máj 2012

UIPŠ:                                                                                                                                        späť

číslo obj. predmet obj. množstvo  suma  v € s DPH dátum údaje o dodávateľovi podpísal
69/2012/ ÚIPŠ Tlač propagačného banera o MŠaP, výstavy spisovatelia v školských laviciach 28 ks 500,.-                       04.05.2012 Mdness, s.r.o.,
Drieňova 34,
851 02Bratislava
Ing.Juraj Homola ,       generálny riaditeľ
70/2012/ÚIPŠ Revízia hasiacich prístrojov a hydrentov              45,- 09.05.2012 Pavol Černický,
Nemešany 81,
053 02 SpišskýHrhov
Ing.Juraj Homola ,       generálny riaditeľ
71/2012/ÚIPŠ Spiatočná letenka Viedeň- Berlín 2 ks 593,04,- 09.05.2012 Pelikantravel.com.s.r.o.,
Cintorínska 3/B,
811 08 Bratislava
Ing.Juraj Homola ,        generálny riaditeľ
72/2012/ÚIPŠ Modul HF 0010 do softvéru Vema Pam 1 ks 235,20,- 09.05.2012 Vema s.r.o.,
Prievozská 14/A,
821 09 Bratislava
Ing.Juraj Homola ,        generálny riaditeľ
73/2012/ÚIPŠ Kancelárske potreby podľa prílohy 23,43,- 10.05.2012 Onofrej a syn, Blatné Ing.Juraj Homola ,        generálny riaditeľ
74/2012/ÚIP Ubytovanie 17 osôb 19.5.2012 260,- 16.05.2012 PaddlerClub&Cafe&Hostel,
Karloveské rameno 2,
841 04 Bratislava
Ing.Juraj Homola ,       generálny riaditeľ
75/2012/ÚIPŠ Ubytovanie 1 osoba 19.5.2012 30,- 16.05.2012 Hotel Družba, Botanická 25,
842 14 Bratislava
Ing.Juraj Homola ,      generálny riaditeľ
76/2012/ÚIPŠ Oprava zdvihacieho mechanizmu okna na Mazde 323 BA870ET 1 ks 320,- 21.05.2012 Auto Palace,
Panónska cesta 33,
851 04 Bratislava
Ing.Juraj Homola ,       generálny riaditeľ
77/2012/UIPŠ Diagnostika a oprava HP Notebooku Lenovo Thinkpad 1 ks cca 120,. 23.05.2012 Datalan a.s.,
Galvaniho 17/A,Bratislava
Ing.Juraj Homola ,      generálny riaditeľ
78/2012/ÚIPŠ Oprava rozmnožovacieho stroja Minolta EP 2030 1 ks cca 165,- 23.05.2012 AGM Servis,Nejedlého 45,
841 02, Bratislava
Ing.Juraj Homola ,         generálny riaditeľ
79/2012/ÚIPŠ Toner Q7516A 3 ks 503,64 24.05.2012 Agem Computers,
Panonska42, Bratislava
Ing.Juraj Homola ,         generálny riaditeľ
80/2012/ÚIPŠ Laminovacia folia A 4 100n 200 ks 30,- 25.05.2012 Onofrej a syn, Blatné Ing.Juraj Homola ,      generálny riaditeľ
81/2012/ÚIPŠ šnurky na zavesenie vizitiek s potlačou 150 ks 150,- 28.05.2012 ASA, Trenčín Ing.Juraj Homola ,      generálny riaditeľ
82/2012/ÚIPŠ Oprava vozidla VW Touran BA628UJ podľa zistenej diagnostiky   cca 1300,- 28.05.2012 Porsche Inter Auto Slovakia, Bratislava Ing.Juraj Homola ,      generálny riaditeľ
83/2012/ÚIPŠ Premiestnenie klimatizácie v kancelárii č.123,124. 1 ks   28.05.2012 Euroservis VV.s.r.o.,Višňova 21, Bratislava Ing.Juraj Homola ,       generálny riaditeľ
84/2012/ÚIPŠ Notebook Lenovo ThinkPad Adge E 120, taška na netobook, myš Genius Traveler 900 1 ks 590,14,- 29.05.2012 Eurocomm SR, Teslova 12, Bratislava Ing.Juraj Homola ,      generálny riaditeľ
85/2012/ÚIPŠ Účastnícky poplatok 1 x 50,- 29.05.2012 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.,Trnavská 84,
821 02 Bratislava
Ing.Juraj Homola ,       generálny riaditeľ
86/2012/ÚIPŠ Prevoz zbierkových predmetov zo ZŠ Jesenského 6 v Bratislava do MŠP   200,- 31.05.2012 Jozef Šalmik, Mamateyova 10, 851 04 Bratislava Ing.Juraj Homola ,        generálny riaditeľ


 MVP:

číslo obj. predmet obj. množstvo  suma  v € s DPH dátum údaje o dodávateľovi podpísal
5/2012/ZŠ kancelárske potreby  rôzne 195,69 € 03.05.2012 Onofrej a syn,
Hradská 516/4,
900 82 Blatné
Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ
6/2012/SŠ kancelárske potreby  rôzne 140,42 € 03.05.2012 Onofrej a syn,
Hradská 516/4,
900 82 Blatné
Ing. Juraj Homola, generálny riaditeľ


ŠVS:

číslo obj. predmet obj. množstvo  suma  v € s DPH dátum údaje o dodávateľovi podpísal
29/2012/LM HDD3, 51000GB, Adaptec AAR 2 309,- 02.05.2012 InWell, Revolučná 5, 03101Liptovský Mikuláš Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
30/2012/BB Rekonštrukcia kotolne-projekt stavby 1 2250,- 21.05.2012 Ing. Miroslav Kapusta, Gerlachovská 4025/4, 974 11 Banská Bystrica Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
31/2012/BB Prehliadka a skúška VEZ spotr. budov a kotolní 1 693,- 21.05.2012 Viliam Šopoň ELEKTRIC, Trieda Hradca Králove 36, 974 04 Banská Bystrica Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
32/2012/LM OPPP-prac.odev, obuv, rukavice 1 100,- 21.05.2012 Krupa Kajo, s.r.o. predajňa Komenského 3935, Liptovský Mikuláš Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
33/2012/LM Oprava s.m.v. Skoda Octavia 1 500,- 21.05.2012 IMPA s.r.o., 1. mája 3528, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
34/2012/BA Osvedčenia 600 110,- 21.05.2012 ŠEVT stredisko školských tlačív,Cementárenská 16,974 72 Banská Bystrica Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
35/2012/BA Ubytovanie + strava pre účastníkov  porady  28 980,- 28.05.2012 POPPY Bezovec, Nová Lehota  916 36 Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ

(Posledná úprava 5. júna 2012)

Posledný update stránky: 2014-09-04 10:58