marec 2012

UIPŠ:                                                                                                                                                    späť

číslo obj.

predmet obj.

množstvo

suma  v €
s DPH

dátum

údaje o dodávateľovi

podpísal

č. zmluvy

36/2012/ÚIPŠ

Korektúra textu na webovej stránke
www.uips.sk

 

100,-

08.03.2012

HOERE s.r.o.,
Hlavačikova1,
841 05 Bratislava

PaedDr. Roman Baranovič, GR

-

37/2012/ÚIPŠ

Aplikačné úpravy-logovanie sťahovania aktualizácií NOD,archivovanie a reporty-špecifikácia v prílohe

 

9 922.50,-

08.03.2012

Datalan a.s.,
Galvaniho 17/A,
821 04 Bratislava

PaedDr. Roman Baranovič, GR

č.1137/2009

38/2012/ÚIPŠ

Aplikačné úpravy na portáli RIRŠ-správa registra škôl-podľa špecifikácie v prílohe

 

8 670,-

08.03.2012

Datalan a.s.,
Galvaniho 17/A,
841 04 Bratislava

PaedDr. Roman Baranovič, GR

č.1137/2009

39/2012/ÚIPŠ

Zabezpečenie občerstvenia a cateringu na konferenciu Projekt EVA-informačná
bezpečnosť, podľa špecifikácie v prílohe.

150 osôb

750,-

08.03.2012

Sredná odborná škola,
Komanského 27, 902 01 Pezinok

PaedDr. Roman Baranovič, GR

-

40/2012/ÚIPŠ

Vytvorenie ePub verzie diel pre účely overenie možnosti využitie ePub formátu pre portál eAktovka - zoznam diel sa nachádza v prílohe

 

1 400,-

14.03.2012

Scholaris s.r.o.,
949 01 Nitra

PaedDr. Roman Baranovič, GR

-

41/2012/ÚIPŠ

Členské v ESU na rok 2012

 

300,-

15.03.2012

ESU ,Brussel

PaedDr. Roman Baranovič, GR

-

42/2012/ÚIPŠ

Prenájom zvukovej a svetelnej techniky na ŠLP 2012, dňa 16.3.2012

 

1 400,-

15.03.2012

Slovenský kultúrny inštitút,
Clementisa 24, Prievidza

PaedDr. Roman Baranovič, GR

-

43/2012/ÚIPŠ

Dizajnový návrh, grafické spracovanie, organizačné zabezpečenie tlače a inštalácie výstavy Spisovatelia v školských laviciach vrátane pozvánok.Dizajnový návrh a grafické spracovanie propagačných materiálov, plagátu MŠaP.

