Academia 3/2008

OBSAH


ŠTÚDIE


Mgr. Júlia Hrušovská: Študujúci a absolventi na verejných vysokých školách v rokoch  2002 až 2007


 PhDr. Ľubomíra Srnánková, PhDr. Marta Zvalová, CSc.: Absolventi vysokých škôl na trhu práce


 Ing. Štefan Hronec, Phd., doc. Ing. Beáta Meričková, PhD.: Investičná výnosnosť vzdelávania v lekárskych študijných odboroch


 PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.: Informačný manažment akademického prostredia v procese prechodu na poznatkovú spoločnosť


RECENZIE


Keller, J., Tvrdý L.: Vzdělanostní společnost ? Chrám, výtah a pojišťovna;


Sociologické nakladatelství SLON, Praha 2008, ISBN 978-80-86429-78-6, 163 str. ( RNDr. Mária Šulanová)


Ficula, M. M.: Pedagogika viššoj školy. (Vysokoškolská pedagogika); Akademvidav, Kijev 2006, ISBN 966-8226-35-6, 351 str. (Dr. Naďa Lohynová, PhD.)


 SPRÁVY, INFORMÁCIE


Ing. Danica Zendulková: Medzinárodná konferencia CRIS 2008


 Ing. Katarína Serinová:  ERASMUS pobyt na Celal Bayar Univerzite v Turecku


 Noví profesori. Zoznam profesorov vymenovaných s účinnosťou od 12. 5. 2008


 Nové knihy do vašej knižnice

Posledný update stránky: 2014-12-03 23:01