júl 2011

späť

Číslo obj.
Dátum
Dodávateľ
Stručný popis
Predpokladaná cena
PDF dokument
106_2011_UIPS
25.07.2011
Datalan
Bratislava
Server pre virtualizáciu
5322,- €
107_2011_UIPS
25.7.2011
Malcom
Rohožník
Maľovanie priestorov ÚIPŠ
3561,50 €
109_2011_UIPS
26.7.2011
Koratex
Dodávka a montáž koberca
1600,- €

(Posledná úprava 1. augusta 2011)

Posledný update stránky: 2014-09-04 12:34