Škol(MŠVVŠ SR) 4 - 01 - príloha

Prospech a dochádzka v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zisťované ukazovatele
:
Počet žiakov podľa ročníkov a prospechu, opravné skúšky, z celkového počtu žiaci so zdravotným postihnutím,  vymeškané a neospravedlnené hodiny.

Spravodajské jednotky: 1. špeciálne ZŠ
2. bežné ZŠ, ktoré majú špeciálnu triedu
 
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Ing. Gabriela Slodičková 02/69 295 626 gabriela.slodickova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:  
SV4_01P.PDF vzor štatistického výkazu pre spravodajské jednotky
SMER4P.DOC
SMER4P.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
WEB aplikácia program pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ
Posledný update stránky: 2018-03-12 11:21