

FabLab je otvorená platforma a miesto pre realizáciu kreatívnych aktivít dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov, ale aj širokej verejnosti. Poskytuje možnosť zhmotňovať inovatívne myšlienky prostredntíctvom digitálnych technológií 21. storočia.     

oficiálna stránka Fablab Bratislava / www.fablab.sk

 

FabLab Bratislava je partnerom projektu FabLabNet, ktorý je implementovaný      v rámci programu Interreg Central Europe.

 

Posledný update stránky: 2017-01-26 08:47