Povinne zverejňované zmluvy uzavreté v roku 2014

Obstarávateľ:

  • názov: Centrum vedecko-technických informácií SR
  • sídlo:   Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
  • IČO:    151882
  • rezort: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu, SR

Číslo zmluvy Názov zmluvy Dodávateľ
názov, sídlo, IČO
Hodnota/€ Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti do Poznámka
1328/MŠaP/2014 kúpna zmluva 2/2014 Ing. Daniela Gágorová
Stavbárov 5/4, 971 01 Prievidza
332 EUR 08.12.2014 23.01.2015
1327/MŠaP/2014 kúpna zmluva 1/2014 Ján Heteš
Chrobákova 49, 841 02 Bratislava
310 EUR 08.12.2014 23.01.2015
1357/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Dušan Šrenkel Ing.
Sládkovičova 1223/71 024 04 Kysucké Nové Mesto
EUR s DPH 30.12.2014 06.01.2015 neurčito
1356/CVTISR/2014 Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu Štátna školská inšpekcia
Staré grunty 52, 841 04 Bratislava
31797857
EUR s DPH 16.12.2014 1.1.2015 31.12.2019
1355/CVTISR/2014 Dodatok č.1/2014 k zmluve 14/2007/BOZPPO Milan Bojnanský
Janka Alexyho 11, 841 01 Bratislava
380,- €/štvťročne 1.12.2014 31.12.2014
1354/CVTISR/2014 Dodatok č.4 k Zmluve o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281
EUR s DPH 22.12.2014 31.12.2014 31.12.2015
1353/CVTISR/2014 Dodatok č.1 k Zmluve o umiestnení nápojového automatu Objednávateľ: Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
Tuhovská 1, 831 07 Bratislava
31340628
EUR s DPH 16.12.2014 31.12.2014 Dodávateľ je CVTI SR
1352/CVTI SR/2014 Zmluva o dielo a licenčná zmluva DiEnt, s.r.o.
Súmračná 3257/3, 821 02 Bratislava
46889612
6 000,- EUR s DPH 22.12.2014 23.12.2014 15.01.2015
1351/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Juraj Tóth
Železničná 5, 900 31 Stupava
EUR s DPH 19.12.2014 20.12.2014 Doba neurčitá
1349/CVTISR/2014 Rámcová dohoda o poskytnutí poistenia majetku Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna
Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
00585441
76 534,- EUR bez DPH 17.12.2014 18.12.2014 Doba neurčitá
1348/CVTISR/2014 Darovacia zmluva D.Trust Certifikačná autorita, a.s.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
35840005
EUR s DPH 16.12.2014 18.12.2014 Doba neurčitá
1347/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Adam Ješko, Bc.
Ševčenkova 6, 851 01 Bratislava
EUR s DPH 17.12.2014 18.12.2014 Doba neurčitá
1346/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Vladimír Sikorai
Lastomír 371, 072 37 Lastomír
EUR s DPH 16.12.2014 18.12.2014 Doba neurčitá
1345/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Vladimír Šepelák, prof., RNDr., DrSc.
Varšavská 5, 040 13 Košice
EUR s DPH 16.12.2014 18.12.2014 Doba neurčitá
1344/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 764/Motory/2014 Frekventant: Juraj Adamec
Ševčenkova 4495/1, 036 01 Martin
EUR s DPH 12.12.2014 15.12.2014 15.6.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1343/PK/2014 Mimoriadna revízia zariadení ATOS s.r.o.
Dúbravská cesta 4, 841 01 Bratislava
45650276
18 600,- EUR bez DPH 12.12.2014 13.12.2014 12.1.2015
1342/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času Radio Services s.r.o.
Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
00603686
19 125,- EUR bez DPH 9.12.2014 13.12.2014 31.12.2014
1341/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
35967871
12 024,- EUR bez DPH 9.12.2014 13.12.2014 31.12.2014
1340/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času EXPRES MEDIA k.s.
Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
35792094
16 796,- EUR bez DPH 11.12.2014 13.12.2014 31.12.2014
1339/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času FUN MEDIA GROUP, a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
34 320,- EUR bez DPH 11.12.2014 13.12.2014 31.12.2014
1338/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času FUN MEDIA GROUP, a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
7 072,- EUR bez DPH 11.12.2014 13.12.2014 31.12.2014
1337/CVTISR/2014 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, 071 01 Michalovce
36766542
8 999,- EUR s DPH 5.12.2014 13.12.2014 5.12.2016
1336/CVTISR/2014 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, 071 01 Michalovce
36766542
899,- EUR s DPH 5.12.2014 13.12.2014 5.12.2016
1335/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Martin Valášek
Špačinská cesta 62, 917 01 Trnava
EUR s DPH 10.12.2014 13.12.2014 doba neurčitá
1334/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Jarmila Tomková, PhDr.
Daniela Michaelliho 7/4 036 01 Martin
EUR s DPH 10.12.2014 13.12.2014 doba neurčitá
1333/CVTISR/2014 Zmluva o dodávke a distribúcii titulu Quark Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
35792281
EUR s DPH 9.12.2014 10.12.2014 neurčito
1332/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie Obstarávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
4 000,- EUR s DPH 3.12.2014 9.12.2014 neurčito Dodávateľ je CVTISR
1331/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 8.12.2014 9.12.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36541991
1330/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Tomáš Varga
Lehota 303, 951 36 Lehota
EUR s DPH 8.12.2014 9.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1329/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Martin Sekereš
Námestie mieru 23, 962 12 Detva
EUR s DPH 8.12.2014 9.12.2014 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1325/PopVaT/2014 Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve č. 2014/10-5-1 k Rámcovej dohode č. 0729/2013 Aliter Technologies, a.s.
Turčianska 16, 821 09 Bratislava
36831221
21 868,22 EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 30.11.2015
1324/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Muehlbauer Technologies, s.r.o., Novozámocká 233, 949 05 Nitra, IČO: 36725323
1323/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 31.10.2015 2.dodávateľ: Wertheim, s.r.o., Kračanská cesta 49, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 00683990
1322/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín
31118259
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Konštrukta Industry, a.s., K výstavisku 13, 912 50 Trenčín, IČO: 34139664
1321/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31699847
1320/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: KVANT s.r.o., FMFI Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, IČO: 31398294
1326/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Kristína Biela, Bc.
Tatranská 65, 974 11 Banská Bystrica
EUR s DPH 5.12.2014 6.12.2014 Doba neurčitá
1319/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Zsolt Czibor
Bohatská 296/3, 946 52 Imeľ
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
1318/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Jaroslava Líšková
Riečna 14, 985 56 Tomášovce
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1317/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Alexandra Kovácsová
Sadrovcová 9047/19, 053 31 Novoveská Huta
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1316/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Veronika Krupčiaková
Obrancov mieru 877/12, 962 12 Detva
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1309/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Tatiana Chlebcová
Wilsonovo nábrežie 152, 949 01 Nitra
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1308/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Tomáš Árendás
Tatranská 34, 940 01 Nové Zámky
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1302/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Vladimír Pánis
Cigeľ 396, 971 01 Prievidza
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1301/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Adam Burdej
Dvorecká 4, 914 41 Nemšová
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1315/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Miriam Tomičová
Wuppertálska 43, 040 01 Košice
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
1314/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Lívia Gondová
Pri prameni 12, 054 01 Levoča
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
1313/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Erika Rímska
Gen. Svobodu 182/20, 053 02 Spišský Hrhov
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
1312/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Ľubomír Fidler
Hornádska 4, 055 01 Margecany
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
1311/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Roman Tomečko
Humenská 20, 040 11 Košice
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
1310/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Martin Bavolár
Mlynská 813, 013 22 Rosina
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1307/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Jaroslav Szabo
Rišňovce 592, 951 21 Rišňovce
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.4.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1306/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Matej Goraus
Valča 390, 038 35 Valča
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1305/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Tomáš Bielik
Tajov 46, 976 34 Banská Bystrica
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1304/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Filip Šútor
Dúbravská 1/8, 971 01 Prievidza
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1303/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Marcela Valjašková
Antona Bernoláka 31, 010 01 Žilina
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1300/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Michala Klottonová
Donátová 1350/4A, 013 18 Teplička nad Váhom
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.4.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1299/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Nikola Kantová
Severná 3888/2, 036 01 Martin
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1298/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Ivan Drabiňák
Valaská Dubová 223, 034 96 Valaská Dubová
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1297/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Dávid Filip
1. Mája 38, 972 51 Handlová
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1296/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Ľudmila Závodská
J. Závodského 39, 010 04 Žilina
EUR s DPH 3.12.2014 5.12.2014 15.4.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1295/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Jakub Brisuda
Lermontova 4544/10, 036 01 Martin
EUR s DPH 2.12.2014 4.12.2014 15.06.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1294/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava
31444873
67 593,- EUR bez DPH 3.12.2014 4.12.2014 28.12.2014
1291/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
35967871
12809 € bez DPH 03.12.2014 04.12.2014 28.12.2014
1292/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času C.E.N. s.r.o.
Gagarinova 12, 821 05 Bratislava
35780886
6982,50 € bez DPH 03.12.2014 04.12.2014 28.12.2014
1293/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
35843624
116 022,- EUR bez DPH 3.12.2014 4.12.2014 28.12.2014
1289/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ing. Dominik Gašparovič
Orechová 30, 949 01 Nitra
EUR s DPH 02.12.2014 03.12.2014 15.06.2015 Poskytovateľ: CVTI SR Frekventant: Ing. Dominik Gašparovič poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1290/PK/2014 Dodávka dátových rozhraní pre systém CRZP SVOP s.r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
8 333 € bez DPH 02.12.2014 03.12.2014 31.1.2015
1288/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 28.11.2014 2.12.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: HKS Forge s.r.o., Coburgova 84, 917 24 Trnava, IČO: 36684597
1287/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ing. Rudolf Zaujec
Škultétyho 36, 949 11 Nitra
EUR s DPH 28.11.2014 2.12.2014 15.5.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská technická univerzita
1286/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
00397768
EUR s DPH 28.11.2014 2.12.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: IBM Slovakia, s.r.o., Apollo II, Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava, IČO: 31337147
1285/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Štefan Bocko
Bruselská 8, 040 13 Košice
EUR s DPH 28.11.2014 2.12.2014 15.4.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1284/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Jakub Rodák
Kutuzovova 434/6, 089 01 Svidník
EUR s DPH 28.11.2014 2.12.2014 15.4.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1283/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 28.11.2014 2.12.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35829052
1282/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Martina Žlnayová
Mateja Bela 16, 921 01 Piešťany
EUR s DPH 28.11.2014 2.12.2014 15.05.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
1281/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Martin Horný
J. Bottu 12, 071 01 Michalovce
EUR s DPH 28.11.2014 2.12.2014 15.4.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
1280/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Peter Marcinko
Starozagorská 5, 040 23 Košice
EUR s DPH 28.11.2014 2.12.2014 15.4.2014 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
1279/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Marek Mastiľák
Kamienka 131, 067 83 Kamienka
EUR s DPH 28.11.2014 2.12.2014 15.4.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
1278/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Dušan Mihok
Košická Belá 289, 044 65 Košická Belá
EUR s DPH 28.11.2014 2.12.2014 15.4.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
1277/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Lukáš Gazdura
Arnutovce 85, 053 01 Letanovce
EUR s DPH 28.11.2014 2.12.2014 15.4.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
1276/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Filip Špakovský
Čínska 23, 043 13 Košice
EUR s DPH 28.11.2014 2.12.2014 15.4.2014 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
1097/PK/2014 Zmluva o odbere – ELSEVIER (Reaxys) ELSEVIER B. V.
Radarweg 29, 1043 NX Amstredam, Holandsko
25094769
223 386,00 EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 31.12.2015
1096/PK/2014 Zmluva o odbere – ELSEVIER (ScienceDirect) ELSEVIER B. V.
Radarweg 29, 1043 NX Amstredam, Holandsko
25094769
1 570 797,60 EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 31.12.2015
1095/PK/2014 Zmluva o odbere – ELSEVIER (Scopus) ELSEVIER B. V.
Radarweg 29, 1043 NX Amstredam, Holandsko
25094769
1 616 936,40 EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 31.12.2015
1275/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Martin Chmelík, Mgr.
Školská 78, 960 01 Zvolen
EUR s DPH 28.11.2014 29.11.2014 Doba neurčitá
1273/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Mária Olešová
Krušetnica 233, 029 54 Krušetnica
EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 15.4.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1272/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Peter Chládok
Dúbravská 17/11, 971 01 Prievidza
EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 15.5.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1271/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Diana Očenášová
Svätoplukovo 498, 951 16 Svätoplukovo
EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1270/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Michaela Pavelová
Gorazdova 46, 949 01 Nitra
EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1269/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Mária Čurgaliová
Teslova 57, 951 41 Lužianky
EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1268/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Patrik Thomas
Nezábudková 4235/9, 955 01 Topoľčany
EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1267/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Kristián Jágerský
Petržalská 9, 060 01 Kežmarok
EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1266/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Eva Štechová
Kamenná 112, 949 01 Nitra
EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 15.6.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1265/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Peter Mendel
Energetikov 42/2, 971 01 Prievidza
EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 15.05.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1264/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Lucia Dudášová
Borová 100, 919 61 Borová
EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 15.5.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1263/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
0 EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Peter Jurky, Vasiľov 152, 029 51 Lokca, IČO: 37388398
1262/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
0 EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: ATEA Slovakia, s.r.o., Štefánikova 1806/44, 951 15 Mojmírovce, IČO: 36551490
1261/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
0 EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Vzdelávací inštitút COOP, a.s., Mojmírovce 919, 951 15 Mojmírovce, IČO: 31425151
1260/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
0 EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Hydina Slovensko, s.r.o., Lieskovská cesta 23/640, 962 21 Zvolen-Lieskovec, IČO: 45300950
1274/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ľubomír Jurina
Fedákova 42, 841 02 Bratislava
EUR s DPH 26.11.2014 27.11.2014 neurčito
1251/NITTSK/2014 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Račianska 75, 831 02 Bratislava
490750
EUR s DPH 3.11.2014 25.11.2014 31.12.2014
1259/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Stanislav Verešvársky, Ing.
