ACADEMIA 3/2017

Celý časopis je dostupný vo formáte PDF [1,44 MB]

ŠTÚDIE

Ján Herich: Anticipácia vývoja počtu novoprijatých študentov a absolventov vysokých škôl do roku 2025. str. 3 - 14.

Roman Kollár: Analýza príjmov denných študentov vysokých škôl na Slovensku. str. 15 -30.

Miroslava Knapková: Terminologický manažment ako konkurenčná výhoda (aj) pre malé a stredné podniky. str. 31 - 39.

Kvetoslava Rešetová: Sledovanie uplatnenia absolventa v praxi. str. 40 - 51.

František Blanár: Nezamestnanosť absolventov slovenských vysokých škôl v roku 2016. str. 52 - 66.

 

INFORMÁCIE

 

Informácie Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. str. 67 - 87.

Posledný update stránky: 2019-10-25 11:04