Prehľady škôl

Prehľady škôl - publikácie

Publikácie obsahujú adresy škôl a vybrané štatistické informácie o jednotlivých školách za príslušný školský (akademický) rok. Publikácie sú zverejnené po ukončení spracovania v októbri až decembri. Tlačené publikácie za stredné a vysoké školy sa poskytujú podľa rozdeľovníka. Zvyšné publikácie (približne 10 ks z každej publikácie) je možné získať na základe písomnej objednávky do vyčerpania celého nákladu publikácie. Publikácie za MŠ, ZŠ a ZUŠ sú k dispozícii len v elektronickej podobe.

Súbory pre materské, základné a stredné školy sú rozdelené podľa krajov.
Súbory v Prehľade vysokých škôl sú za jednotlivé vysoké školy v členení podľa fakúlt.

Bližšie informácie: Oddelenie štatistiky a služieb tel.: 02/69 295 621, e-mail: jana.cabalova(at)cvtisr.sk

 

 

Posledný update stránky: 2021-07-22 11:50