Výkazy typu MLAD

OBČIANSKE ZDRUŽENIA DETÍ A MLÁDEŽE

formulár výkazu Mlad (MŠVVŠ SR) 1-01 o občianskych združeniach

INFORMAČNÉ CENTRÁ MLADÝCH

formulár výkazu Mlad (MŠVVŠ SR) 2-01 o informačných centrách mladých

 

Posledný update stránky: 2021-01-09 19:53