október 2011

späť

Číslo obj.
Dátum
Dodávateľ
Stručný popis
Predpokladaná cena
PDF
145_ 2011_ UIPS
7.10..2011
DATALAN
Bratislava
Dodávka tovaru podľa prílohy
4701,16 €
160_2011_UIPS
24.10.2011
MALCOM
Rohožník
Oprava fasády budovy
4968,90 €
170_2011_UIPS
28.10.2011
Odstránenie havarijného stavu siete
INFO Loy,s.r.o. Bratislava
9500,- €
171_2011_UIPS
28.10.2011
Zakúpenie softvéru a upgradu IBM SPSS
ACREA
Praha
10804,- €

(Posledná úprava 24. novembra 2011)

Posledný update stránky: 2014-09-04 12:35