Academia 4/2009

OBSAH

 

ŠTÚDIE

Ing. Štefan Markulik, PhD., prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., prof. Ing. Jozef Zajac, PhD.: Systém manažérstva kvality ako súčasť riadiacich činností v rámci verejnej vysokej školy

Ing. Daša Vališová, PhD.: Subjekty, mechanizmy a zdroje financovania vysokoškolského vzdelávania

Ing. Rastislav Strhan, PhD.: Možnosti a problémy rozvoja spolupráce medzi univerzitami a praxou v pedagogickej oblasti

Ing. Janette Brixová: LMS – Moodle ako prostriedok efektívnej výučby

 

DISKUSIA

Ing. Emil Burák, PhD.: Tri výzvy k prosperite – inovácie, osobnosti a kamene PM

prof. Bohumil Kováč: Inauguračné konanie, práva, povinnosti a (zlo)zvyky.

prof. RNDr. Dušan Hovorka DrSc.: Nepotrebujeme inštitút „vysokoškolských odborových inšpektorov/konzultantov“?

 

UDALOSTI, INFORMÁCIE, SPRÁVY

Ing. Pavol Kita, PhD.: Medzinárodná konferencie frankofónnej univerzitnej siete krajín Vyšehradskej skupiny o trvale udržateľnom rozvoji a zbližovanie systémov vzdelávania

RNDr. Michal Galamboš: Študentská vedecká konferencia na Prírodovedeckej fakulte UK

 

NOVÉ KNIHY DO VAŠEJ KNIŽNICE

 

Posledný update stránky: 2014-12-03 22:42