Za mlynom 3, 831 07 Bratislava
EUR s DPH 24.11.2014 25.11.2014 Doba neurčitá
1258/SSŠ/2014 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Súkromná stredná odborná škola veterinárna
Bullova 2, 844 20 Bratislava
30804825
* EUR s DPH 11.11.2014 21.11.2014 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) * prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
1256/MOTORY/2014 Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 411 008 390 + príloha č. 4 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700
2 243,25 EUR s DPH 12.11.2014 20.11.2014 31.10.2015
1255/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 k Dohode... Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 18.11.2014 20.11.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: BetónRacio, s.r.o., Skladová 2/C, 917 01 Trnava, IČO: 34127836
1254/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Marek Kováč
Železničiarska 23, 080 01 Prešov
EUR s DPH 10.11.2014 20.11.2014 15.05.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta
1253/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Tomáš Goč
Široké 62, 082 37 Široké
EUR s DPH 19.11.2014 20.11.2014 15.04.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach - Hutnícka fakulta
1252/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Mária Virčíková, Ing., PhD.
Turistická 9/A, 040 01 Košice
EUR s DPH 19.11.2014 20.11.2014 Doba neurčitá
1250/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Andrea Lančaričová, RNDr., PhD.
Na hlinách 10, 917 01 Trnava
EUR s DPH 18.11.2014 19.11.2014 Na dobu neurčitú
1249/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Jozef Ferenec
Horný Moštenec 130, 017 01 Považská Bystrica
EUR s DPH 18.11.2014 19.11.2014 Na dobu neurčitú
1247/CVTISR/2014 Zmluva o dielo na zabezpečenie zimnej údržby MAPEKA s.r.o.
Pútnická 7583/82 , 841 06 Bratislava
36688843
3 146 EUR s DPH/mesiac 12.11.2014 15.11.2014 31.3.2014
1239/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ivan Šimek
Rezedová 21, 821 01 Bratislava
EUR s DPH 11.11.2014 13.11.2014 doba neurčitá
1238/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ivan Ružek, RNDr., PhD.
Jána Poničana 7, 841 07 Bratislava
EUR s DPH 11.11.2014 13.11.2014 doba neurčitá
1237/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Boris Klempa, RNDr., PhD.
Nová 31, 901 01 Malacky
EUR s DPH 11.11.2014 13.11.2014 doba neurčitá
1236/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Karol Jesenák, prof., Ing., CSc.
Bradáčova 1, 851 02 Bratislava
EUR s DPH 11.11.2014 13.11.2014 doba neurčitá
1246/MOTORY/2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Matej Kovalský
Tatranská 291/22, 061 01 Spišská Stará Ves
EUR s DPH 13.11.2014 14.11.2014 15.5.2015 Poskytovateľ: CVTI SR Frekventant: Matej Kovalský poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1245/MOTORY/2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Juraj Kajan
Husitská 1325/27, 957 04 Bánovce nad Bebravou
EUR s DPH 13.11.2014 14.11.2014 15.5.2015 Poskytovateľ: CVTI SR Frekventant: Juraj Kajan poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1244/MOTORY/2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Tomáš Gregor
Rosina 745, 013 22 Rosina
EUR s DPH 13.11.2014 14.11.2014 15.5.2015 Poskytovateľ: CVTI SR Frekventant: Tomáš Gregor poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1241/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Jozef Kmec
Bukurešťská 19, 040 13 Košice
EUR s DPH 12.11.2014 13.11.2014 15.2.2015 Poskytovateľ: CVTI SR Frekventant: Jozef Kmec poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1240/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Peter Ferenčík
Hlavná 157/116, 076 61 Dargov
EUR s DPH 12.11.2014 13.11.2014 15.2.2015 Poskytovateľ: CVTI SR Frekventant: Peter Ferenčík poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1228/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Štefan Maťovka
Bukureštská 22, 040 13 Košice
EUR s DPH 7.11.2014 8.11.2014 15.03.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
1227/MOTORY/2014 923/Motory/2014 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 7.11.2014 8.11.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: AVC Raková, a.s., Raková 50. 023 51 Raková
1226/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Michal Jajčišin
Lipovce 206, 082 36 Lipovce
EUR s DPH 7.11.2014 8.11.2014 15.02.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1225/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Jaroslav Vojtek
Wuppertálska 61, 040 23 Košice
EUR s DPH 7.11.2014 8.11.2014 15.02.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1235/MOTORY/2014 Zmluva o poskytovaní nepravidelnej autobusovej dopravy + Príloha č. 1 Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29, 949 01 Nitra
22679057
EUR s DPH 10.11.2014 12.11.2014 31.10.2015
1231/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 10.11.2014 12.11.2014 31.10.2015 2. Dodávateľ: Ecopora, s.r.o. Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen IČO: 36636258
1232/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Lucia Valachová
Svinná 469, 913 24 Svinná
EUR s DPH 10.11.2014 12.11.2014 15.03.2015 Poskytovateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Lucia Valachová poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1233/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Pavol Chovan
Plavisko 2037/65, 034 01 Ružomberok
EUR s DPH 10.11.2014 12.11.2014 15.03.2015 Poskytovateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Pavol Chovan poslucháč vysokej školy: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1234/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Tomáš Tomko
Hlavná 71/50, 076 13 Kazimír
EUR s DPH 10.11.2014 12.11.2014 15.1.2015 Poskytovateľ: CVTI SR Frekventant: Bc. Tomáš Tomko poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1229/CVTISR/2014 KÚPNA ZMLUVA na dodávku kancelárskeho papiera SCP PAPIER, a. s.
Mostová 5358/29, 034 01 Ružomberok 1
36373583
13342,31 EUR s DPH 10.11.2014 11.11.2014 31.3.2015
1230/PK/2014 Čiastková zmluva č. 2014/10-4-1 k Rámcovej dohode č. 0729/2013 DATALAN, a. s.
Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava
35810734
5004,00 EUR s DPH 10.11.2014 11.11.2014 31.10.2015
1224/CVTISR/2014 Dodatok č. 1 k dohode č. 51/LE/2014/§10 zo dňa 16.6.2014 uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. Zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
37937758
EUR s DPH 10.10.2014 11.11.2014 31.12.2015
1222/NCP/2014 Zmluva o nájme Vedecká hračka, o.z.
Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica
31750532
175,- EUR s DPH 5.11.2014 7.11.2014 30.11.2014
1221/NITTSK/2014 Nájomná zmluva Hotel Saffron
Radlinského 27, Bratislava
45519587
8 913,20 EUR s DPH 6.11.2014 7.11.2014 12.11.2014
1220/NCPVaT/2014 Nájomná zmluva Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865
1 090,- EUR s DPH 5.11.2014 7.11.2014 15.11.2014
1217/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
5000 EUR 03.10.2014 06.11.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
1219/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
5000 EUR 03.10.2014 06.11.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
1218/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
5000 EUR 03.10.2014 06.11.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
1216/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
5000 EUR 03.10.2014 06.11.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
1214/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Branislav Peťko, doc. MVDr., DrSc.
Dvorkinova 10, 040 22 Košice
EUR s DPH 05.11.2014 06.11.2014 neurčito
1213/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ingrid Papajová, doc. RNDr., PhD.
Dovalovo 361, 033 01 Liptovský Hrádok
EUR s DPH 5.11.2014 06.11.2014 neurčito
1212/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Martin Kundrát, doc. RNDr., PhD.
Laborecká 1845/1, 066 601 Humenné
EUR s DPH 05.11.2014 06.11.2014 neurčito
1215/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely + Príloha 1 Štatistický úrad SR
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 2
00166197
EUR s DPH 31.10.2014 06.11.2014 31.10.2015
1177/CVTISR/2014 Zmluva ZS 80555 o dodávaní tlačených a elektronických periodík EBSCO GmbH
Ignaz-Köck-Strasse 9, A-1210 Viedeň
14893203
10 674,- EUR bez DPH 24.10.2014 1.1.2015 31.12.2015
1211/PopVaT/2014 Čiastková zmluva č. 2014/10-5-1 k Rámcovej dohode č. 0729/2013 Aliter Technologies, a.s.
Turčianska 16, 821 09 Bratislava
36831221
28 448,11 EUR s DPH 30.10.2014 04.11.2014 31.10.2015
1210/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 764/Motory/2014 Frekventant: Bc. Roland Mežibrický
Benadova 19, 040 22 Košice
EUR s DPH 3.11.2014 4.11.2014 15.12.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1209/CVTISR/2014 ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI pri vytvorení diela a licenčná zmluva Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
00397431
21 582,- EUR s DPH 28.10.2014 4.11.2014 31.1.2015
1208/NITTSK/2014 Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
00397865
5 000,- EUR s DPH 29.10.2014 1.11.2014
1207/MOTORY/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
1 728,- EUR s DPH 31.10.2014 1.11.2014 31.10.2015
1206/MOTORY/2014 Kúpna zmluva + Príloha č. 1 Mediaincube s.r.o.
Šándorova 8, 821 03 Bratislava
47545933
15 805,- EUR s DPH 31.10.2014 1.11.2014 30.11.2014
1205/CVTI SR/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme č. 2609/OM/2014/2 uzatvorenej podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča
00329321
775,83 EUR s DPH/mesačne 28.10.2014 1.11.2014 Na dobu neurčitú
1203/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Miroslava Kramárová
Jánošíkova 1372/20, 036 01 Martin
EUR s DPH 28.10.2014 31.10.2014 15.06.2015 poskytovateľ je CVTI SR Frekventant: Miroslava Kramárová poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1204/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 28.10.2014 31.10.2014 31.10.2015 2. Dodávateľ: CeMS, s. r. o. Hurbanovo nám. 91/45, 972 01 Bojnice IČO: 35894823
1196/CVTISR/2014 KÚPNA ZMLUVA na dodávku originálnych tonerov CLEAN TONERY, s.r.o.
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
35891866
14 159,88 EUR s DPH 28.10.2014 31.10.2014 31.3.2015
1202/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Michal Galamboš, doc. RNDr., PhD.
Farského 12, 851 01 Bratislava
EUR s DPH 29.10.2014 30.10.2014 neurčito
1201/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Martin Daňo, Mgr.
Kríková 14, 821 07 Bratislava
EUR s DPH 29.10.2014 30.10.2014 neurčito
1200/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Adrián Krajňák, Mgr.
Mládežnícka 38, 934 05 Levice
EUR s DPH 29.10.2014 30.10.2014 neurčito
1199/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 28.10.2014 30.10.2014 31.10.2015 2. Dodávateľ: Miba Steeltec, s.r.o. Hlavná 48, 952 01 Vráble, IČO: 36565911
1197/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Martin Chmelík, Mgr.
Školská 78, 960 01 Zvolen
EUR s DPH 29.10.2014 30.10.2014 neurčito
1198/PopVaT/2014 Zmluva o dielo MIRACLE, s.r.o.
Čečinová ulica 21/A, 821 05 Bratislava
35866365
22 800 EUR s DPH 29.10.2014 30.10.2014 31.10.2015
1195/MOTORY/2014 Nájomná zmluva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
2 400,00 EUR s DPH 24.10.2014 29.10.2014 31.10.2015
1194/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Juraj Adamec
Ševčenkova 4495/1, 036 01 Martin
EUR s DPH 28.10.2014 29.10.2014 15.12.2014 poskytovateľ je CVTI SR Frekventant: Juraj Adamec poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1193/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Mária Vojtovičová
Jakubany 30, 065 12 Jakubany
EUR s DPH 28.10.2014 29.10.2014 15.11.2014 poskytovateľ je CVTI SR Frekventant: Mária Vojtovičová poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1192/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Monika Zrneková
Bystrany 164, 053 62 Bystrany
EUR s DPH 28.10.2014 29.10.2014 15.1.2015 poskytovateľ je CVTI SR Frekventant: Bc. Monika Zrneková poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1190/NCP/2014 Zmluva o dielo eBIZ Procurement s.r.o.
Lehotského 1, 811 06 Bratislava
36234141
19 500,00 EUR s DPH 24.10.2014 29.10.2014 30.12.2014
1191/PopVaT/2014 Zmluva o dielo Sabongi AG, s.r.o.
Grösslingova 17, 811 09 Bratislava
45638438
15 840,- EUR s DPH 27.10.2014 28.10.2014 31.10.2015
1188/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie Ústav experimentálne farmakológie a toxikológie SAV
Dúbravská cesta 9, 845 04 Bratislava
00598453
4000 EUR s DPH 03.10.2014 23.10.2014
1187/CVTI SR/2014 Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 04 Bratislava
00598429
1000 EUR s DPH 21.10.2014 23.10.2014
1186/CVTISR/2014 Dodatok č.1 Obstarávateľ: NPPC
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
42337402
6000 EUR 15.10.2014 23.10.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
1189/NITT/2014 Zmluva o upgrade softvéru – modul midPoint Evolveum, s.r.o.
