Štatistika občianskych združení

Za účelom získavania informácií o činnosti občianskych združení detí a mládeže prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie. Zber údajov za rok 2018 je v rámci racionalizácie štatistických zberov realizovaný prostredníctvom webového rozhrania. Zber sa realizuje začiatkom roka 2019.

WEBOVÁ APLIKÁCIA pre vypĺňanie výkazu je dostupná na adrese http://web.uips.sk/oz
 

 

Posledný update stránky: 2019-01-09 10:26