Academia 1/2011

OBSAH
 
ŠTÚDIE
Komparácia výsledkov aplikácie dvoch koncepcií edukácie na vysokej škole
Vladimír Strečko
Sociálne a ekonomické podmienky života študentov vysokých škôl v SR
Mária Šulanová
Analýza študentských úverov v SR
Ivana Kuzmišinová, Viera Pavličková
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského ako partner v medzinárodnom projekte o začínajúcich učiteľoch
Monika Szimethová
Virtuálna fakulta – elektronizácia vzdelávania
Ján Skalka, Martin Drlík, Martin Cápay, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová, Michal Munk, Peter Švec, Martin Vozár
Google Apps Education aneb i školy musí šetřit
Jiří Vohradský
 
RECENZIA
Devalvácia vedecko-pedagogických titulov na slovenských vysokých školách?
Dušan Hovorka
Hudobná a umelecká akadémia ...
Štefan Švec
 
UDALOSTI, INFORMÁCIE, SPRÁVY
Noví profesori: Zoznam vymenovaných profesorov s účinnosťou od 24. januára 2011
 
Nové knihy do vašej knižnice

Posledný update stránky: 2014-12-03 22:32