Športovo talentovaná mládež

Zber údajov o centrách talentovanej mládeže ( CTM ) za rok 2019 je v rámci racionalizácie štatistických zberov realizovaný prostredníctvom webového rozhrania. Zber sa realizuje začiatkom roka 2020.

WEBOVÁ APLIKÁCIA pre vypĺňanie výkazu je dostupná na adrese http://web.uips.sk/ctm

Posledný update stránky: 2020-02-04 15:09