júl 2012

UIPŠ:                                                                                                                   späť

číslo obj. predmet obj. množstvo  suma  v € s DPH dátum údaje o dodávateľovi
podpísal
95/2012/ÚIPŠ Inštalácia závesného systému Profi 45 kg/m 30 1200,- 02.07.2012 Smolka s.r.o,Nemocničná 1945/29,026 01 Dolný Kubín Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
96/2012/ÚIPŠ Maľovanie dvoch výstavných miestností Múzea špeciálneho školstva v Levoči dve miestnosti 600,- 02.07.2012 Rastislav Unger, maliarske a natierečské práce,Vsoká 74, 054 01 Levoča Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
97/2012/ÚIPŠ Špecifické práce v DC RS podľa prílohy podľa prílohy 11868,- 03.07.2012 INFOkey, s.r.o.,Hlinická 2/A,Bratislava Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
98/2012/ÚIPŠ Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia podľa zistenej poruchy   04.07.2012 POHAS SK, s.r.o. Hradská 44, Bratislava Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
99/2012/ÚIPŠ Ekologická likvidácia vyradenej výpočtovej a reprografickej techniky   0,30,-€ za kg 09.07.2012 EKOTECH, Romanova 38, Bratislava Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
100/2012/ÚIPŠ Pečiatka 1 ks 20,- 12.07.2012 Fotopoly, Bratislava Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
101/2012/ÚIPŠ Čistiace prostriedky podľa prílohy 60,- 12.07.2012 Slovpap, Bratislava Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
102/2012/ÚIPŠ LCD Monitor HP 22 (16:10) 2 ks 360,- 13.07.2012 Datalan a.s,Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
103/2012/ÚIPŠ Implementácia 7-miestnej identifikácie lokalít pre účely fakturácie projektu Infovek 2 v nadväznosti na IS RIŠ podľa stanovených parametrov   2400,- 13.07.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
104/2012/ÚIPŠ Služba upgrade centrálneho prestupu MPLS siete do internetu so šírkou pásma 4 GB/s od 1.7.2012 do 30.6.2013   9995,81,- 13.07.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
105/2012/ÚIPŠ Aplikačné úpravy - používateľský reset hesla, príprava a distribúcia darovacích a výpožičných zmlúv do IS, úprava databázy škôl podľa špecifikácie v prílohe. podľa popisu v prílohe 4065,- 13.07.2012 Datalan a.s,Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
106/2012/ÚIPŠ Predsadená stena, Drevená podlaha 23 m², 157 m² 2604,- 16.07.2012 Corastav s.r.o., Madáchova 2556/56, 943 60 Nána Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
107/2012/ÚIPŠ Dizajnový návrh a grafické spracovanioe výstavných panelov a zabezpečenie ich tlače a inštalácie 10 ks 750,- 16.07.2012 Ing.arch. Tomáš Čechvala, Atelier N°81 s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
108/2012/ÚIPŠ Diagnostika poruchy a oprava kopirovacieho stroja Minolta CSPRO EP2010 1 ks cca 100,- 19.07.2012 AGM servis, Bratislava Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
109/2012/ÚIPŠ Letenky Viedeň-Talin a späť 2 ks 952,62,- 19.07.2012 Satur travel a.s., Jesenskeho 5-9, 811 01 Bratislava Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
1102012/ÚIPŠ Oprava schodov do budovy 6 ks cca 20m 6 schodov , cca 20 m 996,- 23.07.2012 Corastav s.r.o., Madáchova 2556/56, Nána Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
111/2012/ÚIPŠ Práškový hasiaci prístroj 1 ks 36,- 24.07.2012 Anežka Černická, kontrola HP, Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
112/2012/ÚIPŠ Mimoriadny zásah v lokalitách zasiahnutých búrkovou aktivitou, servis poškodených ASA boxov. podľa požiadaviek v lokalitách 3600,- 24.07.2012 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ

113/2012/ÚIPŠ

Čistiace potreby

podľa prílohy

125,-

25.07.2012

Slovpap, Bratislava

Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ

ŠVS:

číslo obj. predmet obj. množstvo  suma  v € s DPH dátum údaje o dodávateľovi

podpísal
39/2012/BB Toner do tlačiarne 2 118,80 18.07.2012 AGEM Computers, spol.s.r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ

(Posledná úprava 2. októbra 2012)

Posledný update stránky: 2014-09-04 11:33