január 2012

ÚIPŠ :                                                                                                                                 späť

číslo objednávky

predmet objednávky

množstvo

suma v € s DPH

dátum

dodávateľ

podpísal

1/2012/ÚIPŠ

Grafický návrh propagačného letáku portálueAktovka

 

960,-

4.1.2012

TRIAD spol. s.r.o, Brigádnická 27,841 10Bratislava

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

2/2012/ÚIPŠ

Osvedčenie o ukončení špecializačného vzdelávania

3 000 ks

374,76,-

16.1.2012

ŠEVT a.s. Cementárenská 16,
974 72 B.Bystrica

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

3/2012/ÚIPŠ

Tlač propagačných materiálov k projektu eAktovka

10 000 ks

1 000,-

17.1.2012

Devín printing house, s.r.o.

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

4/2012/ÚIPŠ

Adobe Acrobat X pro Win SK GOV License

1 ks

450,-

18.1.2012

Datalan a.s.,Galvaniho 17/A,
821 04 Bratislava

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

5/2012/ÚIPŠ

Revízia bleskozvodov budova Staré grunty 52

 

250,-

18.1.2012

AudioVideoComputer, ul. Svornosti 50,821 06 Bratislava

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

6/2012/ÚIPŠ

Letenky- Ferenčičová Zajíček, Brodnianský

3 ks

414,40,-

19.1.2012

Satur Travel a.s., Jesenského 5, 811 01 Bratislava

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

7/2012/ÚIPŠ

Letenky Viedeň - Berlín a späť

2 ks

301,22,-

23.1.2012

SATUR TRAVEL a.s., Radlinského 29, 026 01 Dolný Kubín

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

8/2012/ÚIPŠ

Vytvorenie portálu na sprís-tupnenie informácií projektu "Mapa regionálneho školstva na odstránenie informačnej nerovosti"

1 ks

10 980,-

23.1.2012

PC PROG s.r.o.,Čapkova 2,
811 04 Bratislava

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

9/2012/ÚIPŠ

Odvoz zbierkových predmetov od Dr.Jozefa Baláža z Trenčína do Levoče 2.2.2012

 

cca 150,-

25.1.2012

REMAX Courier Service,Letisko M.R.Šefanika, Bratislav

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

10/2012/ÚIPŠ

Notebook Lenovo IdeaPad S 100

3 ks

750,-

27.1.2012

EUROCOMM SR,s.r.o., Teslova 12, 821 02 Bratislava

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

11/2012/ÚIPŠ

Lepiace štítky do frank.stroja

2 ks

25,78,-

30.1.2012

ROBINCO,Hrachova, Bratislava

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

12/2012/ÚIPŠ

Registračný poplatok na National Platform Erasmus pre p. Tilescha

1 ks

55,-

30.1.2012

ESN, Železničná 14, Bratislava

PaedDr. Roman Baranovič, gen.riaditeľ

13/2012/ÚIPŠ

Registračný poplatok na National Platform Erasmus pre p. Halusová

1 ks

55,-

30.1.2012

ESN, Železničná 14, Bratislava

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľ

14/2012/ÚIPŠ

Desing a grafický návrh projektu "Mapa regionálneho školstva na odstránenie informačnej nerovnosti"

 

1 500,-

31.1.2012

TRIAD, Brigadnická 27, Bratislava

PaedDr.Roman Baranovič, gen.riaditeľMVP :

číslo objednávky

predmet objednávky

množstvo

suma v € s DPH

dátum

dodávateľ

podpísal

1/2012/MVP

Ubytovanie v penzióne Venuša

1 noc pre dve osoby

66,-

26.1.2012

Venuša, Zimná 93, 052 01 Spišská Nová Ves

PaedDr. Roman Baranovič, gen.riaditeľ


ŠVS :

číslo objednávky

predmet objednávky

množstvo

suma v € s DPH

dátum

dodávateľ

podpísal

1/2012/BB

Odhŕňanie snehu od 12.1.-do 31.3.2012

1

400,-

20.1.2012

ZEMPRA BB s.r.o, Mlynská 133,
974 09 B.Bystrica

PaedDr. Roman Baranovič, gen.riaditeľ

2/2012/BB

Vykonanie odb. škúšok regul. stanice kotolni

1

150,-

20.1.2012

Branislav Malík, Tatranská 88,
974 11 B.Bystrica

PaedDr. Roman Baranovič, gen.riaditeľ

3/2012/BB

Výpočet škodlivých emisných látok

1

84,-

20.1.2012

P.Bláha, LPG s.r.o, Šalgotariánska 10,
974 04 B.Bystrica

PaedDr. Roman Baranovič, gen.riaditeľ

4/2012/BB

Vykonanie odb. prehliadky kotlov a tlak. nádob

1

132,-

20.1.2012

Ledvinský Ladislav, Trieda Hr. Králové 35, 974 04 B.Bystrica

PaedDr. Roman Baranovič, gen.riaditeľ

5/2012/BB

Pravidelná kontrola servis horákov a nastav.

1

238,-

20.1.2012

W-Servis, Bazovského 17, 960 01 Zvolen

PaedDr. Roman Baranovič, gen.riaditeľ

6/2012/BA

Oprava HP Color  tlačiarne

1

160,-

20.1.2012

CCC spol.s r.o, Varšavská 11,
831 03 BRATISLAVA

PaedDr. Roman Baranovič, gen.riaditeľ

(Posledná úprava 1. februára 2012)

Posledný update stránky: 2014-09-04 09:55