85vyrocie.cvtisr.sk

Štatistika občianskych združení

Za účelom získavania informácií o činnosti občianskych združení detí a mládeže prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie.

Zber údajov za rok 2022 je v rámci racionalizácie štatistických zberov realizovaný prostredníctvom webového rozhrania, ktoré je dostupné na adrese https://sport.cvtisr.sk/oz. Zber sa realizuje začiatkom roka 2023.

Posledný update stránky: 2023-10-25 11:12
×