Medzinárodný projekt EUROSTUDENT

Projekt sa zameriava na komparáciu údajov o sociálnych a ekonomických podmienkach života študentov vysokých škôl v krajinách Európy. Slovenská republika participovala celkovo na štyroch cykloch projektu  (III. až VI.), ktoré prebiehali v rokoch 2005 až 2018.

 

Riešiteľský tím šiesteho cyklu:

Mgr. Roman Kollár, PhD.

Mgr. František Blanár

Mgr. Martin Vančo (do februára 2017)

RNDr. Margita Kováčová (do júna 2016)

 

Záverečné správy jednotlivých cyklov projektu, na ktorých participovala Slovenská republika (v angličtine):

EUROSTUDENT III

EUROSTUDENT IV

EUROSTUDENT V

EUROSTUDENT VI

Všetky obsahové výtupy, ako aj bližšie informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke www.eurostudent.eu.

 

Výstupy v slovenčine:

Sociálno-ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl na Slovensku (Trendová analýza)

Sociálno-ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl v Európe so zreteľom na výsledky za Slovensko (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI., Komparatívna analýza)

Komparácia sociálno-ekonomických podmienok života denných a externých študentov vysokých škôl na Slovensku (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI)

Sociálno-ekonomické podmienky života externých študentov vysokých škôl na Slovensku (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI.)

Sociálno-ekonomické podmienky života denných študentov vysokých škôl na Slovensku (Záverečná správa z výskumu EUROSTUDENT VI.)

Vybrané predbežné zistenia z medzinárodného projektu EUROSTUDENT (Priebežná správa o realizácii projektu EUROSTUDENT VI 2016-2018)

Sociálne a ekonomické podmky života študentov VŠ v Európe s dôrazom na výsledky za SR (EUROSTUDENT V 2012-2015)

Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl v Európe  (EUROSTUDENT IV 2008 - 2011)

Sociálne a ekonomické podmienky života študentov denného štúdia verejných VŠ na Slovensku (súčasť medzinárodného projektu EUROSTUDENT IV)

Sociálne a ekonomické podmienky života študentov denného štúdia verejných VŠ na Slovensku – súhrn hlavných výsledkov. December 2010

Medzinárodná mobilita študentov verejných vysokých škôl v kontexte ich sociálno-ekonomickej situácie. Marec 2009

Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl. Slovenská republika - národná správa (širšia verzia). Júl 2007

Posledný update stránky: 2020-05-13 12:23