Významné európske ocenenie pre generálneho riaditeľa CVTI SR

V štvrtom ročníku ceny European Projects Awards bol medzi dvanástimi laureátmi ocenenia aj prof. Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR.

Organizácia EPA (European Project Association), ktorá súťaž organizuje ocenila predovšetkým mimoriadny prínos pri realizácii europrojektov zameraných na podporu vedy a výskumu na Slovensku.

Slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo 8. októbra 2014 v Európskom parlamente v Bruseli.

FOTOGALÉRIA

tlačová správa MŠVVaŠ SR -  Prof. Ján  Turňa je laureátom ceny European Projects Awards

Prof. Ján Turňa je osobnosťou, ktorá prispela k rozvoju EÚ v programovacom období 2007 – 2013

ďalšie mediálne výstupy - ocenenie prof. J. Turňu, generálneho riaditeľa CVTI SR

Posledný update stránky: 2014-12-01 16:14