Academia 2/2009

OBSAH

 

ŠTÚDIE

Vladimír Bačišin: Výskumné univerzity v inovačnej politike

Ing. Michal Grell, PhD.: Niektoré aspekty vzťahu pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti vysokoškolského učiteľa

Ing. Ľubica Vašková, CSc.: Kľúčové kompetencie študentov technických študijných odborov v národnom a európskom kontexte

PhDr. Silvia Kontírová, PhD.: Subjekty pedagogickej praxe študentov učiteľstva

 

ČO HOVORIA ŠTATISTIKY

Ing. Štefánia Antalíková: Niekoľko faktov v číslach z prijímacieho konania na slovenské vysoké školy

 

DISKUSIA

Ing. Peter Haľko, Mgr. Milena Rybarčáková: Tucet mýtov o evidencii publikačnej činnosti alebo Ako to vidia knihovníci

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.: A přece se točí! Ale naopak! aneb Ať žije prírodovědné vzdělání

 

UDALOSTI, INFORMÁCIE, SPRÁVY

Ing. Danica Zendulková: Medzinárodná konferencia o informačných systémoch o vede

Ing. Janette Brixová: Medzinárodná vedecká konferencia o inovačnom procese v e-learningu

Mgr. Katarína Potoková: Zrekonštruovaná Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre otvorená

Poďakovanie

 

NOVÉ KNIHY DO VAŠEJ KNIŽNICE

Posledný update stránky: 2014-12-03 22:50