apríl 2011

späť

Číslo obj.
Dátum
Dodávateľ
Stručný popis
Predpokladaná cena
PDF Dokument
52_2011_UIPS
1.4.2011
Datalan
Bratislava
Photoshop 5
200,- €
53_2011_UIPS
1.4.2011
Optimax
Košice
Údržba kopírky+ tonner
100,-€
54_2011_UIPS
7.4.2011
3 P plus Sládkovičovo
Tovar podľa prílohy
852,- €
55_2011_UIPS
7.4.2011
Remax
Bratislava
Odvoz výstavy
 
57_2011_ UIPS
11.4.2011
Datalan
Bratislava
Ek. likvidácia výp.techniky
 
5_2011_BA
1.4.2011
Prudance
Bratislava
Bezdrótový mikrofón
130,- €
6_2011_BA
5.4.2011
Eco Press
Bratislava
Uverejnenie inzerátu
300,- €
6_2011_LM
6.4.2011
Unidom Liptovský Mik.
Pletivo, stĺpíky a prísl.mat.
360,- €
7_2011_PN
6.4.2011
ŠEVT
Banská Bystrica
Osvedčenia
42,- €
4_2011_MVP
 
6.4.2011
3P Plus
Sládkovičovo
Tonnery
58,- €
 
3_2011_MVP
6.4.2011
3P Plus
Sládkovičovo
Tonnery
116,- €
56_2011_UIPS
11.4.2011
3pPlus
Sládkovičovo
Kancelárse potreby
150,- €
58_2011_UIPS
11.4.2011
GOSAR
Bratislava
Školenie Windows
2060,- €
61_2011_UIPS
20.4.2011
Ekotech
Bratislava
ek. likvidácia strojov
 
62_2011_UIPS
26.4.2011
OCE
Bratislava
Náhradné diely pre OCE
4792 € bez DPH
63_2011_ UIPS
26.4.2011
Datalan
Bratislava
Nitro PDF Profesional
100,- €
64_2011_UIPS
26.4.2011
Crowe Plaza
Bratislava
Prenájom priestorov a strava pre 300 osôb
6000,- €
65_2011_UIPS
27.4.2011
Datalan
Bratislava
PC HP, Monitor
1050,- €
66_2011_UIPS
27.4.2011
V. Micenko
Bratislava
Dobové školské vývesné štíty
800,- €
67_2011_UIPS
27.4.2011
Adlerr
Bratislava
Upratovacie vozíky
498,- €
68_2011_UIPS
 
27.4.2011
NAy
Bratislava
Vysávač
360,- €
 
69_2011_UIPS
27.č.2011
Datalan
Bratislava
Komponenty do PC
266,- €
70_2011_UIPS
27.4.2011
Plusim
Bratislava
Sťahovanie nábytku
257,- €
71_2011_UIPS
27.4.2011
Rempo
Bratislava
Čistiace potreby
300,- €
72_2011_UIPS
28.4.2011
SÚTN
Bratislava
STN podľa prílohy 5 ks
91,80 €
9_2011_BA
29.4.2011
Tucan
Bratislava
Letenka l ks
Brusel a späť
546,- €
8_2011_PN
12.4.2011
I. Krajčíková
Piešťany
Pranie navliečok
65,- €
7_2011_BA
8.4.2011
Stredisko školských tlačív
Banská Bystrica
Osvedčenia
110,- €
59_2011_UIPS
13.4.2011
C.G.C
Bratislava
Rozšírenie systému VKS
1647,- €
60_2011_UIPS
13.4.2011
Penzion Larion
Králova Lehota
Ubytovanie, strava pre 27 osôb
970,- €


(Posledná úprava 30. júna 2011)

Posledný update stránky: 2014-09-04 12:32