Vendelínska 109, 900 55 Lozorno
46296859
8300 EUR bez DPH 20.10.2014 23.10.2014 06.11.2016
1185/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 856/Motory/2014 Frekventant: Bc. Dušan Béreš
Bernolákova 4, 080 01 Prešov
EUR s DPH 21.10.2014 22.10.2014 15.12.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1184/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 858/Motory/2014 Frekventant: Vladimír Jakubech
Magurská 1, 080 01 Prešov
EUR s DPH 21.10.2014 22.10.2014 15.12.2014 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
1183/NPC/2014 Kúpna zmluva SLOVART – G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, 852 99 Bratislava
31346359
11 817,30 EUR s DPH 20.10.2014 21.10.2014 neurčito
1182/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 912/Motory/2014 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 16.10.2014 17.10.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: PCA SLOVAKIA, s.r.o., Automobilová 1, 917 01 Trnava, IČO: 36256013
1181/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 760/Motory/2014 Frekventant: Ing. Jozef Ertel
Šoltésovej 447/56, 017 01 Považská Bystrica
EUR s DPH 16.10.2014 17.10.2014 15.04.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
1178/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Peter Berinšter
Smaragdová 21, 040 11 Košice
EUR s DPH 15.10.2014 17.10.2014 15.11.2014 poskytovateľ je CVTI SR Frekventant: Peter Berinšter poslucháč vysokej školy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1179/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Tomáš Zelenay
Na Lehote 5284/20, 921 01 Piešťany
EUR s DPH 15.10.2014 17.10.2014 15.01.2015 poskytovateľ je CVTI SR Frekventant: Tomáš Zelenay poslucháč vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
1180/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 15.10.2014 17.10.2014 31.10.2015 2. Dodávateľ: Chemosvit Folie, a.s. Štúrova 101, 059 21 Svit IČO: 31719724
1176/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Adam Mento
Bodrožská 432/19, 076 32 Borša
EUR s DPH 14.10.2014 16.10.2014 15.03.2015 poskytovateľ je CVTI SR Frekventant: Adam Mento poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1174/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Marián Kozma
Petrikovce 15, 072 06 Malčice
EUR s DPH 14.10.2014 16.10.2014 15.02.2015 poskytovateľ je CVTI SR Frekventant: Marián Kozma poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1173/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ľuboš Varga
Magurská 7316/15, 080 01 Prešov
EUR s DPH 14.10.2014 16.10.2014 15.02.2015 poskytovateľ je CVTI SR Frekventant: Ľuboš Varga poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1172/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Michal Mičo
Smreková 6, 080 01 Prešov
EUR s DPH 14.10.2014 16.10.2014 15.02.2015 poskytovateľ je CVTI SR Frekventant: Bc. Michal Mičo poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1171/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Tomáš Vysocký
Royová 6, 080 05 Prešov
EUR s DPH 14.10.2014 16.10.2014 15.12.2014 poskytovateľ je CVTI SR Frekventant: Bc. Tomáš Vysocký poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1170/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Lukáš Kožlej
Nemcovce 111, 082 12 Nemcovce
EUR s DPH 14.10.2014 16.10..2014 15.12.2014 poskytovateľ je CVTI SR Frekventant: Lukáš Kožlej poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1169/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Lukáš Blaško
Laca Novomeského 14, 080 01 Prešov
EUR s DPH 14.10.2014 16.10..2014 15.12.2014 Frekventant: Lukáš Blaško poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach poskytovateľ je CVTI SR
1175/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
0397482
EUR s DPH 14.10.2014 16.10.2014 31.10.2015 2. Dodávateľ: CeMS, s.r.o. Hurbanovo nám. 91/45, Bojnice 972 01, IČO: 35976721
1166/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Peter Chrenek, prof., Ing., DrSc.
Štúrova 102, 949 01 Nitra
EUR s DPH 13.09.2014 15.10.2014 neurčito
1165/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Jaroslav Slamečka, doc. Ing., CSc.
Svätourbanská 55, 949 01 Nitra
EUR s DPH 13.9.2014 15.10.2014 neurčito
1168/NPC/2014 Príkazná zmluva Slovak Business Agency
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
30845301
EUR s DPH 13.10.2014 15.10.2014 31.12.2015
1167/SSŠ/2014 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Špeciálna základná škola s materskou školou
J. Dózsu 32, 079 01 Veľké Kapušany
00188514
EUR s DPH 02.10.2014 14.10.2014 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
1164/CVTISR/2014 Smlouva o výpůjčce podle § 2193 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonníku Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta
Nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
00216208
EUR s DPH 08.10.2014 14.10.2014 02.12.2014
1163/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a Licenčnej zmluve PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava
35739347
EUR s DPH 10.10.2014 11.10.2014 30.09.2015 Príloha č. 1 sa nezverejňuje sa z dôvodu ochrany osobných údajov 2. dodávateľ: Centire, s.r.o. Zahradnícka 72, Bratislava 821 08 IČO: 36866857
1162/NITTSK/2014 Zmluva o diela a Licenčná zmluva BIC Bratislava, spol. s.r.o.
Zochova 5, 811 03 Bratislava
30840007
23400 EUR s DPH 09.10.2014 11.10.2014
1061/DIGI/2014 Čiastková zmluva č.2014/10-7-1 k Rámcovej dohode č.0729/2013 Aliter Technologies, a.s.
Turčianska 16, 82109 Bratislava
36831221
3 981 792,- EUR s DPH 6.10.2014 8.10.2014 dodania tovaru
1118/NITTSK/2014 Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava 45
166596
3500 EUR s DPH 12.09.2014 09.10.2014 2. Dodávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava, IČO: 397865
1127/SSŠ/2014 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Súkromná stredná odborná škola
Vranovská 4, 851 01 Bratislava
42254647
EUR s DPH 08.09.2014 09.10.2014 neurčito prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
1126/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri realizovaní exkurzií do podnikov uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín
31118259
EUR s DPH 8.10.2014 9.10.2014 31.10.2015
1125/MOTORY/2014 718/Motory/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 041 80 Košice
00397768
EUR s DPH 8.10.2014 9.10.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: T – Systems Slovakia, s.r.o., Žriedlová 13, 040 01 Košice, IČO: 35976721
1124/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou ... Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 8.10.2014 9.10.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: T – Systems Slovakia, s.r.o., Žriedlová 13, 040 01 Košice, IČO: 35976721
1123/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Peter Ferenčík
Hlavná 157/116, 076 61 Dargov
EUR s DPH 8.10.2014 13.10.2014 15.02.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1122/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Jozef Kmec
Bukurešťská 19, 040 13 Košice
EUR s DPH 8.10.2014 13.10.2014 15.02.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
1121/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou ... Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 8.10.2014 9.10.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: MANEX spol. s r.o., Alvinczyho 12, 040 01 Košice, IČO: 31684777
1111/MOTORY/2014 Čiastková zmluva č.2014/10-6-1 k rámcovej zmluve č. 0729/2013 Datalan, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734
40 746 EUR s DPH 01.10.2014 09.10.2014 31.12.2014
1120/CVTI SR/2014 Zmluva o podnájme nebytových priestorov Nájomca: Divadlo Malá scéna STU, občianske združenie
Dostojevského rad 7, 811 09 Bratislava
42177405
6500 EUR s DPH 7.10.2014 8.10.2014 31.10.2015
1117/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela František Kundracik, doc., RNDr., CSc.
Pavla Horova 28, 841 08 Bratislava
EUR s DPH 7.10.2014 8.10.2014
1116/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ivo Čáp, prof., Ing., CSc.
ul. Ľudovíta Fullu 3/51, 841 05 Bratislava
EUR s DPH 7.10.2014 8.10.2014
1119 /CVTISR/2014 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4-11/2009 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 19.08.2014 08.10.2014 neurčito
1115/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Pavol Kubinec, RNDr., CSc.
Markova 13, 851 01 Bratislava
EUR s DPH 7.10.2014 8.10.2014
1114/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Jana Savčáková Mgr.
Dlhá 510/14, 089 01 Svidník
EUR s DPH 29.9.2014 8.10.2014
1113/SSS/2014 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Spojená škola
SNP 16, 083 01 Sabinov
42383153
* EUR s DPH 22.9.2014 8.10.2014 ** * prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne; ** neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá)
1112/SSS/2014 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
42317665
* EUR s DPH 23.9.2014 8.10.2014 ** * prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne; ** neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá)
1109/CVTISR/2014 Smlouva o výpůjčce uzavřená ve smyslu § 2193 a násl. Z. č. 89/2012 Sb., - Občanského zákonníku, v platném znění mezi smluvními stranami Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno
00101435
EUR s DPH 18.9.2014 8.10.2014 5.12.2014
1110/CVTISR/2014 Dodatok k zmluve o spolupráci Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
6 000,- EUR s DPH 27.9.2014 6.10.2014 neurčito
1091/PK/2014 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databáze SpringerLink SUWECO CZ, spol. s r. o.
Kostelec u Křížkú 156, 251 68 Štiřín, Česká republika
25094769
410 400,- EUR s DPH 1.10.2014 2.10.2014 31.12.2015
1108/NITTSK/2014 Čiastková zmluva č.2014/10-2-1 k rámcovej zmluve č. 0729/2013 DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/a, 821 04 Bratislava
35810734
1 944,- EUR s DPH 25.9.2014 2.10.2014
1107/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri realizovaní exkurzií do podnikov uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
0397482
EUR s DPH 1.10.2014 2.10.2014 31.10.2015
1106/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 696/Motory/2014 Frekventant: Matej Kovalský
Tatranská 291/22, 061 01 Spišská Stará Ves
EUR s DPH 30.9.2014 2.10.2014 15.11.2014 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1105/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 713/Motory/2014 Frekventant: Michal Dedinský
Za mostom 533, 027 43 Nižná
EUR s DPH 30.9.2014 2.10.2014 15.11.2014 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1104/MOTORY/2014 718/Motory/2014 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 30.9.2014 2.10.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice, IČO: 36199222
1103/MOTORY/2014 uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Ľubomír Hajtún
Kostolné 298, 916 13 Kostolné
EUR s DPH 30.9.2014 2.10.2014 15.01.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1102/MOTORY/2014 uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Miroslav Bartoš
Slovenského Raja 5/178, 05311 Smižany
EUR s DPH 30.9.2014 2.10.2014 15.01.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1101/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín
31118259
EUR s DPH 30.9.2014 2.10.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: INA Skalica spol. s.r.o., Dr. G. Schaefflera 1, 909 01 Skalica, IČO: 30998140
1100/SSŠ/2014 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
42317673
* EUR s DPH 23.9.2014 2.10.2014 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) * prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
1099/SSŠ/2014 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Spojená škola internátna
Úzka 2, 971 01 Prievidza
31116183
* EUR s DPH 23.9.2014 2.10.2014 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) * prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
1098/SSŠ/2014 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Stredná odborná škola techniky a služieb
Laskomerského 3, 977 46 Brezno
42317657
* EUR s DPH 18.9.2014 2.10.2014 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) * prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
1094/MOTORY/2014 uzatvorená podľa ustanovení §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Dávid Šimovič
Vavrišovo 238, 032 42 Pribylina
EUR s DPH 29.9.2014 30.9.2014 15.12.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1093/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri realizovaní exkurzií do podnikov uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 k Dohode Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
EUR s DPH 29.9.2014 30.9.2014 31.10.2015
1092/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ľubica Chomová, PhDr.
Sputníková 27, 821 02 Bratislava
EUR s DPH 29.9.2014 30.9.2014 Doba neurčitá
1090/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 795/Motory/2014 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovenská republika
31118259
0 EUR s DPH 26.9.2014 27.9.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: BUKÓZA INVEST spol.s.r.o., skratka obchodného mena: B invest s.r.o., Hencovská 2073, Hencovce 093 02, IČO: 31 666 442
1089/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 651/Motory/2014 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
0 EUR s DPH 26.9.2014 27.9.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: KINEX BEARINGS,a.s., 1.mája 71/36, 014 83 Bytča, IČO: 35962623
1088/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 758/Motory/2014 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 26.9.2014 27.9.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Embraco Slovakia s.r.o., Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35734132
1087/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 827/Motory/2014 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
0 EUR s DPH 26.9.2014 27.9.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: CEIT Technical Innovation s.r.o., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, IČO: 35728256
1086/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 792/Motory/2014 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 26.9.2014 27.9.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Peter Bolek - EKORAY, Miestneho priemyslu 568, 02901 Nímestovo, IČO: 10846671
1084/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 658/Motory/2014 Frekventant: Ing. Anton Martikáň
Dolná Mariková 7, 018 02 Dolná Mariková
0 EUR s DPH 24.9.2014 25.9.2014 15.10.2014 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
1083/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 852/Motory/2014 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 24.9.2014 25.9.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: SPINEA Technologies, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov, IČO: 46931431
1082/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 836/Motory/2014 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 24.9.2014 25.9.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: TATRAVAGÓNKA, a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 31699847
1081/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 821/Motory/2014 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 24.9.2014 25.9.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35910712
1085/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Pavol Valko, doc., RNDr.,CSc.
Záhradnícka 69, 821 08 Bratislava
EUR s DPH 26.9.2014 27.9.2014 neurčito
980/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 757/Motory/2014 uzatvorenej 9.5.2014 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 19.9.2014 20.9.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Thorma Výroba, k.s., Šávoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo, IČO: 36030538
981/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 848/Motory/2014 uzatvorenej 10.7.2014 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 19.9.2014 20.9.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35910712
979/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 687/Motory/2014 uzatvorenej 7.4.2014 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 19.9.2014 20.9.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Progres CAD Engineering, s.r.o., Masaryková 16,080 01 Prešov, IČO: 31672655
978/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Bc. Norbert Bosák
Zvolenská 283/10, 962 62 Sása
EUR s DPH 19.9.2014 20.9.2014 15.3.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
977/SSŠ/2014 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Spojená škola internátna
F. Rákocziho 1 Šahy
31874312
* EUR s DPH 2.9.2014 20.9.2014 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) *prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
976/SSŠ/2014 Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl Spojená škola
Nám. sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové
42399653
* EUR s DPH 2.9.2014 20.9.2014 neurčito (kým nedôjde k zmene legislatívy pre stredoškolské štipendiá) *prostriedky na štipendiá môžu byť aj pre jednu školu každý mesiac rôzne
975/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Matej Tešinský
Hlinkova 23, 040 01 Košice
0 EUR s DPH 17.9.2014 18.9.2014 15.12.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
972/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Lenka Muchaničová
Jána Hollého 68, 07101 Michalovce
EUR s DPH 12.09.2014 13.09.2014 15.1.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
971/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Štefan Tresa
Komenského 23,04001 Košice
EUR s DPH 12.09.2014 13.09.2014 15.1.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
974/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Monika Schmidtová
Bardejovská 4, 060 01 Kežmarok
EUR s DPH 12.09.2014 13.09.2014 15.1. 2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
973/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Štefan Palfi
Študentská 10, 040 01 Košice
EUR s DPH 12.09.2014 13.09.2014 15.1. 2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
970/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ondrej Juruš
Kalinčiakova 4, 040 01, Košice
EUR s DPH 12.09.2014 13.09.2014 15.1.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach - Fak. výrobných technológiíf
968/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri realizovaní exkurzií do podnikov Technická univerzita vo Zvolene
T.G. Masaryka 24, Zvolen 960 53
00397440
EUR s DPH 12.09.2014 13.09.2014 31.10.2015
969/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 12.09.2014 13.09.2014 31.10.2015 2. Dodávateľ: BUKÓZA HOLDING, a.s. Hencovská 2073, Hencovce 093 02 IČO: 36 450 847
967/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 12.09.2014 13.09.2014 31.10.2015 2. Dodávateľ: ZTS VVÚ KOŠICE a.s. Južná trieda 95, 041 24 Košice IČO: 31 651 585
966/CVTISR/2014 Dohoda o predĺžení Nájomnej zmluvy č. 74/2009 uzatvorenej 17.12.2009 Obstarávateľ: Mega & Loman, s.r.o
Partizánska 5, 911 01 Trenčín
36302651
EUR s DPH 08.09.2014 11.09.2014 30.09.2014 dodávateľ je CVTI SR Predĺženie zmluvy
965/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 652/Motory2014 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 09.09.2014 10.09.2014 31.10.2015 2. Dodávateľ: INA Kysuce, spol. s.r.o. Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 36386553
964/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí Frekventant: Ing. Irenej Poláček
Titogradská 11, Košice
EUR s DPH 09.09.2014 10.09.2014 14.10.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
963/CVTISR/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov v Bruseli ČEZ, a.s.
