november 2011

späť

Číslo obj.
Dátum
Dodávateľ
Stručný popis
Predpokladaná cena
PDF
183_ 2011_ UIPS
4.11.2011
TRIAD studio s. r. o.
Bratislava
Vyhotovenie portálu pre Centrum digitálneho vzelávacieho obsahu – časť digitálne verzie učebníc
8 600,- eur
192_ 2011_ UIPS
7.11.2011
Datalan
Bratislava
Tovar podľa prílohy
5631,55 eur

(Posledná úprava 24. novembra 2011)

Posledný update stránky: 2014-09-04 12:35