Štatistika občianskych združení

Za účelom získavania informácií o činnosti občianskych združení detí a mládeže prebieha s ročnou periodicitou štatistické zisťovanie.

Zber údajov za rok 2019 je ukončený.

Posledný update stránky: 2020-08-10 13:59