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
45274649
4187,68 EUR bez DPH / štvrťročne 22.08.2014 09.09.2014 31.12.2014
962/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Lukáš Legerský
023 13 Čierne 607
0 EUR s DPH 4.9.2014 6.9.2014 31.10.2014 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
961/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí uzatvorená podľa ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. – Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Frekventant: Bc. Anton Beňuš
02 956 Zákamenné 609
0 EUR s DPH 4.9.2014 6.9.2014 31.10.2014 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
960/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 695/Motory/2014 Frekventant: Tomáš Gregor
Rosina 745, 013 22 Rosina
0 EUR s DPH 4.9.2014 6.9.2014 15.11.2014 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
959/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č. 714/Motory/2014 Frekventant: Juraj Kajan
Husitská 1325/27, 957 04 Bánovce nad Bebravou
0 EUR s DPH 4.9.2014 6.9.2014 15.11.2014 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
958/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 700/Motory2014 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
0 EUR s DPH 4.9.2014 6.9.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, IČO: 44964676
957/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Matej Bošanský
Bavlnárska 12, 911 05 Trenčín 5
EUR s DPH 4.9.2014 6.9.2014 15.03.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
956/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou... STU v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 4.9.2014 6.9.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: MATADOR Industries,a.s., Továrenská 1, 018 41 Dubnica Nad Váhom, IČO: 31632301
955/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Peter Celec, doc .MUDr. Ing. RNDr., PhD, MPH
Galbavého 3, 841 01 Bratislava
0 EUR s DPH 5.9.2014 6.9.2014 Doba neurčitá
954/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Lukáš Procházka
Adyho 22, 929 01 Dunajská Streda
0 EUR s DPH 5.9.2014 6.9.2014 Doba neurčitá
953/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času FUN MEDIA GROUP a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
11 599,20 EUR s DPH 4.9.2014 6.9.2014 18.9.2014
952/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času FUN MEDIA GROUP a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
5 392,80 EUR s DPH 4.9.2014 6.9.2014 18.9.2014
951/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
35967871
3 240,- EUR s DPH 4.9.2014 6.9.2014 18.9.2014
950/CVTISR/2014 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci Obstarávateľ: UK Bratislava
Šafárikovo námestie 6, 81606 Brtaislava
00397865
EUR s DPH 19.8.2014 3.9.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
949/CVTISR/2014 Dohoda o predlžení Nájomnej zmluvy č. 74/2009 uzatvorenej dňa 17.12.2009 Mega & Loman, s.r.o.
Partizánska 5, 911 01 Trenčín
36302651
0 EUR s DPH 25.8.2014 29.8.2014 30.10.2014 Prenájom nebytových priestorov
948/MOTORY/2014 DODATOK č. 2 k Nájomnej zmluve č. 69/190601/2013-NAJ uzatvorenej dňa 26.08.2013 ... Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 27.8.2014 28.8.2014 31.10.2015
947/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
5 000,- EUR s DPH 26.8.2014 28.8.2014
946/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
15 000,- EUR s DPH 26.8.2014 28.8.2014
945/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Marek Palenčár
Lomená 5, 044 13 Košice
0 EUR s DPH 27.8.2014 28.8.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
944/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Marek Džupin
Duklianska 650/22, Svidník 089 01
0 EUR s DPH 27.8.2014 28.8.2014 15.03.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
943/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe ... Frekventant: Bc. Jozef Zajac
Liptovská 357/1, 059 39 Šuňava
0 EUR s DPH 27.8.2014 28.8.2014 15.03.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
942/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe ... Frekventant: Roman Šmatlík
Potočná 401 , 935 22 Kozárovce
0 EUR s DPH 27.8.2014 28.8.2014 15.3.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
941/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou... Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Študentská 1639/2, 911 50 Trenčín
31118259
0 EUR s DPH 27.8.2014 28.8.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: BOST SK, a.s., Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 36318442
940/CVTISR/2014 Zmluva na vykonávanie upratovacích služieb MAPEKA s.r.o.
Pútnická 7583/82 , 841 06 Bratislava
36688843
41 300,- EUR s DPH 26.8.2014 28.8.2014 27.8.2016
939/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Andrej Floriš
Kvašov 218, 020 62 Horovce
0 EUR s DPH 22.8.2014 27.8.2014 15.02.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
938/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou... Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovenská republika
31118259
0 EUR s DPH 22.8.2014 27.8.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: MATADOR Industries,a.s., Továrenská 1, 018 41 Dubnica Nad Váhom, IČO: 31632301
937/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe ... Frekventant: Andrej Rogel
Na hlinách 36, Trnava
0 EUR s DPH 22.8.2014 27.8.2014 15.03.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
936/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Radovan Hankovský
Na hlinách 36, Trnava
0 EUR s DPH 22.8.2014 27.8.2014 15.03.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
935/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Natália Sládeková
Lošonec 214, 919 04 Smolenice
0 EUR s DPH 22.8.2014 27.8.2014 15.03.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
934/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Peter Pikna
Hviezdoslavova 45, Cífer 919 43
0 EUR s DPH 22.8.2014 27.8.2014 15.03.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
933/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Daniel Sedláčik
Hutnícka 2715/14, 052 01 Spišská Nová Ves
0 EUR s DPH 22.8.2014 27.8.2014 15.02.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
932/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou... Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 22.8.2014 27.8.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: BSH Drives and Pumps,s.r.o., Továrenska 2, 071 90 Michalovce, IČO: 36187828
931/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Bc. Jana Černická
Lomnická 26, 080 05 Prešov
0 EUR s DPH 22.8.2014 27.8.2014 15.11.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
930/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 22.8.2014 27.8.2014 31.10.2015
929/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou č. dohody: 759/Motory2014 STU v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
0 EUR s DPH 22.8.2014 27.8.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: ZF SACHS Slovakia,a.s., Strojárenská 2, 917 02 Trnava, IČO: 36234621
928/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
35843624
197 400,- EUR bez DPH 27.8.2014 28.8.2014 26.9.2014
927/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
35967871
42 644,- EUR bez DPH 27.8.2014 28.8.2014 26.9.2014
926/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času C.E.N. s.r.o.
Gagarinova 12, 821 05 Bratislava
35780886
10 115,- EUR bez DPH 27.8.2014 28.8.2014 26.9.2014
925/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Matej Opatík
Sedmerovec 137, 018 54 Slávnica
0 EUR s DPH 22.8.2014 26.8.2014 15.02.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
924/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Lukáš Jančár
Domaňovce 224
0 EUR s DPH 22.8.2014 26.8.2014 15.02.2015 Dodávateľ je CVTI SR, frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
923/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 1010 26 Žilina
00397563
0 EUR s DPH 22.8.2014 26.8.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: AVC Raková, a.s., Raková 50, 023 51 Raková, IČO: 43881548
922/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Vladimír Kobza, Mgr.
Javornícka 10, 974 11 Banská Bystrica
0 EUR s DPH 25.8.2014 26.8.2014 Doba neurčitá
921/MOTORY/2014 Zmluva o poskytovaní nepravidelnej autobusovej prepravy Marián Ľalík – Autobusová a nákladná doprava
29.augusta 29, 974 01 Banská Bystrica
40892565
EUR s DPH 21.08.2014 22.08.2014 30.10.2015
920/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr.A.Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
EUR s DPH 21.08.2014 22.08.2014 31.10.2015 2.Dodávateľ: CeMS,s.r.o Hurbanovo nám. 91/45, Bojnice 972 01 IČO: 35 891 823
917/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 1010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 21.08.2014 22.08.2014 31.10.2015 2. Dodávateľ: CeMS,s,r,o Hurbanovo nám. 91/45, Bojnice 972 01 IČO: 35 891 823
919/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Adrian Kubinec
Jégeho 5/11, 971 01 Prievidza
EUR s DPH 21.08.2014 22.08.2014 15.01.2015 dodávateľ je CVTI SR
918/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Denis Barborík
Dúbravská 931/7
EUR s DPH 21.08.2014 22.08.2014 15.01.2015 dodávateľ je CVTI SR
916/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Lukáš Jaklovský
17. novembra 76, 083 01 Sabinov
0 EUR s DPH 20.8.2014 21.8.2014 15.01.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
915/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ing. Martin Ľoch
Moravany 85, 072 03 Michalovce
0 EUR s DPH 20.8.2014 21.8.2014 15.01.2015 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy:Žilinská univerzita v Žiline
914/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou.. + príloha Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
0 EUR s DPH 20.8.2014 21.8.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: ZSSK CARGO, a.s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 2591421
913/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Erik Herceg
Dubovany 209, 922 08 Veselé pri Piešťanoch
0 EUR s DPH 20.8.2014 21.8.2014 15.02.2015 Dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
912/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
0 EUR s DPH 20.8.2014 21.8.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: PCA SLOVAKIA, s.r.o., Automobilová 1, 917 01 Trnava, IČO: 36256013
911/MOTORY/2014 Zmluva o poskytovaní nepravidelnej autobusovej prepravy... s prílohou č.1 Špecifikácia predmetu zmluvy eurobus, a.s.
Staničné námestie č. 9, 042 04 Košice
36211079
0 EUR s DPH 20.8.2014 21.8.2014 31.10.2015
909/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č.779/MOTORY/2014 uzatvorenej 19.05.2014 Frekventant: Martin Kulich
Sihotská 13, 920 01 Hlohovec
0 EUR s DPH 15.8.2014 16.8.2014 15.11.2014 Poskytovateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
908/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č.794/MOTORY/2014 uzatvorenej 27.05.2014 Frekventant: Mária Duľová
Rožkovany 109, 082 71 Rožkovany
0 EUR s DPH 15.8.2014 16.8.2014 15.09.2014 Poskytovateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
907/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe č.793/MOTORY/2014 uzatvorenej 27.05.2014 Frekventant: Marcel Drdák
Pavla Suržina 67/3, 0536 11 Smižany
0 EUR s DPH 15.8.2014 16.8.2014 15.09.2014 Poskytovateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach
906/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Patrícia Diabelková
Gerlachovská 5, 058 01 Poprad
EUR s DPH 15.8.2014 16.8.2014 15.10.2014 Poskytovateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach, 042 00 Košice
905/MOTORY/2014 Zmluva o poskytovaní nepravidelnej autobusovej prepravy uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka... SAD Prešov, a.s.
Košická 2, 080 69 Prešov
36477125
0 EUR s DPH 15.8.2014 16.8.2014 30.10.2015
910/CVTI SR/2014 Zmluva o účasti na projekte Metodicko-pedagogické centrum
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
164348
EUR s DPH 14.8.2014 15.8.2014 Doba neurčitá
904/CVTI SR/2014 Zmluva o refundácii Zväz múzeí Slovenska
Kapitulská 23, Banská Bystrica
42013143
165,- EUR s DPH 14.8.2014 15.8.2014 Doba neurčitá
900/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Martin Fenianc
Mierová 66, 821 05 Bratislava
EUR s DPH 11.8.2014 13.8.2014 doba neurčitá
899/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Peter Barna, Mgr.
A.Gwerkovej 19, 851 04 Bratislava
EUR s DPH 11.8.2014 13.8.2014 Doba neurčitá
903/MOTORY/2014 Zmluva o poskytovaní nepravidelnej autobusovej prepravy CHORVÁT spol,s.r.o.
9.mája 469, 913 21 Trenčianska Turná
36321371
0 EUR s DPH 11.8.2014 13.8.2014 31.10.2015
902/MOTORY/2014 Zmluva o poskytovaní nepravidelnej autobusovej prepravy AKARA,s.r.o.
Damborského 9, 949 01 Nitra
36540943
0 EUR s DPH 11.8.2014 13.8.2014 31.10.2015
901/MOTORY/2014 Zmluva o poskytovaní nepravidelnej autobusovej prepravy Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť
Košická 2, 010 65 Žilina
36407771
0 EUR s DPH 11.8.2014 13.8.2014 31.10.2015
896/CVTISR/2014 DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O SERVISNEJ ČINNOSTI Č. 65/98 uzatvorená... DELTECH, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
30225582
v zmysle zmluvy 5.8.2014 13.8.2014
898/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Marek Štibora
Ličartovce 43, 082 03 Ličartovce
EUR s DPH 11.08.2014 12.08.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
897/CVTISR/2014 Čiastková zmluva č. 2014/10-3-1 k Rámcovej dohode č. 0729/2013 (4 ks notebookov) Datalan, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734
3 400,- EUR bez DPH 5.8.2014 12.8.2014 do dodania
895/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Lucia Nocarová
Veternicová 17, 841 04 Bratislava
EUR s DPH 05.08.2014 06.08.2014 neurčito
894/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ivan Mrva, doc., PhDr., CSc.
Záveterná 4, 841 07 Bratislava
EUR s DPH 05.08.2014 06.08.2014 neurčito
893/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Katarína Géčová, Ing.
Tajovského 1, 962 12 Detva
EUR s DPH 05.08.2014 06.08.2014 neurčito
890/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc.Marek Mitz
Šrobárova 2611, 058 01 Poprad
EUR s DPH 01.08.2014 02.08.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
889/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Zemančíková Viktória, Mgr.
Laborecká 1, 052 01 Spišská Nová Ves
EUR s DPH 30.07.2014 31.07.2014 neurčito
888/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Zuzana Mosná, Bc.
