Academia-1/2012

Obsah
 
ŠTÚDIE
Zabezpečovanie kvality v agende vysokoškolskej politiky krajín Bolonského procesu
Dagmar Lesáková
Produkčná analýza úrovne vedy a techniky na verejných vysokých školách
Samuel Koróny, Štefan Hronec
Sociálno-demografická charakteristika študentov vysokých škôl v Európe (EUROSTUDENT IV 2008-2011)
Mária Šulanová
Reflexie vzdelávacej dráhy vybraných skupín študentov Trnavskej univerzity
Stanislav Javorský, Zuzana Obertová, Veronika Mazalánová, Martin Tvrdý
 
DISKUSIA
Vysokoškolské prírodovedné vzdelanie bez absolvovania základov vied o Zemi je nekompletné
Dušan Hovorka
Jedinec a jednotlivec
Štefan Švec
 
RECENZIE
Eurostat – Eurydice: Key Data on Education in Europe 2012
Marta Ivanová
Hovorka, D. - Komárek, K. - Chrapan, J.: Ako písať a komunikovať. Vademecum začínajúcich vedeckých a pedagogických pracovníkov
Martin Chovan
 
Knihy do Vašej knižnice

 

Posledný update stránky: 2014-12-03 22:24