december 2012

ÚIPŠ:                                                                                                                        späť

číslo obj. predmet obj. množstvo  suma  v € s DPH dátum údaje o dodávateľovi
podpísal
214/2012/ÚIPŠ Maľovanie priestorov múzea 465 m² 1.546 € 03.12.2012 Dalibor Mikoš, Holíčska 1, Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
215/2012/ÚIPŠ Oprava kopírovacieho stroja océ 665   2069,28 03.12.2012 océ,Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
216/2012/ÚIPŠ Účtovnícke práce v mesiacoch december 2012 a január 2013   2800,- 03.12.2012 Finance Group, Pečnianska 33, 85101 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
217/2012/ÚIPŠ Dodávka a lepenie kobercov a odstránenie starých kobercov v múzeu 106 m² 1514,75,- 05.12.2012 Koratex, Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
218/2012/ÚIPŠ Dodávka a lepenie kobercov a odstránenie starých kobercov v ÚIPŠ vrátnica 24 m² 439,25 05.12.2012 Koratex, Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
219/2012/ÚIPŠ Oprava digitálneho stroja océ 665   284,75,- 05.12.2012 océ,Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
220/2012/ÚIPŠ Tonery pre projekt Eurostudent 9 ks 669,- 05.12.2012 AGEM computers,Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
221/2012/ÚIPŠ Tonery pre projekt ĽP 7 ks 841,- 05.12.2012 AGEM computers,Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
222/2012/ÚIPŠ Tonery pre projekt PREVENCIA 5 ks 586,- 05.12.2012 AGEM computers,Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
223/2012/ÚIPŠ Matariál pre projekt PREVENCIA II 25 ks 566,30,- 05.12.2012 AGEM computers,Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
224/2012/ÚIPŠ Sedenie do vestibulu 5 ks 575,- 05.12.2012 B2BPartner, Šulekova ľ, Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
225/2012/ÚIPŠ 2 ks uzamykateľná srinka, 1 ks odkladacia skrinka 3 ks 500,- 06.12.2012 DREKOR, Budatínska 7, Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
226/2012/ÚIPŠ Grafické a polygrafické práce, tlač brožúry   960,- 06.12.2012 HUGO media, Varšavska 13, 040 13 Košice Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
227/2012/ÚIPŠ Čistiace prostriedky, WC papier   920,- 07.12.2012 Slovpap, Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
228/2012/ÚIPŠ Stoličky 3 ks 390,- 10.12.2012 ASKO - nábytok, Cesta na Senec, 821 04 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
229/2012/ÚIPŠ ND na stroj océ 2075 ČB   937,40,- 11.12.2012 océ,Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
230/2012/ÚIPŠ Nákup odbornej literatúry   420,- 12.12.2012 Portal Slovakia, Horská 810, 059 91 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
231/2012/ÚIPŠ Výpočtová technika podľa prílohy   6246,60,- 13.12.2012 Datalan,Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
232/2012/ÚIPŠ Žiarivkové svietidlo, predradník, žiarivka 18 ks,5 ks, 10 ks 1 350,- 13.12.2012 INLUX, Farskeho 6, Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
233/2012/ÚIPŠ Programovanie webstránky www.srvs.sk   250,- 13.12.2012 HUGO media, Varšavska 13, 040 13 Košice Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
234/2012/ÚIP Maľovanie m.č.307   220,- 13.12.2012 Dalibor Mikoš, Holíčska 1, Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
235/2012/ÚIPŠ Oprava a výmena žalúzií v budove Staré grunty 52 Podľa rozpisu 2 873,18,- 13.12.2012 Easyconstruct, Dunajská 39, Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
236/2012/ÚIPŠ Ofsetový papier 80 gr. A4 170 balíkov 470,- 13.12.2012 Antalis, Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
237/2012/ÚIPŠ Papier color copy 90 gr. A4 48 balíkov 330,- 13.12.2012 Antalis, Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
238/2012/ÚIPŠ Koberec do miestnosti č.307 20 m² 400,- 13.12.2012 Koratex, Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
239/2012/ÚIPŠ Oprava tlačiarne Bizhub 250   120,- 13.12.2012 AGM servis, Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
240/2012/ÚIPŠ Tovar podľa prílohy   79 007,46,- 13.12.2012 Datalan,Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
241/2012/ÚIPŠ Tovar podľa prílohy   280,- 17.12.2012 Onofrej a syn, Blatné Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
242/2012/ÚIPŠ Aplikačné úpravy informačného systému IS RIRŠ v sekcii Žiadosti a Majetok   14 440,- 17.12.2012 Datalan,Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
243/2012UIPŠ Pravidelný servis vozidla, oprava brzd BA769ZM VW Golf 79 500 km cca 900,- 17.12.2012 Porsche Inter Auto Slovakia, Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
244/2012/ÚIPŠ Pravidelnýservis vozidla BA628UJ VW Touran 96 500 km cca 250,- 17.12.2012 Porsche Inter Auto Slovakia, Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
245/2012/ÚIPŠ Varič  R 271 1 ks 90,- 18.12.2012 Carrefour, Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
246/2012/ÚIPŠ Kalendár 2013 100 ks 120,- 18.12.2012 Onofrej a syn, Blatné Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
247/2012/ÚIPŠ Inštalácia a konfigurácia príloh a registratúrneho strediska. Podľa prílohy 12 480,- 19.12.2012 Datalan,Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
248/2012/ÚIPŠ Vypracovanie logotypu a k tomu prinaliehajúcej dokumentácie Podľa prílohy 8 650,- 19.12.2012 Silvia Árestová, Astrová14, 821 01 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
249/2012/ÚIPŠ Klimatizáčná jednotka SO9 AHP 3 ks 3 402,- 19.12.2012 Climat, Edisonova 35, 821 04 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
250/2012/ÚIPŠ Práce podľa prílohy   1 998,- 19.12.2012 VEMA,Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ
251/2012/ÚIPŠ Práce podľa prílohy   3 766,80,- 19.12.2012 VEMA,Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava Ing. Juraj Homola,                         generálny riaditeľ

ŠVS:

číslo obj. predmet obj. množstvo  suma  v € s DPH dátum údaje o dodávateľovi
podpísal
104/2012/PN Oprava úniku plynu 1 47,80 03.12.2012 STAVOÚDRŽBA a.s., Priemyselná 10, 92101 Piešťany Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
105/2012/BB Oprava tel.ústredne 1 30,- 10.12.2012 Mikrohuko spol.s.r.o., Kollárova 11,974 01Banská Bystrica Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
106/2012/BB Demontáž a montáž plastových okien 8 5221,58 10.12.2012 Stavex-plast , spols.r.o. Majerská cesta 92/A, 974 01 Banská Bystrica Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
107/2012/LM Oprava kotla + nákup ND 1 250,- 10.12.2012 Peter PolečPaSP, Ul.Vranovská 504/38, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
108/2012/BB Disk HDD Caviar 2 209,36 12.12.2012 Agem Computers,spol.s.r.o Panónska 42,851 01 Bratislava Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
109/2012/BB Odhŕňanie snehu   400,- 12.12.2012 Koptexh s.r.o.,Mlkynská 133, 974 09 Banská Bystrica Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ
110/2012/PN Pamä ť servera + pevné disky server 4 912,- 17.12.2012 Datalan,a.s.Galvaniho15/C,82104 Bratislava Ing. Juraj Homola, gen.riaditeľ


(Posledná úprava 2. januára 2013)

Posledný update stránky: 2014-09-04 12:02