Academia 2-3/2011

OBSAH
 
ŠTÚDIE
Projekty na podporu výučby problematiky elektronickej výmeny dokumentov a elektronického podnikania
Jozef Bucko
Vzdelávanie a proces formovania osobnosti zvukového režiséra
Pavol Brezina
Skúšky na vysokej škole z pohľadu študentov
Daša Belkovicsová
Hodnotenie osobnosti vysokoškolského učiteľa z pohľadu študentov
Denisa Repková
Implementácia princípov bolonského procesu v SR a ich vplyv na zmeny v terciárnom vzdelávaní
Simona Chuguryan, Renáta Polakovičová
 
DISKUSIA
Pán minister školstva, áno ... ale ...
Poznámka k navrhovanému zrušeniu štátnych záverečných skúšok
Dušan Hovorka
Premenovanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Štefan Švec
 
UDALOSTI, INFORMÁCIE, SPRÁVY
Rozlúčili sme sa so zakladateľom slovenského technického vysokého školstva, prof. Petrom Danišovičom
Valéria Kocianová
Namiesto redukcie vysokých škôl – apel na spoluprácu.
Diskusia o stave a reforme vysokého školstva na Slovensku
Peter Krištofič
Medzinárodná vedecká konferencia Inovačný proces v e-learningu
Ján Pittner
Letná univerzita vo francúzskom jazyku
Pavol Kita
Študenti Trnavskej univerzity sa učia, ako vysvetliť ďalším generáciám, čo je to železná opona, cenzúra či utópia
THC Leuna – Merseburg v premenách času.
Spomienka na moju alma mater
Eva Chmielewská
Katedra geodézie oslavuje šesťdesiatročné jubileum
Valéria Kocianová
 
Nové knihy do vašej knižnice

Posledný update stránky: 2014-12-03 22:30