Academia 3/2006

OBSAH

Predstavujeme prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc.

Z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky

doc. Ing. Štefan Lednár, PhD., doc. Ing. Jozef Buday, CSc.: Aktuálne požiadavky priemyselnej sféry na vzdelávanie pracovnej sily

prof. Ing. František Schlosser, CSc.: Možnosti spolupráce univerzít a priemyslu v doktorandskom štúdiu

PaedDr. Roman Baranovič: Rebríček pripravenosti štátov na informačnú spoločnosť

prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc., doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., Ing. Katarína Krelová, PhD.: O kvalite vzdelávania

Ing. Peter Černek: Pohľad doktorandov na doktorandské štúdium

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.: Uvažovanie o komplexných akreditáciách

Ing. Eva Tóblová: Poznámky ku kvalite elektronického vzdelávania

PhDr. Denisa Filkornová: Mobilita študentov v programe Socrates-Erazmus

Štátne vyznamenania aj na vysoké školy

Ocenenie vedec roka 2005

Ing. Ján Figeľ: Inauguračný prejav pri udeľovaní titulu doctor honoris causa

Národný tím bolonských promótorov

PaedDr. Matej Považaj, CSc.: O používaní spájacieho výrazu a/alebo

Knihy, ktoré nás zaujali

Posledný update stránky: 2014-12-03 23:10