Academia 2/2007

OBSAH

doc. MVDr. Štefan Šimko, CSc.: Publikuj alebo zahyň

PhDr. Ján Čipkár, PhD.: Je dnešná postmoderná doba bez etiky a morálky?

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.: Kríza didaktiky? Zvedečtenie pedagogiky? Uvažujme!

prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Kultúra a jazyk ako integrálne súčasti vedomostnej spoločnosti

Mgr. Beáta Bellérová: O monitorovaní vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom publikačnej činnosti a citácií

doc. Ing. Matilda Drozdová, PhD.: E-learning mení univerzitné vzdelávanie

Mgr. Ondřej Svatoň, Ing. Lenka Menclová, Mgr. Marek Melichar: Elektronický panel vysokoškolských studentů

Mgr. Daniela Kočanová: Ako hodnotia vo Francúzsku výsledky neformálneho a neinštitucionálneho vzdelávania sa

Ing. Danica Zendulková: Informačné systémy o vede a výskume v Európskej únii

Ing. Jana Vadovičová: Vedec roka 2006

RNDr. Jozef Smida, CSc.: Dozrievanie na Hamburskej univerzite

Nikola Zoláková: Aj tak sa dá ... spomienky na študijný pobyt v Rakúsku

PaedDr. Matej Považaj, CSc.: O skloňovaní slov typu server, tender a hardvér

Knihy, ktoré nás zaujali

Posledný update stránky: 2014-12-03 23:06