máj 2011

späť

íslo obj.
Dátum
Dodávateľ
Stručný popis
Predpokladaná cena
PDF dokument
 
85_2011_UIPS
 
18.5.2011
Edea partners,a.s.
Bratislava
Kval. a kvant. výskum využívania Planéty vedomostí vo vyučovacom procese
11 880,- €
 

(Posledná úprava 1. júna 2011)

Posledný update stránky: 2014-09-04 12:33