Športovo talentovaná mládež

Zber údajov o centrách talentovanej mládeže ( CTM ) za rok 2019 je v rámci racionalizácie štatistických zberov realizovaný prostredníctvom webového rozhrania. Zber sa realizuje začiatkom roka 2020.

WEBOVÁ APLIKÁCIA pre vypĺňanie výkazu je dostupná na adrese https://sport.cvtisr.sk/ctm

Posledný update stránky: 2020-05-28 13:44