Škol(MŠVVŠ SR) 4 - 01

Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zisťované ukazovatele
:
Ukončenie dochádzky žiakov, školy v prírode, triedy, žiaci, opakujúci, novozaradení, národnosť, zamestnanci, cudzie jazyky, kluby, učebne, veková štruktúra.

Vyplnenie výkazu cez stránku http://crinfo.iedu.sk/RISPortal - Privátna zóna -  školy vyplnia údaje z výkazu prostredníctvom WEB aplikácie. Správne údaje z Vašich ŠIS musia byť exportované do RIS, následne overené vo výkaze na CRINFO a výkaz z aplikácie ODOSLANÝ najneskôr do 30.9.2020.

Spravodajské jednotky: 1. špeciálne MŠ a špeciálne ZŠ
2. bežné MŠ a ZŠ, ktoré majú špeciálnu triedu
 
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu: CVTI SR Bratislava  
Anna Asádová
Jozef Petrík

02/69 295 623
02/69 295 622

anna.asadova@cvtisr.sk
jozef.petrik@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie    

SV4_RIS.PDF

formulár (PDF - pre RIS)

pre spravodajské jednotky
Priloha_SZS.XLS príloha k výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
SMER4.DOC
SMER4.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ

v4_RIS

v4_nový_17122020

programové vybavenie pre OÚ
Posledný update stránky: 2020-12-17 10:54