Ročenka o deťoch a mládeži

Ročenka o deťoch a mládeži prináša prehľad štatistických údajov vzťahujúcich sa na deti a mládež. Primárne pritom vychádza z údajov zbieraných Ústavom informácií a prognóz školstva (ukazovatele za občianske združenia detí a mládeže, informačné centrá mladých, centrá voľného času a školské strediská záujmovej činnosti), ktoré sú doplnené o prehľady za demografiu, nezamestnanosť a kriminalitu mladých ľudí.

Publikácia si kladie za cieľ na jednom mieste sústrediť štatistické údaje o deťoch a mládeži z rôznych rezortov a tak poskytnúť komplexný zdroj informácií každému, kto sa vo svojej práci zameriava na deti a mládež.

Deti a mládež v číslach za rok 2018   PDF (5,69 MB)

Deti a mládež v číslach za rok 2017   PDF (7,47 MB)

ročenka

Posledný update stránky: 2019-07-11 11:36