Stropkovská 21, 821 03 Bratislava
EUR s DPH 28.07.2014 30.07.2014 neurčito
887/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Milan Perný, Ing., PhD.
Hurbanova 11, 941 06 Komjatice
EUR s DPH 28.07.2014 30.07.2014 neurčito
885/MOTORY/2014 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 40 a nasl. Autorského zákona (ďalej len „zmluva“), Príloha č. 1, Príloha č. 2 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava
35739347
2 948 484,- EUR s DPH 17.7.2014 25.7.2014 30.09.2015 2. dodávateľ: Centire, s.r.o., Zahradnícka 72, Bratislava 821 08, IČO: 36866857. Príloha č. 3 sa nezverejňuje z dôvodu ochrany osobných údajov
886/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Peter Volek, Ing.
Kostolná 18, 900 24 Veľký Biel
EUR s DPH 28.07.2014 30.07.2014 neurčito
884/PK/2014 Poistná zmluva Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť ASTRA S.A., pobočka poisťovne členského štátu
Plynárenska 1, 821 09 Bratislava
CITISKBA
15 900 EUR bez DPH 28.7.2014 29.07.2014 14.6.2015
892/CVTI SR/2014 Dohoda č. 51/LE/2014/§10 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Hraničná 667/13, 058 01 Poprad
37937758
EUR s DPH 29.07.2014 05.08.2014 31.12.2014
891/PK/2014 Dodatok č. 2 k zmluve o rozvoji funkcionalít informačného systému InterWay, spol. s r.o.
Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
35728531
59 960,40 EUR s DPH 04.08.2014 05.08.2014
883/CVTISR/2014 Architektonický návrh s úpravou interiéru priestorov CVTI SR Adif, spol. s r. o.
Klariská 12, 811 01 Bratislava
31392563
6 350,- EUR bez DPH 18.07.2014 22.07.2014 30.07.2014
882/NITT/2014 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
37910337
0 EUR s DPH 8.7.2014 17.7.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
860/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Lukáš Hyža
Unín 250, 908 46
15.07.2014 16.07.2014 15.1.2015 dodávateľ je CVTI SR Frekventant: Bc. Lukáš Hyža poslucháč vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
859/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave (MTF STU)
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
EUR s DPH 15.7.2014 16.7.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Protherm Production, s.r.o., Jurkovičova 45, Skalica, 90901, IČO: 34109340
858/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Vladimír Jakubech
Magurská 1, Prešov 08001
0 EUR s DPH 15.7.2014 16.7.2014 15.12.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach - Fak. výrobných technológií
857/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Lukáš Kožlej
Nemcovce 111, 082 12 Nemcovce, okr. Prešov
0 EUR s DPH 15.7.2014 16.7.2014 15.12.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach - Fak. výrobných technológií so sídlom v Prešove
856/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Bc. Dušan Béreš
Bernolákova 4, Prešov 080 01
0 EUR s DPH 15.7.2014 16.7.2014 15.12.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach - Fak. výrobných technológií so sídlom v Prešove
855/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Norbert Jerga
Veselá 7, 080 01 Prešov
0 EUR s DPH 15.7.2014 16.7.2014 15.12.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
854/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant: Lukáš Blaško
Laca Novomeského 14, 080 01 Prešov
0 EUR s DPH 15.7.2014 16.7.2014 15.12.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach - Fak. výrobných technológií
853/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Tomáš Vysocký
Royová 6, 080 05 Prešov
0 EUR s DPH 15.7.2014 16.7.2014 15.12.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach - Fak. výrobných technológií
852/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou uzavretá v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov + Príloha č. 1 Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 15.7.2014 16.7.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: SPINEA Technologies, s.r.o., Volgogradská 13, 080 01 Prešov, IČO: 46931431
851/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Martina Miterpáková, MVDr., PhD.
Sputniková 8, 040 20 Košice
EUR s DPH 14.7.2014 15.7.2014 doba neurčitá
850/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Matúš Lavčák
Hornádska 179/9, 059 19 Vikartovce
10.07.2014 11.07.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
849/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Lukáš Zelenaj
Ivanka pri Nitre, Bardyho 5, Nitra
10.07.2014 11.07.2014 15.01.2015 dodávateľ je CVTI SR
848/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
10.07.2014 11.07.2014 31.10.2015 2. Dodávateľ: eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava IČO: 35910712
847/NITTSK/2014 Zmluva o dielo ActiveNet, s.r.o.
Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
36773760
950,- EUR bez DPH 7.7.2014 11.7.2014 neurčito
846/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Matúš Morong, Ing.
Rovníková 12, 821 02 Bratislava
8.7.2014 9.7.2014 neurčito
845/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ľubomír Vidlička, RNDr., CSc.
Alstrova 141, 831 06 Bratislava
8.7.2014 9.7.2014 neurčito
844/PK/2014 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam EBSCO G.m.b.H
Ignaz-Kock-Strasse 9, A-1210 Viedeň, Rakúsko
14893203
612 823,20 EUR s DPH 07.07.2014 09.07.2014 31.12.2015
843/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Zoltán Janík, Ing.
Sv. Kelemena 839/32, 941 07 Veľký Kýr
EUR s DPH 04.07.2014 08.07.2014 doba neurčitá
842/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12,974 01 Banská Bystrica
30232295
03.07.2014 04.07.2014 31.10.2015 2. Dodávateľ Názov: ŽP Informatika s.r.o Kolkáreň 35, Podbrezová 976 81 IČO: 36741388
841/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Jakub Turský
Ul. Ladislava Majerského 580, 966 01 Hliník nad Hronom
03.07.2014 04.07.2014 15.08.2014 dodávateľ je CVTI SR
840/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Tomáš Tomko
Kazimír, Hlavná 71/50
03.07.2014 04.07.2014 15.01.2015 dodávateľ je CVTI SR
839/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Monika Zrneková
Bystrany 164, 053 62 Bystrany03.07.2014
03.07.2014 04.07.2014 15.01.2015 dodávateľ je CVTI SR
838/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc. Dušan Kudas
Rastislavová 3486/18, 058 01 Poprad
03.07.2014 04.07.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
837/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Tomáš Trojčák
Wuppertálsky 1, 040 23 Košice
03.07.2014 04.07.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
836/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,042 00 Košice
00397610
03.07.2014 04.07.2014 31.10.2015 2. Dodávateľ Názov: TATRAVAGÓNKA,a.s.., Štefánikova 887/53,058 01 Poprad, IČO: 31699847
830/Projekt Digi/2014 Čiastková zmluva č.2014/10-1-1 k Rámcovej dohode č. 0729/2013 Aliter Technologies, a.s.
Turčianska 16, 821 09 Bratislava, SR
36 831 221
27 156 EUR s DPH 27.6.2014 4.7.2014 Jednorazové plnenie
835/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Tomáš Čejka, Ing., PhD.
Marchegská 13, 900 31 Stupava
2.7.2014 3.7.2014 neurčito
831/CVTISR/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o podružnom odbere tepla, vody a teplej vody Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava
00397865
10.06.2014 26.06.2014
833/CVTISR/2014 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy Obstarávateľ: Mega & Loman, s.r.o.
Partizánska 5, 911 01 Trenain
36 3 026 51
27. 06. 2014 3.7.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
832/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete - SANET sekretariát Centrum výpočtovej techniky STU
Vazovova 5, 812 69 Bratislava
17055270
25. 06. 2014 3.7.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
829/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci pri používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava 16
00164721
23. 6. 2014 2.7.2014 2 roky od nadobudnutia účinnosti
834/NITT/2014 Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva Mgr. Ivan Petkov
Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
5000 EUR 26.6.2014 2.7.2014
828/CVTISR/2014 Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb TK Security s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava
36 860 972
5221,92 EUR/mesiac 30.6.2014 1.7.2014 31.10.2014
827/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
00397563
27.06.2014 01.07.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: CEIT Technical Innovation s.r.o., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, IČO: 35728256
813/2014 Zabezpečovanie terénneho zberu dát z celoslovenského reprezentatívneho výskumu ľudských práv Agentúra sociálnych analýz ASA s.r.o
Palisády 26, 811 06 Bratislava
35685930
9465 EUR 29.05.2014 30.06.2014 29.07.2014
815/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri realizovaní exkurzií do podnikov Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 01 Trnava
00397687
18.06.2014 19.06.2014 31.10.2015
816/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Mária Maľaková
Nálepkova 21/8, Smižany 053 11
19.06.2014 20.06.2014 15.01.2015 dodávateľ je CVTI SR
817/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Anna Kochmanová
Wuppertálska 55, 040 23 Košice
20.06.2014 21.06.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
818/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Barbara Šingliarová, RNDr., PhD.
Na Vladárke 65, 976 00 Poniky
20.6.2014 21.6.2014 neurčito
826/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Adam Majko
Mieru 992/20
25.06.2014 26.06.2014 15.01.2015 dodávateľ je CVTI SR
825/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Andrej Krajčovič
Poľná 100, Banská Bystrica
25.06.2014 26.06.2014 15.01.2015 dodávateľ je CVTI SR
824/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Štefan Soós
Prša 85, 985 41 Sávoľ
24.06.2014 26.06.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
823/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Bc.Lukáš Hamrák
Pod Tepličkou 6, 052 01 Spišská Nová Ves
24.06.2014 26.06.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
822/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Jozef Dzurik
Jamník 24, 053 22 Jamník
24.06.2014 26.06.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
820/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Jarmila Hojerová, Doc. Ing. PhD.
Bzovícka 22, 851 07 Bratislava
25.6.2014 26.6.2014 neurčito
821/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9,042 00 Košice
00397610
24.06.2014 26.06.2014 31.10.2015
819/CVTISR/2014 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B/, 010 47 Žilina
36403008
15.5.2014 25.6.2014 31.12.2016
811/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Erik Prada, Ing.
Tatranská 8, 040 01 Košice
16.6.2014 18.6.2014 neurčito
812/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Milan Nagy, prof., Ing., CSc.
Kozmonautická 3, 821 02 Bratislava
16.6.2014 18.6.2014 neurčito
810/CVTISR/2014 Dohoda o zabezpečení a úhrade nákladov na služby pri realizácii spoločenského podniku Stále zastúpenie SR pri Európskej Únii v Bruseli
Avenue de Cortenbergh 79, 1000 Brussels, Belgicko
13.6. 2014 18.6. 2014 Refundácia bude uskutočnená na základe reálnych nákladov vzniknutých pri danom podujatí. Hodnota predmetu zmluvy tak nie je dopredu známa.
809/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Juraj Pavlovič
Radošina, Nitrianska 295, 956 05 Radošina
16.06.2014 18.06.2014 15.07.2014
808/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
16.06.2014 17.06.2014 31.10.2015
807/CVTISR/2014 Dodatok č.4 ku zmluve o spolupráci Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava
00586919
14000 EUR s DPH 11.6.2014 12.6.2014
806/NITTSK/2014 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
42001315
2.6.2014 11.6.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
805/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Anton Smataník, Ing.
013 54 Kolárovice 141
5.6.2014 6.6.2014 neurčito
804/PK/2014 Zmluva o predĺžení konzorčnej licencie ACM (Association for Computing Machinery)
2 Penn Plaza, Suite 701, New York, NY 10121-0701, USA
131921358
144 536 EUR s DPH 04.06.2014 05.06.2014 28.02.2016
803/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Drahoslav Vyšný
KEMI 629/11, 031 04 Liptovský Mikuláš
04.06.2014 05.06.2014 15.11.2014 dodávateľ je CVTI SR
802/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Marianna Hajská, MUDr.
Mierová 10, 821 05 Bratislava
2.6.2014 4.6.2014 neurčito
801/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant - Lukáš Mačovský
Zbudza 94, 072 23 Staré
0 EUR s DPH 2.6.2014 3.6.2014 15.7.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
800/CVTISR/2014 Zmluva o dielo EMM, spol. s.r.o.
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
17316260
8 400,- EUR s DPH 28.5.2014 3.6.2014
799/CVTISR/2014 Dodatok k zmluve o spolupráci Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
6 000,- EUR s DPH 27.5.2014 28.5.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
798/CVTISR/2014 Dodatok k zmluvae o spolupráci Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
6 000,- EUR s DPH 27.5.2014 28.5.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
797/CVTISR/2014 Dodatok k zmluve o spolupraci Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
6 000,- EUR s DPH 27.5.2014 28.5.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
796/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Juraj Adamec
Ševčenkova 4495/1, 03601 Martin
29.05.2014 30.05.2014 15.12.2014 Frekventant: Juraj Adamec poslucháč vysokej školy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
795/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín
31118259
29.05.2014 30.05.2014 31.10.2015 Dodávateľ Názov: BUKÓZA INVEST spol. s.r.o., Dodávateľ sídlo: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce 31, Dodávateľ IČO: 666 442
794/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Mária Duľová
Rožkovany 109, 082 71 Rožkovany
0 EUR s DPH 27.5.2014 28.5.2014 15.9.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Fakulta verejnej správy
793/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe... Frekventant - Marcel Drdák
Pavla Suržina 67/3, 053 11 Smižany
0 EUR s DPH 27.5.2014 28.5.2014 15.9.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Fakulta verejnej správy
792/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 27.5.2014 28.5.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Peter Bolek - EKORAY, Miestneho priemyslu 568, 029 01 Námestovo, IČO: 10846671
790/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Adrian Darlea, Ing.
Belinského 7, 851 01 Bratislava
26.5.2014 27.5.2014 neurčito
789/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Roland Oravský
Kpt. Nálepku 13, 040 01 Košice
26.5.2014 27.5.2014 neurčito
788/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Vladimír Fecko, Ing.
Cyprichova 88, 831 53 Bratislava
26.5.2014 27.5.2014 neurčito
791/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ladislav Bittó
Jána Dalloša 1188, 925 21 Sládkovičovo
26.5.2014 27.5.2014 neurčito
787/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Jakub Pavlačka
Centrum I 34/78, 018 41 Dubnica nad Váhom
23.05.2014 24.05.2014 15.11.2014 poskytovateľ je CVTI SR
786/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Renáta Kmecziková
Trieda SNP 61, 040 11 Košice
22.05.2014 24.05.2014 15.06.2014 poskytovateľ je CVTI SR
785/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Erik Illéš
Gaštanová 21, 979 01 Rimavská Sobota
22.05.2014 24.05.2014 15.06.2014 poskytovateľ je CVTI SR
784/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ivana Škodová Mgr.
