Academia 4/2007

OBSAH

prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc., prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc.: O potrebe pedagogického vzdelávania vysokoškolských učiteľov

prof. Ing. Anton Vrban, CSc.: Úvahy o význame a kvalite vzdelávania

Ing. Jozef Habánik, PhD.: Trendy vysokoškolskej vedy v európskom výskumnom priestore

prof. Ing. Jozef Jasenek, PhD., doc. Ing. Ján Vajda, PhD.: 19. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie

prof. Ing. Milan Žalman, PhD.: Prínosy a nedostatky ekonomického informačného systému SOFIA

prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.: Šesťdesiatpäťročná Slovenská akadémia vied nadväzuje na tradície, ale pracuje v modernom duchu

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.: Slovenská technická univerzita - sedemdesiatročná jubilantka

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.: Vysokoškolské štúdium lesníctva na Slovensku má dvesto rokov, Technická univerzita vo Zvolene päťdesiatpäť

Ing. Michal Majtán, PhD.: Porovnávajme financovanie nášho školstva kúpnou silou slovenskej koruny

Ing. Jana Vadovičová: Veda na vedľajšej koľaji?

Mgr. Martina Hudecová: Vedci z univerzity vo W

RNDr. Jozef Smida, CSc.: Key data on Higher Education in Europe - 2007 Edition

RNDr. Jozef Smida, CSc.: Listovali sme v štatistikách Eurydice a Eurostatu

Erasmus s novými výzvami

Ing. Danica Zendulková: Projekt Európsky knihovník

PaedDr. Matej Považan, CSc.:O názve euro a jeho používaní

Knihy, ktoré nás zaujali

Posledný update stránky: 2014-12-03 23:03