Objednávky bývalého ÚIPŠ

Objednávky tovarov a služieb zverejňované v zmysle § 5b zákona o slobode informácií.

V období január-apríl 2011 boli zverejňované všetky objednávky. Od 1.5.2011 do 31.12.2011 boli zverejňované len objednávky v sume nad 3000,- € (bez DPH).
Od 1.1.2012 sú zverejňované všetky objednávky.


Rok 2013

január február marec apríl máj jún
júl august september október november december


Rok 2012

január február marec apríl máj jún
júl august september október november december


Rok 2011

január február marec apríl máj jún
júl august september október november december


 

(Posledná úprava 22. januára 2014)

Posledný update stránky: 2014-09-04 14:36