Registračné poplatky

Za vystavenie knižničného pasu   
   pracujúci 6,50 € 
   študenti (bez ISIC) 3,00 € 
   dôchodcovia 1,50  €
Za ročnú aktiváciu   
   paušálne 2,00 €
Za vyhotovenie náhradného kižničného pasu   
   paušálne 10,00 €
     
POPLATKY ZA PREKROČENIE VÝPOŽIČNEJ LEHOTY
Za omeškanie vrátenia     
  za každý dokument a každý pracovný deň po uplynutí výpožičnej lehoty 0,10 €
Za odoslanie 1. upomienky 0,30 €
Za odoslanie 2. upomienky  0,30 €
Za odoslanie 3. upomienky 2,00 €
Za odoslanie riaditeľskej upomienky 3,50 €
 
 Viac informácií o poplatkoch nájdete v Cenníku poskytovaných služieb v CVTI SR.
 
Knižničný pas je neprenosný.
 
Naraz môže byť požičaných maximálne 15 kníh. Výpožičná lehota je 30 dní.
Posledný update stránky: 2019-09-04 13:17