EODOPEN - PR výstupy


   Aktuality a tlačové správy:


Stretnutie partnerov medzinárodného projektu EODOPEN zamerané na diskusiu o otázkach autorských práv a zdieľanie osvedčených postupov v oblasti digitalizácie

Spoznajte „krásu múdrosti.“ Filozofia zahŕňa rôzne otázky 

 
 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR digitalizuje a sprístupňuje diela Slovenskej akadémie vied  pdf

O propagácii aj autorských právach. CVTI SR sa zúčastnilo druhého stretnutia partnerov medzinárodného projektu k digitalizácii kníh.

E-knihy ... skúsenosti, preferencie, prax. Zapojte sa do krátkeho dotazníka medzinárodného projektu, ktorý má zdigitalizovať 15 tisíc kníh.

Európsky program Kreatívna Európa podporil digitalizáciu 15 tisíc kníh. CVTI SR je partnerom medzinárodného projektu rozširujúceho digitálne knižnice a voľný prístup k digitalizovaným knihám naprieč EÚ.


  EODOPEN v médiách:


CVTI SR prostredníctvom dotazníka zisťuje skúsenosti s čítaním e-kníh / teraz.sk

EODOPEN - medzinárodný projekt digitalizácie a sprístupnenia dokumentov z 20. a 21. storočia / ITlib.Inforamčné technológie a kninžice

11 krajín l 15 partnerských inštitúcií l Digitalizácia l 15 tisíc kníh 20 a 21. storočia  / ITlib.Informačné technológie a knižnice  

V rámci európskeho projektu plánujú zdigitalizovať 15-tisíc kníh / pravda.sk

Posledný update stránky: 2022-06-06 15:44