Tretí ročník konferencie „Férová akadémia“

SK4ERAVážené dámy, vážení páni,

srdečne Vás pozývame na tretí ročník konferencie Férová akadémia, ktorá sa uskutoční v dňoch 9.-10. mája 2024 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Konferenciu organizuje CVTI SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a jej ciele sú v súlade so snahami MŠVVaM SR o efektívnejšie zapojenie  sa Slovenska do aktivít v rámci  Európskeho výskumného priestoru, aj s úsilím o vytváranie priaznivejších pracovných podmienok na slovenských výskumných inštitúciách.

Podujatie by sme radi využili aj ako platformu pre diskusiu o možnostiach systémovej podpory vyrovnávania šancí na slovenských vysokých školách a výskumných inštitúciách. Aby sme túto diskusiu naštartovali, sú v programe zaradené štyri panelové diskusia na témy: „Výskumné kariéry žien a grantová podpora žien“. „Systém hodnotenia vedy a absencia relevantných dát podľa rodu“. „Rodovo podmienené násilie v akademickom prostredí (Gender-based violence in academia – panel prebehne v anglickom jazyku)“. „Udržateľnosť plánov rodovej rovnosti na Slovensku.

V piatok 10.5.2024 bude podujatie pokračovať vo formáte Open Forum, ktoré sa uskutoční iba prezenčnou formou a prebehne v anglickom jazyku.

Podujatie nadväzuje na pilotný ročník: Akadémia 21. storočia - cestou k inklúzii vo výskume a inováciácha druhý ročník Férová akadémia. Konferencie prepojili akademickú obec s odborníkmi a odborníčkami na rodovú rovnosť a otvorili diskurz o implementácii plánov rodovej rovnosti v slovenských výskumných inštitúciách – politickej požiadavke Európskej komisie platnej od roku 2022. Férová akadémia v roku 2023 otvorila diskusiu o možnostiach systémovej podpory rodovej rovnosti vo výskume a inováciách z úrovne národných autorít.

Konferencia je realizovaná v rámci národného projektu Podpora účasti SR v Európskom vyskumnom priestore II (SK4ERAII).

 

Kompletný program podujatia nájdete na tomto linku:

Férová akadémia 2024 - ERA Portál Slovensko (eraportal.sk)

 

 Prosíme, potvrďte svoju účasť registráciou najneskôr do 8.5.2024.

 

Registrácia na podujatie

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Organizačný kolektív Férovej akadémie

Posledný update stránky: 2024-04-25 13:54