Jilemnického 13, 974 04 Banská Bystrica
21.5.2014 22.5.2014 neurčito
783/CVTISR/2014 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Poisťovna Kooperatíva
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
00585441
110,50 EUR\rok 2.5.2014 22.5.2014 1.5.2015
782/CVTISR/2014 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Poisťovna Kooperatíva
Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava
00585441
396,91 EUR\rok 2.5.2014 22.5.2014 1.5.2015
781/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Peter Madzík
Mlynica 4, 059 91 Mlynica
20.05.2014 21.05.2014 15.09.2014 dodávateľ je CVTI SR
780/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
20.05.2014 21.05.2014 31.10.2015 Dodávateľ Názov: Strojchem, a.s. Štúrova 101, 059 21 SvitDodávateľ IČO: 36459852
773/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Vladimír Kvassay, Ing.
Medveďovej 17, 851 04 Bratislava
19.3.2014 20.3.2014 neurčito
772/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Matúš Hyžný, Mgr., PhD.
Ul. Teodora Tekela 16, 917 01 Trnava
19.3.2014 20.3.2014 neurčito
779/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Martin Kulich
Sihotská 13, 920 01 Hlohovec
0 EUR s DPH 19.5.2014 20.5.2014 15.11.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
778/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Peter Berinšter
Smaragdová 21, 040 11 Košice
0 EUR s DPH 19.5.2014 20.5.2014 15.11.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
777/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Jozef Sroka
Pod Poľanou 22, 976 56 Pohronská Polhora
0 EUR s DPH 19.5.2014 20.5.2014 15.06.2014 frekventant - poslucháč vysokej školy: Technická univerzita v Košiciach
776/NITT/2014 Zmluva o spolupráci Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
00397687
4000 EUR s DPH 14.05.2014 17.05.2014 neurčito
775/NITT/2014 Zmluva o spolupráci Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
00397687
4000 EUR s DPH 14.05.2014 17.05.2014 neurčito
774/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
00397687
4000 EUR s DPH 14.5.2014 17.5.2014 neurčito
771/CVTISR/2014 DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O SERVISNEJ ČINNOSTI Č. 65/98 uzatvorená v zmysle ustanovenia § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov QUADRIQ, a.s.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
30225582
v zmysle zmluvy 15.5.2014 16.5.2014
770/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
09.05.2014 16.05.2014 31.10.2015
769/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
09.05.2014 16.05.2014 31.10.2015
768/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Dobišová Iveta
Hliníky 24, Hrnčiarovce nad Parnou
09.05.2014 16.05.2014 15.12.2014 poskytovateľ je CVTI SR
767/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Katarína Ivanová
Haburská 20, 821 01 Bratislava
15.5.2014 16.05.2014 neurčito
766/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri realizovaní exkurzií do podnikov Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
14.05.2014 16.05.2014 31.10.2015
765/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Tomáš Goč
Široké 62, 082 37 Široké
14.05.2014 16.05.2014 15.10.2014 poskytovateľ je CVTI SR
764/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Roland Mežibrický
Benadova 904/19, 04022 Košice
14.05.2014 16.05.2014 15.12.2014 poskytovateľ je CVTI SR
763/MOTORY/2014 Zmluva o nájme zariadenia + Príloha - Všeobecné podmienky nájomnej zmluvy COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
Drieňová 3, 821 01 Bratislava
45310106
3905,26 EUR s DPH 14.05.2014 16.05.2014 30.11.2015
750/PK/2014 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam SciFinder SUWECO CZ, spol. s r. o.
Kostelec u Křížkú 156, 251 68 Štiřín, Česká republika
25094769
661 657,20 EUR s DPH 09.05.2014 15.5.2014 31.12.2015
751/PK/2014 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam Wiley Online Library SUWECO CZ, spol. s r. o.
Kostelec u Křížkú 156, 251 68 Štiřín, Česká republika
25094769
553 581,60 EUR s DPH 09.05.2014 15.05.2014 31. 12. 2015
761/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri realizovaní exkurzií do podnikov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)
Šrobárova 2, 041 80 Košice
00397768
0 EUR s DPH 9.5.2014 10.5.2014 31.10.2015
760/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe frekventant: Ing. Jozef Ertel
Šoltésovej 447/56, 017 01 Považská Bystrica
0 EUR s DPH 9.5.2014 10.5.2014 15.11.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave (MTF STU)
759/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave (MTF STU)
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
0 EUR s DPH 9.5.2014 10.5.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: ZF SACHS Slovakia,a.s., Strojárenská 2, 917 02 Trnava, IČO: 36234621
758/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 9.5.2014 10.5.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Embraco Slovakia s.r.o., Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35734132
757/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 9.5.2014 10.5.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Thorma Výroba, k.s., Šavoľská cesta 1, 986 01 Fiľakovo, IČO: 36030538
755/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Marko Pedan
Fínska 3, 03608 Martin
0 EUR s DPH 9.5.2014 10.5.2014 15.7.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant: poslucháč vysokej školy Žilinská univerzita v Žiline
754/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)
Šrobárova 2, 041 80 Košice
00397768
0 EUR s DPH 9.5.2014 10.5.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: T-Systems Slovakia s.r.o., Žriedlová 13, 040 01 Košice, IČO: 35976721
753/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)
Šrobárova 2, 041 80 Košice
00397768
0 EUR s DPH 9.5.2014 10.5.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Holcim Business Services, s.r.o., Dvorníky Včeláre, 044 02 Dvorníky Včeláre, IČO: 47448024
752/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 9.5.2014 10.5.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, IČO: 35757442
756/NCP/2014 Darovacia zmluva Novartis Slovakia s.r.o.

EUR s DPH 28.04.2014 10.05.2014 31.12.2014
727/Motory/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave (MTF STU)
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
0 EUR s DPH 5.5.2014 8.5.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Miba Steeltec s.r.o., Hlavná 48, 952 01 Vráble, IČO: 36565911
749/Motory/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Matúš Březovský
Nová 597/3, Kanianka, 972 17
0 EUR s DPH 5.5.2014 8.5.2014 15.11.2014 dodávateľ je CVTI SR; frekventant - poslucháč vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
747/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Peter Biely, RNDr., DrSc.
Hrdličkova 4, 83101 Bratislava
5.5.2014 7.5.2014 neurčito
746/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Katarína Škovierová, RNDr.
Pečnianska 3, 851 01 Bratislava
5.5.2014 7.5.2014 neurčito
745/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Matúš Veselý
Mlynská 9, 091 01 Stropkov
5.5.2014 7.5.2014 neurčito
748/CVTISR/2014 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
681385
22.4.2014 7.5.2014 24.4.2014
744/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
35967871
39 420,- EUR bez DPH 30.4.2014 3.5.2014 22.8.2014
743/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času C.E.N. s.r.o.
Gagarinova 12, 821 05 Bratislava
35780886
20 570,- EUR bez DPH 30.4.2014 3.5.2014 21.6.2014
742/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času FUN MEDIA GROUP a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
41 308,- EUR s DPH 30.4.2014 1.5.2014 22.8.2014
741/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času FUN MEDIA GROUP a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
4 972,- EUR s DPH 30.4.2014 1.5.2014 16.5.2014
740/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času FUN MEDIA GROUP a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
84 456,- EUR s DPH 30.4.20104 1.5.2014 22.8.2014
739/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času FUN MEDIA GROUP a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
10 548,- EUR s DPH 30.4.2014 1.5.2014 16.5.2014
738/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1, 831 01 Bratislava
35843624
406 617,- EUR bez DPH 30.4.2014 1.5.2014 24.8.2014
737/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/A, 843 56
31 444 873
203 385,- EUR bez DPH 30.4.2014 1.5.2014 31.8.2014
736/PopVaT/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času
priloha
Media RTVS, s.r.o.
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
35967871
71220,- EUR bez DPH 30.4.2014 1.5.2014 24.8.2014
733/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Mária Vojtovičová
Jakubany 30, 065 12 Jakubany
23.4.2014 1.5.2014 15.11.2014 dodávateľ je CVTI SR
732/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Viktória Rajťúková
Pinciná 122, 984 01 Lučenec
23.4.2014 1.5.2014 15.8.2014 dodávateľ je CVTI SR
731/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Matej Svitek
Vychylovka 273, 02305 Nová Bystrica
23.4.2014 1.5.2014 15.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
730/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Irenej Poláček
Titogradská 11, 040 23 Košice
23.4.2014 1.5.2014 15.8.2014 dodávateľ je CVTI SR
729/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Martin Miškuf
Rožňavská 319/18, Košice – Západ, 040 11
23.04.2014 01.05.2014 15.06.2014 dodávateľ je CVTI SR
728/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Lucia Fedorová
Stará Košická 10, 044 12 Nižný Klátov
23.04.2014 01.05.2014 15.08.2014 dodávateľ je CVTI SR
726/Motory/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Opera Jet, a.s.
Ivánska cesta 30/B, AIRCRAFT Building, 821 04
36616834
23.4.2014 1.5.2014 31.10.2015
725/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ivana KRZÁNOVÁ
Húskova 15, 040 23 Košice
28.4.2014 30.04.2014 15.6.2014 dodávateľ je CVTI SR
724/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ľubica Jurková
Bystré 42, 094 34 Bystré
28.04.2014 30.04.2014 15.6.2014 dodávateľ je CVTI SR
723/Motory/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou CEIT Biomedical Engineering, s.r.o
Tolstého 3/6, 040 01 Košice - sever
45329818
23.4.2014 30.04.2014 31.10.2015
720/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ján Kautman, Mgr.
Fándlyho 10, 811 03 Bratislava
28.4.2014 29.4.2014 neurčito
722/NITT/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
00157805
0 EUR s DPH 9.4.2014 29.4.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
721/NITT/2014 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
42337402
0 EUR s DPH 10.4.2014 17.4.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
719/NITT/2014 Zmluva o dielo ActiveNet, s.r.o.
Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
36773760
4 125,- EUR s DPH 24.4.2014 29.4.2014
718/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 22.4.2014 25.4.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: U.S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice, IČO: 36199222
717/PK/2014 pokročilé spracovanie biologických údajov DWC Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
35918501
1 023 083,31 EUR bez DPH 23.4.2014 24.4.2014 30.9.2018
716/NCP/2014 Zmluva o výpožičke výstavy „Jozef Murgaš“ Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazová č. 9, 975 58 Banská Bystrica
35987006
0 EUR s DPH 23.4.2014 24.4.2014 31.5.2014
715/CVTISR/2014 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Objednávateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava
006813885
220,- EUR s DPH 22.4.2014 23.4.2014 25.4.2014 dodávateľ je CVTI SR
714/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Juraj Kajan
Husitská 1325/27, Bánovce nad Bebravou 95704
15.4.2014 18.04.2014 15.11.2014
713/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Michal Dedinský
Za mostom 533, Nižná 02743
15.04.2014 18.04.2014 15.11.2014
712/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Patrik Novák, Ing.
Ludrová 15, 034 71 Ludrová
15.3.2014 16.3.2014 neurčito
706/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
0 EUR s DPH 10.4.2014 15.4.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Kia Motors Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého, 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 35876832
709/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ľubica Hudecová
Podlužany č. 122, 956 52
11.04.2014 16.04.2014 15.07.2014 Frekventant: Ľubica Hudecová poslucháč vysokej školy: Žilinská univerzita v Žiline
710/Motory/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom nájme vozidla č. 66/Motory/2014 + príloha č.1 Cenová ponuka a špecifikácia predmetu zákazky United Lease Group,s.r.o
Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
35850515
14.04.2014 15.04.2014 31.10.2015
711/CVTISR/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti FF 104-13-009 CBC Slovakia s.r.o.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
44773293
Mesačný paušál 33,00 EUR 10.04.2014 15.04.2014 Na 34 mesiacov odo dňa účinnosti
708/PopVaT/2014 Zmluva o poskytovaní dozoru pri realizácii diela STARMEDIA, s.r.o.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
35729317
164970 EUR 11.04.2014 15.04.2014 31.10.2015
707/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Jakub Brisuda
Lermontova 4544/10, Martin
10.04.2014 12.04.2014 15.07.2014
705/CVTISR/2014 Zmluva o ubytovaní City Hotel Bratislava, s.r.o.
Seberíniho 1765/9, 821 03 Bratislava
45956316
10500 EUR 10.04.2014 12.04.2014 01.05.2014
704/PopVaT/2014 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Ultima Ratio, s.r.o.
Ulica 1. Mája 709, Liptovksý Mikuláš 031 01
46862439
23760 EUR 10.04.2014 12.04.2014 31.10.2015
703/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Igor Lacík , Ing. DrSc.
Bajzova 9, 900 31 Stupava
10.4.2014 12.4.2014 neurčito
702/NCP/2014 Zmluva o poskytovaní služieb Ashton and partners s.r.o.
