január 2013

UIPŠ:                                                                                                                            späť

číslo obj. predmet obj. množ.
suma  v € s DPH dátum údaje o dodávateľovi
podpísal
1/2012/ÚIPŠ Zapožičanie panelovej výstavy 6ks 50,- 04.01.2013 Slov.múzeum ochrany prírody,L.Mikuláš Ing. Juraj Homola,                  generálny riaditeľ
2/2013/ÚIPŠ Pamäťová jednotka s novou poštovou tarifou 1ks 148,8 04.01.2013 ROBONCO s.r.o.,Na pántoch 22,Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
3/2013/ÚIPŠ murárske práce,maľovanie 3 miestn. 220,- 08.01.2013 VASED, Levoča Ing. Juraj Homola,                  generálny riaditeľ
4/2013/ÚIPŠ Odborná prehliadka el.zariadení v Múzeu špec.školstva Levoča 390 m2 560,- 08.01.2013 Ing.Kellner,Vysoká 51,Levoča Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
5/2013/ÚIPŠ Stravné lístky 2672 ks 8.016,- 10.01.2013 DOXX,s.r.o.,Kálov 356,Žilina Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
6/2013/UIPŠ Servis HP Notebook,nabíjačka ks 552,- 11.01.2013 Datalan,a.s., Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
7/2013/UIPŠ Spracovanie stanoviska na doplňujúce služby od Slovak Telekom vrámci proj.Infovek   216,- 14.01.2013 Ing.Markovičová O.,Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
8/2013/UIPŠ Čistiace prostriedky dľa prílohy   110,- 14.01.2013 Slovpap,s.r.o.,Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
9/2013/UIPŠ Školenie-zmeny v zákone o soc,poistení a ZP 2ks 118,- 15.01.2013 PROEKO,s.r.o.,Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
10/2013/UIPŠ Licencia SW Vema 6ks 2.040,- 15.01.2013 Vema,s.r.o.,Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
11/2013/UIPŠ SW Illustrátor CS6-2 licencie 1ks 526,57 17.01.2013 Datalan,a.s., Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
12/2013/UIPŠ Letenky Viedeň-Paríž a späť 2ks 362,72 17.01.2013 Satur Travel a.s., Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
13/2013/UIPŠ Obálky C5 s okienkom 6000ks 150,- 18.01.2013 Onofrej a syn,Blatné Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
14/2013/UIPŠ Poplatok na konferenciu "Učíme sa pre život" v Poprade l ks 130,- 22.01.2013 INDÍCIA,Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
15/2013/UIPŠ Pečiatky 3ks 80,- 25.01.2013 Fotopoly,Herlianska ul,Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
16/2013/UIPŠ Letenka Viedeň-Welington 1ks 1427,- 25.01.2013 Satur Travel a.s., Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
17/2013/UIPŚ Stravné lístky za február 2013 2456ks 7368,- 28.01.2013 DOXX,s.r.o.,Kálov 356,Žilina Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
18/2013/UIPŠ Preklad a korektúra dokladov o získanom vzdelaní do špan.jaz. 4 vzory 140,- 30.01.2013 Skrivánek,s.r.o.,Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ

ŠVS:

číslo obj. predmet obj. množ.
suma  v € s DPH dátum údaje o dodávateľovi
podpísal
1/2013/LM Oprava kop. stroja TOSHIBA 1 100,- 24.01.2013 Rimino systém s.r.o.Hurbanova 2074, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
2/2013/LM DVD, CD, pap. obaly na CD 50,200,200 77,- 24.01.2013 InWell, Revolučná 5, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
3/2013/BB Výpočet škodlivých emisných látok v plyn.kotolni za r. 2012 1 84,- 30.01.2013 LPG, s.r.o.Mgr. Pavol Blaha, Šalgotariánska 10, 974 04 Banská Bystrica Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
4/2013/BB Vykonanie odborných skúšok regul.stanice a plynovodu v kotolni 1 150,- 30.01.2013 Branislav Málik, Tatranská 88, 974 11 Banská Bystrica Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
5/2013/BB Vykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej kotolne, kotlov a tlak. nádob 1 132,- 30.01.2013 Ledvinský Ladislav, THK č. 35,974 04 Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
6/2013/BB Kontrola hasiacich prístrov a hydrantu 8 20 30.01.2013 Livonec s.r.o., Švermova 53/A , 974 04 Banská Bystrica Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
7/2013/BB Toner do tlačiarne a kopírky Canon 2 85,- 30.01.2013 Agem Computers, spol.s.r.o.Panonska 42,851 01 Bratislava Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
8/2013/MI Kontrola hasiacich prístrov a hydrantu 7 80,- 30.01.2013 Ing, Cyril Ciganoc, Oreské 157,  072 23 Staré Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
Posledný update stránky: 2014-09-03 11:02