85vyrocie.cvtisr.sk

Nová virtuálna študovňa. Bezplatne sa dostanete k viac ako tisíc digitalizovaným knižným dokumentom

Viac ako tisícka odborných dokumentov z rôznych tematických oblastí dostala elektronickú podobu. Prístup k digitalizovaným dokumentom je bezplatný. Na našich tabletoch či mobiloch v nich môžeme „listovať“ v novej virtuálnej študovni medzinárodného projektu EODOPEN, ktorého spoluriešiteľom je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)      

Nová virtuálna študovňa obsahuje viac ako tisíc voľne dostupných digitalizovaných dokumentov. Okrem ich tradičnej, tak získali aj elektronickú podobu. Prístup k nim je jednoduchý odkiaľkoľvek. Postačí mobilné zariadenie alebo počítač. Výraznou výhodou novej virtuálnej študovne je tematické rozčlenenie dokumentov do predmetových oblastí: Slovensko, história, životné prostredie, náboženstvo, etnológia, politika, geografia a kultúra. Digitalizovaná zbierka dokumentov pozostáva predovšetkým z vedecko-odborných monografií a periodík. No nájde sa tu aj  aj širšie spektrum populárno-náučnej literatúry.

Z odborných periodík sú dostupné napríklad tituly: Zahraničná politika, Filozofia, Révové listy, Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, Acta Botanica Universitatis Comenianae, Slovenská literatúra, Geografický časopis, Geographica Slovaca, Vodohospodársky časopis či Studia historica slovaca.

Vedecké monografie majú širokú škálu zaujímavých tém. Napríklad publikácie: Konšpiračné teórie, Tradičná strava Slovákov, Prežili holokaust, Socializmus na tanieri, Život olašských žien, Roľník a jeho práca, Horehronie, Ľudové rybárstvo na Slovensku, Tradičná kultúra regiónov Slovenska, O fyzike pre fyzikov a nefyzikov a desiatky ďalších zaujímavých publikácií rozličného zamerania. Zbierka digitalizovaných dokumentov sa neustále rozrastá o nové dokumenty. Neustále tak pribúda nový obsah.

Dokumenty na digitalizáciu poskytlo viacero pracovísk Slovenskej akadémie vied. Napríklad Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Geografický ústav, Ústav slovenskej literatúry, Ústav hydrológie, Filozofický ústav, Historický ústav, Ústav merania, či Slovenská botanická spoločnosť. Do projektu sa zapojila aj Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Katedra botaniky PriF UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy UK. Najnovšie nadviazalo CVTI SR v tomto smere spoluprácu aj s Univerzitou J. Selyeho v Komárne.

Virtuálna študovňa EODOPEN je širokej verejnosti dostupná v rámci digitálnej knižnice CVTI SR

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Jedným z hlavných cieľov projektu online sprístupnenie kníh z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro. Viac informácií o projekte nájdete na: http://eodopen.eu/

Nová virtuálna študovňa. Bezplatne sa dostanete k viac ako tisíc digitalizovaným  knižným dokumentom

Posledný update stránky: 2021-12-06 15:40
×