ACADEMIA 1/2018

Celý časopis je dostupný vo formáte PDF [1,16 MB]

ŠTÚDIE

Zuzana Chmelárová: Životné cesty slovenských a španielskych vysokoškolákov - porovnanie. str. 3 - 18.

Roman Kollár: Medzinárodná mobilita denných študentov. str. 18 - 27.

František Blanár: Vybrané štatistické ukazovatele za oblasť vysokého školstva na Slovensku v roku 2017. str. 27 - 42.

Mária Belešová, Katarína Kuchtová: Obsahová analýza výskumov o predprimárnom vzdelávaní na Slovensku. str. 42 - 62.

INFORMÁCIE

Informácie národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Zuzna Hajdu: Stretnutia s vedou. str. 63 - 67.

Marta Bartošovičová: Stretnutia vo vedeckej kaviarni Veda v Centre v roku 2017. str. 68 - 71.

Zuzana Vetrecin Čeplíková: Marec mesiac knihy a internetu: záujímavé publikácie o vede a technike. str. 71 - 74.

Posledný update stránky: 2019-10-25 11:04