Dankovského 14, 811 03 Bratislava
46039317
20 664,- EUR s DPH 2.4.2014 11.4.2014 30.12.2015
700/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
00397563
0 EUR s DPH 9.4.2014 11.4.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina, IČO: 44964676
699/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
0 EUR s DPH 9.4.2014 11.4.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Translata, spol. s r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35927836
698/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 9.4.2014 11.4.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: WBI, s.r.o., Žižkova 42, Bratislava 811 02, IČO: 35685018
697/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Martin Mikula
Dolný Moštenec 149, 017 01 Považská Bystrica
0 EUR s DPH 9.4.2014 11.4.2014 15.11.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy Žilinská univerzita v Žiline
696/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Matej Kovalský
Spišská Stará Ves, Tatranská 291/22
0 EUR s DPH 9.4.2014 11.4.2014 15.11.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy Žilinská univerzita v Žiline
695/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Tomáš Gregor
Rosina, 745
0 EUR s DPH 9.4.2014 11.4.2014 15.11.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy Žilinská univerzita v Žiline
694/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Anton Beňuš
Zákamenné 609
0 EUR s DPH 9.4.2014 11.4.2014 15.11.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta
693/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Stanislava Dengová
Východná 298/34, 971 01 Prievidza
0 EUR s DPH 9.4.2014 11.4.2014 15.6.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
692/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Mária Daňková
Rožkovany 113, 082 71
0 EUR s DPH 9.4.2014 11.4.2014 15.7.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy Technická univerzita v Košiciach
701/CVTISR/2014 Dodatok č. 1 ku Zmluve o spolupráci Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 854 41 Bratislava
00598429
4 500,- EUR s DPH 9.4.2014 11.4.2014
690/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Peter Líška
Dechtice 338
0 EUR s DPH 9.4.2014 10.4.2014 15.10.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy STU v Bratislave, MTF STU so sídlom v Trnave
689/CVTISR/2014 Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 411 008 390 Allianz – Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4, 811 04 Bratislava
00151700
1 862 456,50 EUR s DPH 3.4.2014 10.4.2014 neurčito
688/CVTISR/2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o prevádzke registračnej autority a o poskytovaní certifikačných služieb D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
35840005
0 EUR s DPH 7.4.2014 10.4.2014
691/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave (MTF STU)
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
9.04.2014 10.04.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava, IČO: 35757442
687/MOTORY/14 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 7.4.2014 8.4.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, IČO: 31672655
686/MOTORY/14 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave (MTF STU)
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
0 EUR s DPH 20.3.2014 8.4.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Martinrea Slovakia Fluid Systems s.r.o., Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur, IČO: 36859893
685/MOTORY/14 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
0 EUR s DPH 21.3.2014 8.4.2014 31.10.2015 2. dodávateľ: Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava III, IČO: 36065722
684/MOTORY/14 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Lukáš Ambruš
Záhradnícka 291, Šulekovo
0 EUR s DPH 13.3.2014 8.4.2014 15.6.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy STU v Bratislave, MTF STU so sídlom v Trnave
683/MOTORY/14 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Lucia Vyskočová
Strmá 18, 917 01 Trnava
0 EUR s DPH 17.3.2014 8.4.2014 15.6.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy STU v Bratislave, MTF STU so sídlom v Trnave
682/MOTORY/14 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Tatiana Okelová
Murgašova 910/38, 018 41 Dubnica nad Váhom
0 EUR s DPH 18.3.2014 8.4.2014 15.7.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy STU v Bratislave, MTF STU so sídlom v Trnave
681/MOTORY/14 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Petra Niklová
Filipovo 42, Beňuš
0 EUR s DPH 18.3.2014 8.4.2014 15.6.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy STU v Bratislave, MTF STU so sídlom v Trnave
680/MOTORY/14 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Máté Nagy
Vodná 7/14, Komárno 945 01
0 EUR s DPH 21.3.2014 8.4.2014 15.6.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy STU v Bratislave, MTF STU so sídlom v Trnave
679/MOTORY/14 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Erik Macek
Pelíškova 2003/18, 909 01 Skalica
0 EUR s DPH 18.3.2014 8.4.2014 15.6.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy STU v Bratislave, MTF STU so sídlom v Trnave
678/MOTORY/14 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Viera Blesáková
B. Smetanu 3, 917 01 Trnava
0 EUR s DPH 18.3.2014 8.4.2014 15.6.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy STU v Bratislave, MTF STU so sídlom v Trnave
677/MOTORY/14 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Tomáš Jaško
Študentská 33, 069 01 Snina
0 EUR s DPH 4.4.2014 8.4.2014 15.8.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy Fakulta BERG TUKE
676/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Tomáš Kupec
9.mája 11, Brezno 977 03
0 EUR s DPH 21.3.2014 8.4.2014 15.9.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy STU v Bratislave, MTF STU so sídlom v Trnave
674/CVTISR/2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 22060/26110130083 objednávateľ: Obec Kostoľany nad Hornádom
Košická 34, 04431 Kostoľany nad Hornádom
35550091
0 EUR s DPH 3.4.2014 9.4.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
675/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri realizovaní exkurzií do podnikov Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 4.4.2014 5.4.2014 31.10.2015
672/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Adam Saksun
Novoveská 888, 908 41 Šaštín-Stráže
0 EUR s DPH 28.03.2014 2.4.2014 15.7.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy STU v Bratislave, MTF STU so sídlom v Trnave
671/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Bc. Tímea Vasová
Malodunajská 4, 946 03 Kolárovo
0 EUR s DPH 28.03.2014 2.4.2014 15.7.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy STU v Bratislave, MTF STU so sídlom v Trnave
670/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Lukáš Zahnaš
Vrádište 224, 90849
EUR s DPH 28.03.2014 2.4.2014 15.7.2014 Frekventant: poslucháč vysokej školy STU v Bratislave, MTF STU so sídlom v Trnave
650/PK/2014 Zmluva o dodávke softvéru MATLAB – rozšírenie licencií Humusoft s.r.o.
Pobřežní 20, 186 00 Praha
40525872
45 944,- EUR bez DPH 31.3.2014 2.4.2014 2.4.2016
673/CVTISR/2014 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 411 008 390 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700
488 451,04 EUR s DPH 31.3.2014 4.4.2014 na dobu neurčitú
663/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
28.03.2014 01.04.2014 31.10.2015
662/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
28.03.2014 01.04.2014 31.10.2015
661/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Paulínska 16, 917 24 Trnava
00397687
28.03.2014 01.04.2014 31.10.2015
660/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ján Šteininger
Nová Bystrica 752, 023 05
28.03.2014 01.04.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
659/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Július Molko
Divina 471
28.03.2014 01.04.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
658/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Ing. Anton Martikáň
Dolná Mariková 7
28.03.2014 01.04.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
657/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Lukáš Legerský
Čierne 607
28.03.2014 01.04.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
656/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Eva Gajdošová
Hlinené 297, Turzovka 023 54
28.03.2014 01.04.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
655/MOTORY/2014 Zmluva o zabezpečení vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe Frekventant: Milan Klembara
Za kaštieľom 1327/5, 053 11 Smižany
28.03.2014 01.04.2014 15.10.2014 dodávateľ je CVTI SR
654/MOTORY/2014 Príloha č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
28.03.2014 28.03.2014 01.04.2014 31.10.2015
653/MOTORY/2014 Príloha č. 1 k Dohode o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
28.03.2014 01.04.2014 31.10.2015
652/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
28.03.2014 01.04.2014 31.10.2015
651/MOTORY/2014 Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
28.03.2014 01.04.2014 31.10.2015
649/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 854 41 Bratislava
00586927
1000 EUR s DPH 28.3.2014 1.4.2014 neurčito
647/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Michal Leško, Doc. PhDr. CSc.
Kupeckého 17, 821 08 Bratislava
EUR s DPH 28.3.2014 29.3.2014 neurčito
648/NITT/2014 Kúpna zmluva a Licenčná zmluva MONOGRAM Technologies, spol. s r.o.
Ilkovičova 6276, 84216 Bratislava
35952962
95 800,- EUR s DPH 27.3.2014 29.3.2014 neurčito
KZ/CVTISR/2014 Kolektívna zmluva na rok 2014
priloha
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
31768610
0 EUR s DPH 18.3.2014 29.3.2014 do podpísania novej KZ v prílohe sú dodatky č. 1 a 2
645/CVTISR/2014 Zmluva o službách ochrany pre požiarmi a BOZP A.F.S. System-IPM, s.r.o.
Dolná 4, 974 01 Banská Bystrica
36631370
21.3.2014 28.3.2014 neurčito
646 /PK/2014 Zmluva o dielo a licenčná zmluva – APV pre ukladanie, sprístupňovanie, archiváciu a vyhľadávanie dát Multidata Praha s.r.o.
Pod Vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8, Česká republika
25611747
416 580 EUR bez DPH 25.3.2014 28.3.2014 30.9.2019
644/NCP/2014 Zmluva o spolupráci Mladý vedci Slovenska, občianske združenie
Saratovská 26/A-218, 841 02 Bratislava
35560665
10000 EUR s DPH 27.1.2014 28.3.2014 30.09.2014
640/CVTISR/2014 Zmluva o dielo Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197
24.3.2014 27.3.2014 26.3. 2017
639/CVTISR/2014 Dodatok k zmluve o spolupráci Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
397865
24.3.2014 26.3.2014 neurčito
638/CVTISR/2014 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Slovenský historický ústav v Ríme
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
42359368
25.3.2014 26.3.2014 26.3.2017
641/CVTISR/2014 Zmluva o prevode práv Vema, s.r.o.
Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
31355374
24.3.2014 27.3.2014 neurčito
643/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ: UNIPO
Ul. 17. Novembra 15, 080 01 Prešov
17070775
3500 EUR 25.3.2014 26.3.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
642/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ: UNIPO
Ul. 17. Novembra 15, 080 01 Prešov
17070775
3500 EUR 25.3.2014 26.3.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
636/CVTISR/2014 URBAN BP servis, s.r.o. URBAN BP servis, s.r.o.
Slnečná 314, 922 10 Trebatice
43913148
10.3.2014 25.3.2014 neurčito
635/CVTISR/2014 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256
21.3.2014 25.3.2014 neurčito
634/CVTISR/2014 Zmluva o dodávke vody Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484
24.3.2014 25.3.2014 neurčito
633/CVTISR/2014 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
36252484
24.3.2014 25.3.2014 neurčito
632/CVTISR/2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 3BABY s.r.o.
Hlavná 563/15, 922 41 Drahovce
44886934
21.3.2014 25.3.2014 neurčito
87/NITT/2014 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
00397482
0 EUR s DPH 17.3.2014 25.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
619/NITT/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Technická univerzita vo Zvolene
ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
00397440
0 EUR s DPH 17.3.2014 25.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
637/CVTISR/2014 Zmluva o prenájme nebytového priestoru Služby mesta Michalovce, s.r.o.
Ul. Partizánska č. 23, 071 01 Michalovce
44389442
5.3.2014 25.3.2014 1.11. 2024
631/NITT/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
00397687
0 EUR s DPH 12.3.2014 22.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
630/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Michaela Musilová, MSci
Hroboňova 7, 81104 Bratislava
21.3.2014 21.3.2014 neurčito
629/CVTISR/2014 Dodatok č.2 Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava 16
00397856
4500 EUR s DPH 17.3.2014 19.3.2014
628/NITT/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
0 EUR s DPH 13.3.2014 18.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
623/CVTISR/2014 informačný systém „Centrálny register evidencie publikačnej a umeleckej činnosti“ SVOP, s.r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
24000 EUR bez DPH 17.3.2014 18.3.2014 18.3.2016
624/CVTISR/2014 informačný systém „Antiplagiátorský systém“ SVOP, s.r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
32000 EUR bez DPH 17.3.2014 18.3.2014 18.3.2016
622/CVTISR/2014 informačný systém „Centrálny register záverečných prác“ SVOP, s.r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
16000 EUR bez DPH 17.3.2014 18.3.2014 18.3.2016
627/NITT/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
0 EUR s DPH 10.3.2014 15.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
626/NITT/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. Novembra 15, 080 01 Prešov
17070775
0 EUR s DPH 12.3.2014 15.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
625/CVTISR/2014 Zamestnávateľská zmluva Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
36291111
EUR s DPH 13.3.2014 19.3.2014 neuvedený
620/CVTISR/2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 49/2013 YIT Reding a.s.
Račianska 153/A, 831 54 Bratislava
35718625
334 686,61 EUR s DPH 7.1.2017 15.3.2014 12.12.2015
621/CVTISR/2014 č.1 k Mandátnej zmluve AVC Slovakia s.r.o.
Ul. Svornosti 50, 821 06 Bratislava
44766017
22 560 € ročne vrátane DPH (celkovo 90 240 €) 11.03.2014 13.03.2014 29.04.2015
615/CVTISR/2014 Dohoda o zmene obsahu Mandátnej zmluvy č. 1 GAJOS, s.r.o.
M.Pišúta 4022, 03101 Liptovský Mikuláš
36376981
119,50 EUR/štvrťrok 31.12.2007 12.3.2014 č.615
617/CVTISR/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 26/2012 Obstarávateľ: TOPAS D.A. s.r.o.
J. Janečka 2040, 034 01 Ružomberok
36005169
396,- EUR/rok 05.01.2012 12.03.2014 12.04.2017 dodávateľ je CVTI SR
616/CVTISR/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 271 o zabezpečení ochrany majetku pomocou monitorovacieho systému JÁGER – ochrana osôb a majetku s.r.o.
Ul. Podtatranského 10, 031 01 Liptvský Mikuláš
31622933
34,42 EUR/mesiac 31.12.2007 12.3.2014
618/2CVTISR/2014 Kúpna zmluva TOPCAR-Machánek, s.r.o.
Hodonínska 11, 841 03 Bratislava
31327931
18 767,00 € bez DPH 6.3.2014 12.3.2014
614/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Danica Božová, RNDr.
Kpt. Nálepku 669/105, 059 21 Svit
10.3.2014 12.3.2014 neurčito
613/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
500 28.2.2014 10.3.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
612/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ: NPPC
Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
42337402
500 27.2.2014 10.3.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
610/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ján Súkup, PhDr.
Vištuk 184, 900 85
6.3.2014 8.3.2014 neurčito
609/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Peter Vršanský, Mgr. Phd.
Gallayova 35, 841 02 Bratislava
6.3.2014 8.3.2014 neurčito
611/CVTISR/2014 Dodatok k zmluve o prenájme nebytového priestoru Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálova 16, 851 01 Bratislava
17327661
20.2.2014 8.3.2014 neurčito
608/NITT/2014 Dohoda o poskytovaní dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu CVTI SR Obstarávateľ: Technická univerzita vo Zvolene
Ul. T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
397440
26.2.2014 7.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
98/CVTISR/2014 Dodatok k zmluve Mesto Michalovce
Nám. Osloboditeľov 30, 07101 Michalovce
00325490
5.3.2014 6.3.2014 neurčito
97/CVTISR/2014 Dodatok k nájomnej zmluve Mesto Michalovce
Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
325490
5.3.2014 6.3.2014 neurčito
96/CVTISR/2014 ROVA – servis, s.r.o. ROVA – servis, s.r.o.
