január 2011

späť

Číslo obj.
Dátum
Dodávateľ
Stručný popis
Predpokladaná cena
PDF Dokument
3_2011_ÚIPŠ
13.1.2011
Satur Travel
Bratislava
Letenka: Viedeň-Luxemburg a späť
416,18 €
4_2011_ÚIPŠ
17.1.2011
GOPAS
Bratislava
Školenie Share Point – 12 osôb
1280,- €
5_2011_ÚIPŠ
18.1.2011
Satur Travel
Bratislava
Letenka:
Vien-Pariž 2x a späť 2x
169,- €
6_2011_ÚIPŠ
18.1.2011
ZEN Servis
Bratislava
Servis merače tepla
120,- €
7_2011­­_ÚIPŠ
21.1.2011
HOERE
Bratislava
Preklad 3 učebníc
4958,- €
8_2011_ÚIPŠ
21.1.2011
DATALAN
Bratislava
Operačná pamäť Share Point
Operačná pamäť Antispan
Docking Station
1580,- €
9_2011_ÚIPŠ
21.1.2011
DATALAN
Bratislava
HS Project Professional 2010
464,- €
10_2011_ÚIPŠ
24.1.2011
3p-Plus
Sládkovičovo
Toaletný papier
230,- €
1_2011_MI
12.1.2011
ŠEVT
Banská Bystrica
Tlačivo – Osvedčenie
110,- €
1_2011_PN
10.1.2011
Paliatka Chladmont
Partizánske
Údržba klimat.
jednotiek
400,- €
2_2011_PN
10.1.2011
Paliatka
Chladmont
Partizánske
Klimatizačná
Jednotka
1 693,- €
4_2011_BB
24.1.2011
Ledvinski
B.Bystrica
Odborná prehliadka kotolne
132,- €
1_2011_BB
24.1.2011
W Servis
Zvolen
Servis horákov
236,- €
2_2011_BB
24.1.2011
LPG
B.Bystrica
Výpočet škodl.
emisií látok plynovej kotolne
83,- €
3_2011_BB
24.1.2011
B.Málik
B.Bystrica
Odborné skúšky regulačnej stanice
150,- €
5_2011_BB
24.1.2011
T.Hlaváčik
B.Bystrica
Odborná kontrola dymovodu
199,- €
1_2011_ÚIPŠ
 
3.1.2011
JoMiService
Bardejov
Upratovanie
Január 2011
2320,- €
 
 
 
 
 
 
 
2_2011_ÚIPŠ
3.1.2011
JoMiTrade
Bardejov
Služba vrátnik- informátor
Január 2011
8964,- €
11_2011_ÚIPŠ
26.1.2011
Minolta
Bratislava
Servis Minolta DI 152
50,- €
12_2011_ÚIPŠ
27.1.2011
Karpatia servis
Bratislava
Upratovanie
Február-marec
4000,- €
13_2011_ÚIPŠ
31.1.2011
Slov.asoc.pre informačnú bezpečnosť
Konferencia – Informačná bezpečnosť 2011
516,- €
1_2011_BA
28.1.2011
Tucan,
Bratislava
Letenka - Brusel a späť
355,- €
2_2011_MI
27.1.2011
p. Giganoc
Staré
Kontrola has.
prístrojov a
hydrantov
50,- €
1_2011_MVP
31.1.2011
VOICES
Bratislava
Školenie -
internetové soc.
siete
48,- €

(Posledná úprava 8. februára 2011)

Posledný update stránky: 2014-09-04 12:30