14 ks, cca 30 ks

750,-

15.03.2012

Ing.arch. Tomáš Čechvala,
Atelier N 81 s.r.o.,
Palisády 50, 811 06 Bratislava

PaedDr. Roman Baranovič, GR

-

44/2012/  CASE v režime archív
3600,- 15.03.2012 Novitech a.s., Moyzesova 58,040 01 Košice PaedDr. Roman Baranovič, GR -
45/2012/ÚIPŠ Letenka pre p.Virostkovú Kodaň dňa 17-20.3.2012 1 ks 230,- 15.03.2012 Klub cestovateľov letom svetom, Prievidza PaedDr. Roman Baranovič, GR -
46/2012/ÚIPŠ Oprava tlačiarne Konica Minolta Page Pro 1300 W 1 ks cca 80,- 19.03.2012 AGM servis, Bratislava PaedDr. Roman Baranovič, GR -
47/2012/ÚIPŠ Digitalna podoba metodických materiálov v predmetoch biológia, matematika, fyzika, chémia, prírodoveda pre portál eAktovka   250,- 23.03.2012 Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o., Trnavská 84, 821 02 Bratislava PaedDr. Roman Baranovič, GR -
48/2012/ÚIPŠ Oprava tlačiarne HP color LJ CP3505 1 ks cca 80,- 26.03.2012 AGM servis, Bratislava PaedDr. Roman Baranovič, GR -
49/2012/ÚIPŠ Pravidelná revízia hasiacich prístrojov a hydrantov   cca
1 450,-
26.03.2012 Ing.Fábry, Bratislava PaedDr. Roman Baranovič, GR -
50/2012/ÚIPŠ Pravidelná jarná deratizácia budov Halova 6, Staré grunty 52, Bratislava cca 340,- 26.03.2012 Asanista, Bratislava PaedDr. Roman Baranovič, GR -
51/2012/ÚIPŠ Diagnostika a oprava notebooku HP 6530b a diagnostika HP Pavilion w2207h 22"LCD 1 ks 54,- 26.03.2012 Datalan a.s.,Galvaniho 17/A, Bratislava PaedDr. Roman Baranovič, GR -
52/2012/ÚIPŠ Posúdenie technického stavu strojov a zariadení 11 ks 50,- 26.03.2012 AGM servis, Bratislava PaedDr. Roman Baranovič, GR -
53/2012/ÚIPŠ Profilaktika vnútorných a vonkajších klimatizačných jednotiek 17 ks a 14 ks 1 680,- 26.03.2012 Euroservis VV, s.r.o.,Višňová 21, 831 01 Bratislava PaedDr. Roman Baranovič, GR -
54/2012/ÚIPŠ Klimatizačná zariadenie  do kancelárie RIRŠ 1 ks 1 698,48,- 26.03.2012 Euroservis VV, s.r.o.,Višňová 21, 831 01 Bratislava PaedDr. Roman Baranovič, GR -
55/2012/ÚIPŠ Projekt Kid Smart - uskladnenie, rozvoz a montáž techniky 52 ks 8 736,- 26.03.2012 Dtalan a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava PaedDr. Roman Baranovič, GR -
56/2012/ÚIPŠ PrenájomSW systému portálu Webiz na realizáciu on-line výberových konaní na 12 mesiacov 1 699,- 28.03.2012 Webiz s.r.o., ČSA č.8, 036 01 Martin PaedDr. Roman Baranovič, GR -
57/2012/ÚIPŠ Implementácia Knowledge management   1 1978,40,- 29.03.2012 SEN, Stromová 9, Bratislava PaedDr. Roman Baranovič, GR -
58/2012/ÚIPŠ Olejové radiatory 2 ks 111,- 29.03.2012 Nay, Bratislava PaedDr. Roman Baranovič, GR -MVP:

číslo obj.

predmet obj.

množstvo

suma  v €
s DPH

dátum

údaje o dodávateľovi

podpísal

2/2012/ZŠ Kopírovací papier A 4 100 balíkov 264 € 19.03.2012 Antalis, Mlynské Nivy 73, Bratislava  PaedDr. Roman Baranovič,
generálny riaditeľ
3/2012/SŠ Kopírovací
papier A 4
100 balíkov 264 € 19.03.2012 Antalis, Mlynské Nivy 73, Bratislava  PaedDr. Roman Baranovič,
generálny riaditeľ


ŠVS:

číslo objednávky

predmet objednávky

množstvo

suma v € s DPH

dátum

dodávateľ

podpísal

16/2012/LM

Switch ZyXel NWA-1100 + Injektor napájania

1

127,-

05.03.2012

Iwell, Revolučná 5, 031 05 L. Mikuláš

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

17/2012/BA

Čistiace + hygien.potreby

1

150,-

14.03.2012

Bednárik Ľuboš, Halova 2, 851 01 Bratislava

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

19/2012/PN

switch  CISCO NGC 2950 24p, toner

1

290,-

14.03.2012

AENet, s.r.o., Javorová 30, 921 01  Piešťany

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

20/2012/MI

Zamestnanecké certifikáty

5

95,-

14.03.2012

D.Trust Certifikačna Autorita, a.s., Plynárenská 7/, 821 09 Bratislava

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

21/2012/PN Osvedčenia 1200 255,10- 22.03.2012 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72  Banská Bystrica PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

 (Posledná úprava 4. mája 2012)
Posledný update stránky: 2014-09-04 10:31