Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl

Aký je rozsah nezamestnanosti a aké je jej riziko pre absolventa strednej školy? Ako sa vyvíja situácia na trhu práce, kde sa zlepšuje, kde sa zhoršuje?  Ktoré študijné alebo učebné odbory sú „perspektívnejšie“? Aké sú regionálne disparity ?

Takéto a ďalšie otázky si kladie a v rámci dostupných údajov sa na ne snaží odpovedať predkladaná kvantitatívna analýza a sprievodné štatistické prehľady siahajúce až na úroveň jednotlivých odborov vzdelávania a jednotlivých stredných škôl.
Analytická štúdia:
Evidovaná nezamestnanosť absolventov stredných škôl (2020)
 
   

Štatistické prehľady nezamestnanosti:

A) Aké vysoké sú indikátory nezamestnanosti absolventov stredných škôl v jednotlivých študijných a učebných odboroch nájdete v týchto štatistických výstupoch:

  1. Nezamestnanosť absolventov stredných škôl v študijných a učebných odboroch (september 2019 - máj 2020)
  2. Nezamestnanosť absolventov stredných škôl v študijných a učebných odboroch (september 2020 - máj 2021)
  3. Nezamestnanosť absolventov stredných škôl v študijných a učebných odboroch (september 2021 - máj 2022)
  4. Nezamestnanosť absolventov stredných škôl v študijných a učebných odboroch (september 2022 - máj 2023)

B) Hodnoty indikátorov nezamestnanosti jednotlivých stredných škôl v krajoch SR sú obsahom nasledujúcich prehľadov:

  1. Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov SR (september 2019 - máj 2020)
  2. Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov SR (september 2020 - máj 2021)
  3. Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov SR (september 2021 - máj 2022)
  4. Nezamestnanosť absolventov jednotlivých stredných škôl podľa krajov SR (september 2022 - máj 2023)

 

Posledný update stránky: 2023-09-08 10:27