marec 2011

späť

Číslo obj.
Dátum
Dodávateľ
Stručný popis
Predpokladaná cena
PDF Dokument
27_2011_UIPS
28.2.2011
AGEM soft
Bratislava
Telefonická podpora používateľov portálu Naučteviac.sk
33 600,- €
28_2011_UIPS
28.2.2011
AGEM soft
Bratislava
Zabezpečenie školení učiteľov v projekte učebníc Planéta vedomostí
33 600,- €
29_2011_UIPS
4.3.2011
AGEM Computers
Bratislava
Tovar podľa prílohy
600,- €
30_2011_UIPS
7.3.2011
3 P plus
Sládkovičovo
Etikety, fólie, visačky
364,- €
31_2011_ UIPS
8.3.2011
Edea partners
Bratislava
Štúdia využívania interakt. tabúľ vo vyuč. procese na ZŠ a SŠ
23 760,- €
32_2011_UIPS
11.3.2011
Datalan
Bratislava
Preprava
ŠVS BB – ÚIPŠ Ba
15,- €
33_2011_UIPS
16.3.2011
Hotel Satel
Poprad
Ubytovanie 17.3.-19.3.2011
120 x
4800,- €
34_2011_UIPS
34.3.2011
P-mat
Bratislava
Propagácia projektu Modernizácia vzdel. Procesu na ZŠ a SŠ
1400,- €
35_2011_UIPS
storno
 
 
 
 
 
36_2011_UIPS
17.3.2011
Ing. Fábry
Bratislava
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
980,- €
 
37_2011_UIPS
17.3.2011
Asanista
Povinná jarna deratizácia
280,- €
38_2011_UIPS
17.3.2011
AGM servis
Bratislava
Posúdenie techn. Stavu strojov a zariadení
80,- €
39_2011_UIPS
17.3.2011
Hotel Delfin
Senec
Prenájom kongr.sály na zasadnutie ŠRVŠ
140,- €
40_2011_UPS
17.3.2011
Portál Slovakia
Veľký Slavkov
Literatúra
Špeciálno-pedagogická
50,- €
3_2011_BA
2.3.2011
J. Gál
Veľká Mača
Revízia a vyčistenie komína
23,- €
5_2011_PN
8.3.2011
I. Krajčíková
Piešťany
Pranie uterákov, návliečok
60,-€
5_2011_LM
15.3.2011
GAJOS
Lipt.Mikuláš
Kontrola hasiacich prístrojov
70,- €
4_2011_MI
16.3.2011
Trust Cert.autorita
Bratislava
Zamestnanecké certifikáty DTCA 5x
85,- €
4_2011_Ba
18.3.2011
J.Janoška
Trnava
Deratizácia budovy
110,- €
42_2011_UIPS
21.3.2011
Siemens
Bratislava
Prekládka svetelných ef. a vypínačov
1450- €
41_2011_UIPS
21.3.2011
Karpatia servis
Bratislava
Upratovanie
1.4.-16.4.2011
1100,- €
44_2011_UIPS
24.3.2011
PC PROG
Bratislava
Webový portál pre Múzeum školstva a ped.
1380,- €
46_2011_UIPS
28.3.2011
Datalan
Bratislava
Ek.likvidácia výpočt.techn.
 
47_2011_ UIPS
29.3.2011
D.Vaněková
Bratislava
Grafický návrh webového portálu Múzea
Škol.a ped.
500,- €
43_2011_UIPS
21.3.2011
O. Smišek
Bratislava
Stavebné práce na sadrokart. pričeky
 
2704,- €
48_2011_UIPS
29.3.2011
PT Auto
Bratislava
Servis vozidla Mazda
 
49_2011_UIPS
30.3.2011
Jomitrade
Bratislava
Služba vrátnik – informatik
Apríl 2011
2988,- €
45_2011_UIPS
storno
 
 
 
 
50_2011_UIPS
30.3.2011
PT Auto
Bratislava
 
Oprava bŕzd
Peugeot 407
 
 
51_2011_UIPS
31.3.2011
Karpatia servis
Bratislava
Upratovanie
Apríl 2011
2000,- €
6_2011_PN
23.3.2011
Signal
Piešťany
Oprava Notebooku
32,- €


(Posledná úprava 30. júna 2011)

Posledný update stránky: 2014-09-04 12:31