ACADEMIA 4/2018

Celý časopis je dostupný vo formáte PDF [2,18 MB]

ŠTÚDIE

Eckerová Lucia, Gabriela Lubelcová, Mariana Szapuová: Zamestnanosť/zamestnateľnosť absolventiek a absolventov Filozofickej fakulty UK vo svetle pilotného výskumu. str. 3 - 29.

Roman Kollár: Vzťah denných študentov vysokých škôl k vzdelávaniu. str. 30 - 39.

František Blanár: Štruktúra absolventov slovenských vysokých škôl a jej paralely v stredoeurópskom priestore. str. 39 - 53.

Vladimír Strečko: 10 matematických velikánov (2.časť). str. 54 - 64.

INFORMÁCIE

Informácie národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Mária Izakovičová: Osemdesiatročná história CVTI SR. str. 65 - 73.

Zuzana Hajdu: Vedecké kaviarne a vedecké cukrárne Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR. str. 74 - 81.

Marta Bartošovičová: Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018. str. 81 - 89.

Zuzana Vetrecin Čeplíková: Cena za vedu a techniku 2018. str. 89 - 98.

Spoločné vyhlásenie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie k 100. výročiu založenia Československej republiky 

Noví profesori

Vyznamenanie

Posledný update stránky: 2019-10-25 11:03