Spoznajte „krásu múdrosti.“ Filozofia zahŕňa rôzne otázky

Súhrn viac ako sedem desiatok rokov slovenského filozofického výskumu dostal digitálnu podobu. Odborný časopis s poznatkami naprieč celou vedou filozofie a jej príbuznými vedami je aktuálne prístupný v elektronickej podobe, v špecializovanej digitálnej knižnici.

Aktivity Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci medzinárodného projektu EODOPEN pokračujú spoluprácou s Filozofickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Zdigitalizovaný je vedecký časopis Filozofia.

Akademický časopis Filozofia to je 76 rokov filozofického výskumu u nás. V presných číslach, vychádza už od roku 1946. Tematicky sa venuje výskumu v oblasti filozofie a príbuzných disciplín ako metafyzika, etika, epistemológia, filozofia mysle, dejiny filozofie, sociálna a politická filozofia. Aktuálne časopis vychádza desaťkrát ročne. „Od svojho vzniku vychádzal pod rôznymi názvami: Philosophica Slovaca (1946-1949);Filozofický sborník Slovenskej akadémie vied a umení (1950-1952); Filozofický časopis Slovenskej akadémie vied (1953-1955); Slovenský filozofický časopis (1956-1960); Otázky marxistickej filozofie (1961-1965). Dnešný názov – Filozofia - nesie od roku 1966,“ konkretizuje Richard Sťahel, riaditeľ Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied.

„Už dnes ponúka digitálna knižnica CVTI SR záujemcom o filozofické poznatky, o vývoj tejto vednej disciplíny. ucelený prehľad časopisu Filozofia. Po kompletnej digitalizácii je možné virtuálne listovať vo viac ako 500 číslach časopisu,“ dopĺňa Tomáš Fiala, vedúci odboru knižnično-informačných služieb CVTI SR a projektový manažér EODOPEN.

Filozofický ústav vznikol v roku 1946 ešte v rámci Slovenskej akadémie vied a umení, V roku 1953 sa stal súčasťou Slovenskej akadémie vied. Výskumná činnosť ústavu je zameraná na oblasť analytickej filozofie, environmentálnej filozofie, logiky a metodológie vied, sociálnej a politickej filozofie, fenomenológie, filozofickej antropológie a tiež dejín filozofického a politického myslenia na Slovensku. Filozofický ústav okrem odborného časopisu Filozofia vydáva aj analyticky zameraný medzinárodný vedecký časopis Organon. Zaoberá sa širokým spektrom problémov súčasnej analytickej filozofie. Vo svojej publikačnej činnosti má aj bohatú zbierku monografií a zborníkov.

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Jedným z hlavných cieľov projektu online sprístupnenie kníh z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro. Viac informácií o projekte nájdete na: http://eodopen.eu/ 

#eodopen #creativeeurope │ http://www.klemens.sav.sk/fiusav/  │  https://www.cvtisr.sk/  │ https://www.cvtisr.sk/eodopen

Spoznajte „krásu múdrosti.“ Filozofia zahŕňa rôzne otázky

ilustračné foto: pixabay.com

Posledný update stránky: 2022-02-02 11:43