Academia 1/2009

OBSAH


ŠTÚDIE


Dr. Jaromir Audy: Analýza dôležitosti publikácií a publikačnej činnosti na vysokých školách


prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.: Rétorika (verbálna komunikácia) – absentujúca súčasť prípravy nastupujúcich vysokoškolských pedagógov


VÝSLEDKY Z PRIESKUMU O UPLATNENÍ ABSOLVENTOV VYSOKÝCH  ŠKOL V PRAXI


PhDr. Marta Zvalová, CSc.: Hodnotenie faktorov súvisiacich s prácou a štúdiom cez optiku skúseností absolventov vysokých škôl 


PhDr. Ľubomíra Srnánková,  Mgr. Júlia Hrušovská: Absolvent vysokej školy na trhu práce. Aktuálna pozícia a podmienky zamestnávania


UDALOSTI, INFORMÁCIE, SPRÁVY


RNDr. Mária Šulanová, PhDr. Ľubomíra Srnánková: EUROSTUDENT – medzinárodný projekt monitorujúci sociálnu dimenziu európskeho vysokoškolského vzdelávania


Mgr. Valéria Kocianová: 70 rokov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – Medzinárodná konferencia


Noví profesori. Zoznam profesorov vymenovaných s účinnosťou od 20. 1. 2009


Nové knihy do vašej knižnice

Posledný update stránky: 2014-12-03 22:54