Finančná podpora informačno poradenskej činnosti

Informačno–poradenské služby pre deti a mládež podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom spolufinancovania projektov, ktoré do roku 2007 boli predkladaných na základe programu podpory informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež. V roku 2008 sa podpora ICM stala súčasťou programu finančnej podpory ADAM.

Program finančnej podpory aktivít detí a mládeže ADAM predstavuje dlhodobý program podpory, ktorého trvanie je vymedzené na roky 2008 až 2013. Podpora informačných centier mladých v rámci ADAM-a je primárne predmetom projektovej časti programu ADAM 2. Celý systém podpory sa člení na tri základné okruhy:

 

  • ADAM 1 je zameraný na podporu systematickej práce s deťmi a mládežou vykonávanej občianskymi združeniami detí a mládeže.
  • ADAM 2 predstavuje podporu projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou. Ročne sú vyhlasované štyri výzvy, kde v prípade prvej, tretej a štvrtej môžu projekty predkladať rôzne subjekty. Druhá výzva je zameraná na podporu projektov z oblasti informácií pre mládež a oprávnenými žiadateľmi sú tu informačné centrá mladých.
  • ADAM 3 je programom zameraným na podporu sieťovania subjektov zastupiteľských štruktúr na národnej a krajskej úrovni.

Informačné centrá mladých sa mohli v roku 2008 uchádzať o dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ktorej maximálna výška bola stanovená na 500000,- Sk (16596,96€), pričom dotácia nesmela presiahnuť 80% celkových nákladov na realizáciu projektu. Predkladané projekty mali byť v súlade aspoň s jedným z nasledujúcich cieľov projektových aktivít:

 

  • podpora prístupu mladých ľudí k informáciám prostredníctvom kvalitných informačných a poradenských služieb
  • podpora nových foriem poskytovania informačných a poradenských služieb 
  • vznik nových informačných centier mladých  
  • zapojenie mladých ľudí do tvorby informácií

 

Dotáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo v roku 2008 podporených spolu 20 informačných centier, ktoré na predložené projekty získali dotáciu v celkovej výške 6500000,- Sk (215760,47€).Stručný prehľad základných údajov je dostupný TU.

Posledný update stránky: 2014-12-10 01:18