Academia 1/2007

OBSAH

Ing. Jana Vadovičová: Svet sa zmení. K lepšiemu?

Mgr. Martina Hudecová: Svet v roku 2050

Ing. Stanislav Hudcovič: Možné scenáre využitia výskumov umelej inteligencie

Mgr. Danka Rajniaková: Výzva aj slovenskej vede - 7. rámcový program európskeho spoločenstva

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.: Námety na rozvoj slovenského vysokého školstva

RNDr. Jozef Smida, CSc.: Pripravenosť absolventov stredných škôl na vysokoškolské štúdium

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.: Autorita pravidiel alebo pravidlá autority?

prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc., Ing. Peter Tóth, PhD., doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.: Publikovať v karentovaných vedeckých časopisoch je potrebné a možné

Mgr. Lenka Abelovská: Študentský pohľad

RNDr. Jozef Smida, CSc.: Zverejňovanie záverečných prác, námet na novelu vysokoškolského zákona

PaedDr. Matej Považaj, CSc.: O písaní značky slova percento, značky meracej jednotky stupeň Celzia a iných značiek

Študentské osobnosti Slovenska

Z prác Ústavu informácií a prognóz školstva

Knihy, ktoré nás zaujali

Posledný update stránky: 2014-12-03 23:07