Plátenická č. 18, 821 09 Bratislava
35934247
5.3.2014 6.3.2014 neurčito
95/CVTISR/2014 Dodatok k zmluve o zabezpečení činnosti protipožiarnej ochrany Peter Vaľo
Štefánikova 70, 071 01 Michalovce
41847164
5.3.2014 6.3.2014 neurčito
94/CVTISR/2014 Dodatok k zmluve o prevádzke registračnej autority D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
35840005
5.3.2014 6.3.2014 neurčito
606/PK/2014 Dodatok č. 1 k zmluve o rozvoji funkcionalít informačného systému SK CRIS č. 184/NISPEZ/2013 InterWay, spol. s r. o.
Vajnorská 21, 831 04 Bratislava
35728531
5. 3. 2014 6. 3. 2014 Licencie platné bez časového obmedzenia
607/CVTISR/2014 Čiastkovej zmluve č. 2 (zmluva č. 1672/2013) uzavretej dňa 10.12.2013 Aliter Technologies, a.s.
Turčianska 16, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
36831221
4.3.2014 6.3.2014 Čiastková zmluva sa uzatvára na dobu 6 mesiacov odo dňa jej platnosti (10.12.2013) a účinnosti. Zmluva však zaniká najneskôr zánikom Rámcovej zmluvy.
93/CVTISR/2014 Dodatok k zamest. zmluve o dopl. dôch. sporení ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
Trnavská cesta č. 50/B, 821 02 Bratislava 2
35976853
26.2.2014 5.3.2014 neurčito
605/NITT/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
00598429
0 EUR s DPH 3.3.2014 5.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
604/NITT/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Ústav anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava
00586919
0 EUR s DPH 3.3.2014 5.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
603/NITT/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
00586927
0 EUR s DPH 3.3.2014 5.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
602/NITT/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
166537
0 EUR s DPH 3.3.2014 5.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
601/NITT/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava
166596
0 EUR s DPH 3.3.2014 5.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
100/NITT/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Dúbravská cesta 9, 811 04 Bratislava
00598453
0 EUR s DPH 3.3.2014 5.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
99/NITT/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
397865
0 EUR s DPH 3.3.2014 5.3.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
92/CVTISR/2014 Dodatok k zamestnávateľskej zmluve č. 100000157 AXA d.d.s., a.s.
Kolárska 6, 811 06 Bratislava
35977540
EUR s DPH 28.2.2014 1.3.2014 Doba neurčitá
91/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Štefan Kemenyík, Ing. Phd.
Vinica 4099, 984 01 Lučenec
- EUR s DPH 25.2.2014 1.3.2014 doba neurčitá
88/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Štefan Holakovský
Drobného 13, 841 01 Bratislava
25.2.2014 26.2.2014 neurčito
86/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ondrej Macko, Ing.
Jesenského 24, 934 01 Levice
25.2.2014 26.2.2014 neurčito
82/PK/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času podľa nasledovnej špecifikácie FUN MEDIA GROUP a.s.
Leškova 5, 811 04 Bratislava
44845995
33 347,60 EUR bez DPH 15.1.2014 22. 2. 2014 31.12.2014
85/CVTISR/2014 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci Obstarávateľ: UK Bratislava
Šafárikovo námestie 6, 81606 Brtaislava
00397865
4000 EUR 12.2.2014 21. 2. 2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
68/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Patrik Ontkovič
Záhradná 472/22, 067 83 Kamenica nad Cirochou
13.2.2014 21. 2. 2014 neurčito
67/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela František Uherek, prof.
Hany Meličkovej 10, 841 05 Bratislava
18.2.2014 21. 2. 2014 neurčito
84/CVTISR/2014 Dodatok č.1 ku Zmluve o spolupráci Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 854 41 Bratislava
00586927
5500 EUR s DPH 14.2.2014 21. 2. 2014
83/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 854 41 Bratislava
00586919
4000 EUR s DPH 14.2.2014 21. 2. 2014 neurčito
54/PK/2013 Zmluva o dodávke softvéru SAS Unicorn Systems SK
Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava
35771917
499 000 EUR bez DPH 14.2.2014 21.2.2014 21.2.2016
81/CVTISR/2014 Dodatok k zmluve o previdelnej revízii systému na sledovanie pohybu a konania osoby na chránenom mieste Akcent nova s.r.o.
Partizánska cesta 112, 974 01 Banská Bystrica
36046124
3.2.2014 21. 2. 2014 neurčito
80/CVTISR/2014 Dodatok č.1, k Zmluve o nájme nebytového priestoru Obstarávateľ: Obchodná akadémia
Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
00162027
13.1.2014 21. 2. 2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
75/CVTISR/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030
22.1.2014 21. 2. 2014 neurčito
79/CVTISR/2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny č: 9100157629 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008
14.1.2014 21. 2. 2014 neurčito
78/CVTISR/2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny č: 9100157633 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008
14.1.2014 20. 2. 2014 neurčito
77/CVTISR/2014 Stredoslovenská energetika, a.s. Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008
14.1.2014 20. 2. 2014 neurčito
76/CVTISR/2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny č: 9100157631 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008
14.1.2014 20. 2. 2014 neurčito
74/CVTISR/2014 Zmluva o nájme Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča
00329321
10.2.2014 20. 2. 2014 neurčito
73/CVTISR/2014 Zmluva o poskytovaní služieb technickej ochrany objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866
1.1.2014 20. 2. 2014 neurčito
60/CVTISR/2014 Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o.
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
36237922
23.1.2014 20. 2. 2014 neurčito
61/CVTISR/2014 Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o.
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
35697270
23.1.2014 20. 2. 2014 neurčito
48/CVTISR/2014 Servisná a aktualizačná zmluva č. 20131227_1 DWC Slovakia a.s.
Panenská 24, 811 03 Bratislava
35918501
3 240,- EUR s DPH 31.12.2013 8.2.2014 31.12.2014
62/CVTISR/2014 Zmluva o prevádzkovaní služby súkromnej bezpečnosti – technickej služby ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
36703176
23.1.2014 20. 2. 2014 neurčito
64/CVTISR/2014 Zmluva o poskytovaní služieb technickej ochrany objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866
29.1.2014 20. 2. 2014 neurčito
63/CVTISR/2014 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Liptovská Vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441
1.1.2014 20. 2. 2014 neurčito
22/CVTISR/2014 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Liptovská Vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441
1.1.2014 20. 2. 2014 neurčito
23/CVTISR/2014 Dodatok č.1/2014 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 1/2002 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany
Nám. SNP č 8, 921 69 Piešťany
00161454
22.1.2014 19. 2. 2014 neurčito
66/Motory/2014 Zmluva o dlhodobom nájme vozidla United Lease Group, s.r.o.
Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava
35850515
18.02.2014 19.02.2014 31.10.2015
72/CVTISR/2014 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode Clean tonery, s.r.o.
Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
35891866
1 6515,36 EUR s DPH 18.02.2014 19. 2. 2014 30.03.2014
71/SEEScience/2014 Zmluva o dielo Vedecká hračka, občianske združenie
Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica
31750532
18.2.2014 19. 2. 2014 neurčito
69/PK/2014 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam č. 20139086-104 Albertina icome Bratislava, s. r. o.
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
35681811
809 820,00 EUR s DPH 18. 2. 2014 19. 2. 2014 31. 12. 2015
70/PK/2014 Zmluva o zabezpečení prístupových práv k databázam č. 20139071-85 Albertina icome Bratislava, s. r. o.
Cukrová 14, 813 39 Bratislava
35681811
407 640,00 EUR s DPH 18. 2. 2014 19. 2. 2014 31. 12. 2015
52/MOTORY/2014 Zmluva o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 2
00166197
14.2.2014 18.2.2014 31.10.2015
65/NITT/2014 Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb Obstarávateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 05 Trenčín
31118259
0 EUR s DPH 31.1.2014 15.2.2014 31.12.2014 dodávateľ je CVTI SR
58/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
500 EUR 6.2.2014 7.2.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
57/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ: Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
500 EUR 6.2.2014 7.2.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
59/CVTISR/2014 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode REMPO, s.r.o.
Stará Vajnorská 19, 832 54 Bratislava
35819081
23298,078 EUR s DPH 12.02.2014 13.02.2014 30.03.2014
56/NITT/2014 Kúpna zmluva Malé Centrum Batislava, s.r.o.
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
35812575
14 000,07 EUR s DPH 12.2.2014 15.2.2014 doba neurčitá
55/CVTISR/2014 Zmluva o uverejnení inzercie – ZlatéStránky.sk MEDIATEL, spol. s r.o.
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
35859415
514 EUR bez DPH 07. 02. 2014 11.2.2014 11.04.2015
53/PK/2014 Modernizácia funkcionalít a rozšírenie licencií aplikačného programového vybavenia Systému SVOP s.r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
116500 EUR bez DPH 7.2.2014 11.2.2014 31.3.2014
47/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Doc.Ing. Karol Jesenák, CSc.
Bradáčova 1, 851 02 Bratislava
31.1.2014 11.2.2014 neurčito
51/MOTORY/2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 69/190601/2013-NAJ Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
00397610
EUR s DPH 5.12.2013 8.2.2014
50/MOTORY/2014 Dodatkok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 26.08.2013 Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
EUR s DPH 5.12.2013 8.2.2014
49/CVTISR/2014 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16
00397865
3000 EUR s DPH 6.2.2014 8.2.2014
46/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
20.1.2014 7.2.2014 neurčito
45/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
44/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
43/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
42/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
41/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
40/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
39/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
38/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
37/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
36/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
35/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
34/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
33/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
32/CVTISR-SG/2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
16.1.2014 7.2.2014 neurčito
31/CVTISR/2014 Zmluva o platbe členského príspevku Zväz múzei na Slovensku
Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica
42013143
31.1.2014 6.2.2014 neurčito
30/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Peter Chudý ing. arch..
Vážska 4814/47 92101 Piešťany
podľa rozssahu diela 31.1.2014 4.2.2014 doba neurčitá
29/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Mgr. Michal Skarba, PhD
Agátová 7, 90045 Malinovo
podľa rozsahu diela 27.1.2014 4.2.2014 doba neurčitá
28/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Marcela Pekarčíková, Dr. Ing.
Opoj 261 919 32
podľa rozsahu diela 27.1.2014 4.2.2014 doba neurčitá
27/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela RNDr. Pavol Priputen, PhD.
Koniarekova 30, 917 01 Trnava
podľa rozsahu diela 27.1.2014 4.2.2014 doba neurčitá
26/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Doc. Ing. Roman Čička, PhD.
J.G.Tajovského 5632/9 917 08 Trnava
podľa rozsahu diela 27.1.2014 4.2.2014 doba neurčitá
25/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ivona Černičková, Ing. PhD.
Gejza Dusíka 48, 917 08 Trnava
podľa rozsahu diela 27.1.2014 4.2.2014 doba neurčitá
24/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.
Hanojská 4, 040 13 Košice
podľa rozsahu diela 28.1.2014 4.2.2014 doba neurčitá
21/CVTISR/2014 Zmluva o prenájme rohože Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
1.1.2014 4.2.2014 neurčito
19/CVTISR/2014 Zmluva o prenájme rohože Lindström, s.r.o
Orešianska3, 917 01 Trnava
1.1.2014 4.2.2014 neurčito
20/CVTISR/2014 Zmluva o prenájme rohože Lindström, s.r.o
Orešianska3, 917 01 Trnava
1.1.2014 4.2.2014 neurčito
17/NITT/2014 Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva JUDr. Zuzana Adamová, PhD.
K. Adlera 1, 84102 Bratislava
4950 Eur 23.12.2013 28.1.2014 neurčito
16 /PK/2014 a Centrálneho registra umeleckej činnosti a požadované činnosti SVOP s.r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
191 666 EUR bez DPH 27.1.2014 28.1.2014 31.5.2014
18/PK/2014 Zmluva o dielo – upgrade databázy SciDAP SVOP, spol. s r. o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
16500 EUR bez DPH 27.01.2014 28.01.2014 31.5.2014
15/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Vladimír Černý, Mgr.
Karpatská 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
24.1.2014 25.1.2014 neurčito
14/CVTISR/2014 Kúpna zmluva Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 854 41 Bratislava
00586927
1000 EUR s DPH 23.1.2014 23.1.2014 neurčito
13/CVTISR/2014 Kúpna zmluva Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9, 854 41 Bratislava
00586927
1000 EUR s DPH 23.1.2014 24.1.2014 neurčito
11/CVTISR/2014 Rámcová dohoda DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
EUR s DPH 31.12.2014 22.1.2014 doba neurčitá
12/NCP/2014 Zmluva o prenájme informačných plôch č. 22/2014 Pre sent, s.r.o.
Súťažná 10, 821 08 Bratislava
35688513
1 800,- EUR s DPH 16.1.2014 22.1.2014 15.12.2014
10/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Michal Kaiser, Ing.
Justičná 5, 811 07 Bratislava
0 EUR s DPH 16.1.2014 18.1.2014
9/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ - UK Bratislava
Šafárikovo námestie 6, 81606 Brtaislava
397865
500,- EUR s DPH 8.1.2014 17.1.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
8/CVTISR/2014 Zmluva o spolupráci Obstarávateľ - UK Bratislava
Šafárikovo námestie 6, 81606 Bratislava
397865
500,- EUR s DPH 8.1.2014 17.1.2014 neurčito dodávateľ je CVTI SR
7/CVTISR/2014 Zmluva o distribúcii tlače Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s.
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
EUR s DPH 21.11.2013 18.1.2014 31.12.2014
6/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Pavel Ballo Ing.
Borbisova 1958/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
EUR s DPH 15.1.2014 17.1.2014 Doba neurčitá
5/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Marika Papinčáková
Suché 5, 071 01 Michalovce
EUR s DPH 15.1.2014 17.1.2014 Doba neurčitá
4/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ivana Budinská
Mečíková 50, 845 07 Bratislava
EUR s DPH 15.1.2014 17.1.2014 Doba neurčitá
3/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Ing. Ján Šoltýs, PhD.
Domovina 14, 90081 Šenkvice
EUR s DPH 15.1.2014 17.1.2014
2/CVTISR/2014 Zmluva o vytvorení diela Prof. RNDr. Dušan Hovorka, Dr.Sc.
Zálužická 7, 821 01 Bratislava
EUR s DPH 15.1.2014 17.1.2014 Doba neurčitá
1/NISPEZ/2014 Zmluva na nákup vysielacieho času TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
Dr.Vladimira Clementisa 10, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
36413976
31 000,- EUR s DPH 20.12.2013 15.1.2014 16.4.2014