december 2011

späť

Číslo obj.
Dátum
Dodávateľ
Stručný popis
Predpokladaná cena
PDF
223_ 2011_ UIPS
29.11.2011
Datalan,a.s.
Bratislava
2 ks Záložný zdroj APC
7 386,- €
261_ 2011_UIPS
19.12.2011
INFOKey,Bratislava
Kamerový systém v DC
2640,- €

(Posledná úprava 4. januára 2012)

Posledný update stránky: 2014-09-04 12:36